untranslated

Így spóroljon az üzemanyagon: a legha­té­ko­nyabb módszerek járműparkja üzemanyag­köl­té­geinek csökken­tésére

Az üzemanyag egy ingadozó költség, és elkerül­he­tetlen kiadás. Olvassa el üzemanyag­költ­ség-csök­kentési straté­gi­ákkal kapcsolatos hasznos e-köny­vünket.

Letöltés⁠Letöltés⁠

Ez az e-könyv az alábbiakkal kapcso­latban tartalmaz hasznos infor­má­ciókat:

  • Új és folya­ma­tosan megjelenő kihívások a növekvő üzemanyagárak kapcsán, amelyekkel a jármű­par­koknak szembe kell nézniük
  • Hogyan kezelik üzemanyag­költ­sé­geiket Európa jármű­park­jainak döntéshozói
  • A járműparkok üzemanyag­költ­ség-csök­ken­té­sének legha­té­ko­nyabb módszerei

Töltse le az ingyenes e-könyvet

Jusson hozzá a járműparkok üzemanyag­költ­ség-csök­ken­té­séhez szükséges straté­giákat tartalmazó e-köny­vünkhöz.

Adja meg az utónevét.
Írja be a vezeték­nevét.
Adja meg a cégét.
Adja meg az iparág típusát.
Adja meg az e-mail-címét
Maradjunk kapcso­latban

Személyes adatait nálunk bizton­ságban vannak. Olvassa el adatvédelmi szabály­za­tunkat további részle­tekért.