Vier vragen over dashcams: wat uw chauffeurs willen weten over veiligheid en privacy 

Als het gaat om de veiligheid van een wagenpark, zijn dashcams een van de meest effectieve middelen om uw voertuigen, ladingen én chauffeurs te beschermen. Toch kan het een gevoelig onderwerp zijn voor werknemers. Dat neemt niet weg dat ook werknemers veiligheid belangrijk vinden, integendeel. Net als u willen ze hun vrachtwagens, ladingen en zichzelf beschermen. Dat het een gevoelig onderwerp kan zijn, heeft te maken met idee om autonomie en vertrouwen te verliezen. Men heeft liever niet dat er over hun schouder wordt meegekeken.   
 
In dit artikel nemen we dit onderwerp onder de loep vanuit het perspectief van de chauffeur. We geven antwoord op een viertal vragen van chauffeurs die u, maar ook uw chauffeurs, inzicht kunnen bieden in de voordelen van dashcams.

Q: Wat kan het gebruik van een dashcam voor mij betekenen? 

A: Een dashcam verhoogt de veiligheid op de weg.    

Bij ongeveer 80% van de botsingen tussen auto’s en vrachtwagens is de automobilist de schuldige. Echter, omdat vrachtwagens veel zwaarder zijn – en dus meer schade kunnen veroorzaken – worden vrachtwagenchauffeurs vaker (ten onrechte) schuldig bevonden. Dashcams van hoge kwaliteit geven een volledig beeld van de weg. Videobewijs kan als objectief bewijs dienen als incidenten zich voordoen. In het geval van frauduleuze claims beschermt videobewijs vrachtwagenchauffers tegen aansprakelijkheid.  

 De beste dashcams bieden ook bescherming in de cabine. Of chauffeurs nu een korte pauze nemen of gaan slapen, het staat boven kijf dat ze zich veilig zouden moeten voelen in hun truck. Met dashcams zoals die van Webfleet Video kunnen chauffeurs gebruik maken van de alarmknop om een noodopname maken.  

Q: Hoe werken dashcams?  

A: in een notendop: het geeft bestuurders meer macht achter het stuur.   

Als preventiemiddel verbeteren dashcams de veiligheid op de weg voor iedereen en beschermen ze chauffeurs. Hoewel de Europese wegen tot de veiligste ter wereld behoren, vallen er in de EU jaarlijks nog 18.800 doden bij gemelde verkeersongevallen. Oorzaken van verkeersdoden zijn onder meer afleiding van de bestuurder, te hoge snelheden en het niet dragen van de veiligheidsgordel. Ook al daalt het aantal slachtoffers elk jaar, er is nog een lange weg te gaan om de Vision Zero doelstelling te halen. Deze doelstelling is erop gericht het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden tegen 2050 te elimineren.  

“Dashcams zijn er om risico’s te verminderen en levens te redden”, aldus David Brazell, Channel Sales Director voor EMEA bij Lytx. “90% van de ongevallen heeft te maken met menselijke fouten, en de meeste zijn te wijten aan afleiding.” 
 
Wat de mogelijke oorzaken van ongevallen moge zijn, het voorkomen ervan is de meest proactieve benadering van veiligheid. Dashcams met kunstmatige intelligentie detecteren afleidingen zoals het versturen van appjes. In dit soort situaties worden audiovisuele meldingen verstuurd naar bestuurders zodat ze zichzelf in realtime kunnen corrigeren.  

Q: Word ik 24/7 in de gaten gehouden?  

A: Wat chauffeurs in hun vrije tijd doen, is niet andermans zaak.

Dashcams die aan de eisen voldoen houden rekening met maximale privacy.  Webfleet Video draait op de CAM 50, die volledig configureerbaar is. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de functies In-Cabin Recording en Distracted Driver uit te schakelen en de CAM 50 alleen als dashcam voor op de weg te gebruiken.   

De Livestreaming optie van de dashcam helpt wagenparkbeheerders om bestuurders onderweg extra te ondersteunen. Bestuurders worden altijd op de hoogte gesteld als hun wagenparkbeheerder deze functie gaat gebruiken.   

Tijdens niet-werkuren kunnen bestuurders de privémodus activeren. Deze privacyfunctie zorgt ervoor dat video en beelden niet meer naar Webfleet worden verzonden. Opgenomen gegevens kunnen alleen van de SD-kaart van de dashcam worden gehaald. Chauffeurs die nog een stapje verder willen gaan, kunnen simpelweg de CAM 50 met het lensdeksel bedekken.  

Q: Worden mijn gegevens veilig bewaard?  

A: Absoluut. Dashcams moeten voldoen aan de GDPR.  

Video- of beeldopnames zijn voorbehouden aan bevoegd personeel. Chauffeurs hebben het recht om alle video’s of beelden van hun rijgebeurtenissen op te vragen. De standaard bewaartermijn is 90 dagen. Als eigenaar van de video-opnames beslist het wagenparkbedrijf uiteindelijk hoe lang de gegevens worden bewaard en wanneer/of ze worden verwijderd. Video’s die geen relatie hebben tot gebeurtenissen worden niet bewaard, volgens de GDPR zijn dit geen relevante gegevens.  

Bij Webfleet nemen we de privacy van chauffeurs en GDPR-naleving heel serieus. Configureerbare instellingen maken naleving van de CAM 50 in verschillende regio’s mogelijk. Webfleet is ook configureerbaar, zodat wagenparkbeheerders beperkte bewaartijden kunnen instellen die voldoen aan het legitieme belang van de GDPR. Ons platform werkt volgens de hoogste internationale norm voor informatiebeveiligingsbeheer (ISO/IEC 27001).    

Draag bij aan een cultuur van veiligheid 

Het verbeteren van de verkeersveiligheid is voor iedere weggebruiker van belang. Dashcams ondersteunen de verkeersveiligheid door vrachtwagenchauffeurs te helpen optimaal te presteren. Vraagt u zich af hoe u uw wagenparkvoertuigen en chauffeurs veilig op de weg kunt houden? En bent u benieuwd naar de nieuwste oplossingen voor de veiligheid van uw wagenpark? Neem dan een kijkje bij de rubriek Veiligheid op onze blog.  

Aanmelden bij de Webfleet-blog

Meld u aan voor maandelijkse updates en tips om uw wagenparkprestaties te verbeteren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Geef een geldig e-mailadres op.
Kies uw branche.

Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

Er zijn geen resultaten gevonden.

Bezig met laden

Blog doorzoeken

Veiligheid