Webfleet wprowadza swoje rozwiązania do zarządzania flotą na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA)

  • Webfleet, cieszące się globalnym zaufaniem rozwiązanie Bridgestone do zarządzania flotą, rozszerza swoją między­na­rodową działalność na Zjednoczone Emiraty Arabskie.
  • Rozwiązania do zarządzania flotą Webfleet będą wspierać przed­się­biorstwa flotowe w regionie, zwiększając wydajność, redukując koszty i podnosząc bezpie­czeństwo ruchu drogowego.
  • Pojawienie się Webfleet na rynku Zjedno­czonych Emiratów Arabskich pomoże wprowadzić pozytywne zmiany w zrówno­wa­żonej mobilności w regionie Bliskiego Wschodu i poza nim.

Amsterdam / ZEA, 6 lutego 2024: Webfleet, cieszące się globalnym zaufaniem rozwiązanie Bridgestone do zarządzania flotą, wprowadza swoje rozwiązania na rynek Zjedno­czonych Emiratów Arabskich (ZEA), rozsze­rzając swoją globalną działaność na region Bliskiego Wschodu. Oficjalna inauguracja pokazała, że organizacje w tym regionie pragną rozwijać innowacyjne technologie w zakresie zrówno­wa­żonej mobilności i optyma­li­zować operacje flotowe.

Ponad 60 000 klientów na całym świecie korzysta z szerokiej oferty usług Webfleet, obejmującej monito­ro­wanie pojazdów i zasobów, kompleksowe zarządzanie flotą, gromadzenie danych diagno­stycznych, optyma­li­zację tras w czasie rzeczy­wistym, wskazówki dla kierowców, telematykę wideo i wiele innych.

Wprowa­dzenie Webfleet na rynek Zjedno­czonych Emiratów Arabskich utoruje drogę do bardziej zrówno­wa­żonej przyszłości dzięki rozwią­zaniom mobilnym opartym na danych, wspie­ra­jącym menedżerów flot i kierowców w oszczę­dzaniu paliwa i redukcji emisji CO2. Pomoże to zachować zgodność ze zmienia­jącymi się przepisami i umożliwi elektry­fi­kację flot przy jedno­czesnym prowadzeniu rentownej i niezawodnej działal­ności biznesowej.

Wprowa­dzenie Webfleet na rynek Zjedno­czonych Emiratów Arabskich to strate­giczne posunięcie i kolejny krok w naszej globalnej strategii ekspansji. Z optymizmem patrzymy na trans­for­ma­cyjny wpływ, jaki nasze rozwiązania będą miały na zarządzanie flotą w tym regionie. Oprócz trady­cyjnych ofert telema­tycznych, Webfleet zapewni przed­się­bior­stwom, zarówno małym, jak i dużym, przydatny wgląd w dane, aby zwiększyć wydajność operacyjną, obniżyć koszty i poprawić bezpie­czeństwo na drogach, a także umożliwić prowadzenie bardziej zrówno­wa­żonej działal­ności – mówi Jan Maarten de Vries, President of Fleet Management Solutions w Bridgestone Mobility Solutions.

Firma Webfleet, obchodząca w tym roku 25-lecie, jest wiodącym w Europie rozwią­zaniem do zarządzania flotą. Firma będzie nadal poszukiwać nowych możliwości i innowacji oraz wzmacniać pozycję menedżerów flot, kierowców i innych intere­sa­riuszy dzięki rozwią­zaniom mobilnym opartym na danych.

Kontakt z prasą

Agnieszka Szwaj

Wyślij e-mail⁠

Archiwum

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

Kanał RSS

Pobierz najnowsze komunikaty prasowe Webfleet w formacie XML

RSS Feed⁠

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.