Hoe automa­ti­sering, digita­li­sering en nieuwe technologie de bouwsector veranderen

construction

74% van de bouwbe­drijven geeft aan dat ze van plan zijn om een nieuwe technologie in het komende jaar te imple­men­teren, waarbij beveiliging, veiligheid en produc­ti­viteit de belang­rijkste redenen zijn om dit te doen.

Tegelij­kertijd hebben bedrijven ook zorgen over het gebruik van nieuwe technologie. De meest voorkomende zorgen zijn kosten, training, aanspra­ke­lijkheid, locatie­be­vei­liging en gegevens­be­vei­liging.

In dit geval is intel­li­gente imple­men­tatie de oplossing.

Dit eBook behandelt:

  • Het gebruik van digita­li­sering en automa­ti­sering in de bouw
  • De belang­rijkste techno­lo­gieën veranderen de sector en de mogelijke voordelen voor u
  • De belang­rijkste barrières bij toepassing
  • Risico's vermijden bij het toevoegen van nieuwe technologie aan uw bedrijf
Nu downloaden 

Download het gratis eBook

Ontdek wat digita­li­sering en automa­ti­sering voor u kunnen betekenen.

Laten we contact houden

Wij willen graag contact houden om u van dienst te zijn en u te helpen meer te bereiken. Loop geen waardevolle content en informatie mis over de volgende onderwerpen:

  • Handlei­dingen en whitepapers
  • Evenementen
  • Branche-up­dates
  • Speciale product­aan­bie­dingen en promoties