Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.

Een groen en geoptimaliseerd wagenpark: zo bereikt u dat

Verduurzaming. Een belangrijk thema voor de toekomst van wagenparkbeheer. Het optimaliseren van het wagenparkbeheer kan een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van organisaties.  Ronald Vliek, directeur bij On-Route, legt uit op welke manier.

Meten is weten

De eerste stap in het realiseren van een duurzaam wagenpark is het meten van data. Data is tegenwoordig onmisbaar voor organisaties. En wist u dat voertuigen een van de krachtigste databronnen zijn? Ze bieden informatie over bijvoorbeeld kilometerstanden, rijgedrag, brandstof en locaties. Wordt deze data effectief gebruikt? Dan kan het helpen om kosten te besparen, processen te verbeteren, beter in te spelen op de vraag van klanten én te verduurzamen. Daarvoor moet de data wel meetbaar zijn. Dat is waar telematica om de hoek komt kijken. Het haalt data uit de voertuigen en maakt het inzichtelijk.

Vertaalslag van data naar duurzaam wagenpark

De data is meetbaar. De inzichten zijn er. Maar dan? Er moet een vertaalslag gemaakt worden van het hebben van inzichten, naar het daadwerkelijk toepassen ervan. Een voorbeeld. Een wagenpark bestaat uit brandstofvoertuigen. Uit de data blijkt dat de afstanden die door de voertuigen worden afgelegd, binnen het gangbare bereik van elektrische voertuigen passen. De vertaalslag is dan verduurzaming en optimalisatie door elektrificatie van het wagenpark. Of uit de data blijkt dat vrachtwagens regelmatig leeg terugrijden. Een mogelijke optimalisatie is dan het delen van de capaciteit van de vrachtwagens met andere bedrijven.

Rijgedrag optimaliseren

Naast het meten van data en de vertaling naar concrete optimalisaties, zijn bestuurders een onmisbare factor in het effectueren van een groen wagenpark Als bestuurders hun rijgedrag optimaliseren, is dit terug te zien in het verbruik en de levensduur van de voertuigen. Een oplossing die fleet managers en bestuurders hier inzicht in geeft, is OptiDrive 360. Een onderdeel van Webfleet, waarmee bestuurders individuele scores toebedeeld krijgen op basis van hun rijgedrag.

Straffen of belonen?

Maar, terugkomend op het maken van de vertaalslag van data naar een wagenpark met duurzame voertuigen, alleen inzicht hebben in het rijgedrag is niet voldoende. Hoe kan een organisatie zorgen dat inzichten daadwerkelijk leiden tot een verbetering van het rijgedrag? Bestuurders met slechte scores straffen? Of juist belonen? Uit onderzoek van Harvard University blijkt dat belonen mensen het meest motiveert. Vliek: ‘Bij een deel van onze klanten doen ze dit heel goed. Ze maken er een competitie van welke bestuurders de beste scores hebben en de meeste CO2 besparen. Deze bestuurders kunnen leuke prijzen winnen.’

Wagenparkbeheer uit handen geven

On-Route is al sinds 2008 Premium Partner van Webfleet. Hierdoor weten ze precies welke kansen het telematicasysteem van Webfleet biedt. En hoe klanten deze zo optimaal mogelijk kunnen benutten voor het verduurzamen van hun wagenpark. Vliek: ‘Wij kunnen het wagenparkbeheer van klanten daardoor ook overnemen of ondersteunen. Of het stukje coaching van bestuurders oppakken. Dat is een win-win: de organisatie kan zich richten op hun corebusiness én tegelijkertijd worden de duurzaamheidsdoelen voor het wagenpark behaald.’

Voorbeelden waarin On-Route en Webfleet samen klanten ontzorgen zijn te lezen in de klantcases van het Rode Kruis en Omgevingsdienst IJmond.

Bent u benieuwd welke optimalisaties in voor duurzaam wagenparkbeheer er bij uw organisatie mogelijk zijn? Zodat u een grote verduurzamingsslag kunt maken? On-Route biedt lezers van deze blog een kosteloze QuickScan aan. Neem contact op via deze link om de QuickScan aan te vragen.

Aanmelden bij de Webfleet-blog

Meld u aan voor maandelijkse updates en tips om uw wagenparkprestaties te verbeteren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Geef een geldig e-mailadres op.
Kies uw branche.

Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

Er zijn geen resultaten gevonden.

Bezig met laden

Blog doorzoeken

Duurzaamheid