Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.

Vrouwelijke managers aan het woord

In de aanloop naar Internationale Vrouwendag spraken we vijf vrouwelijke managers uit ons bedrijf om hun mening te horen over diversiteit op de werkvloer. We hebben hen een aantal vragen gesteld om te horen wat hun persoonlijke ervaringen zijn, maar ook wat onze organisatie nog meer zou kunnen doen om diversiteit op de werkvloer te ondersteunen.

Andrea Balbás, Associate Scrum Master

Andrea Balbás, Associate Scrum Master bij Webfleet over vrouwelijke leiders op de werkvloer

Ik heb me als vrouw in een mannenwereld nooit gediscrimineerd gevoeld, ondanks dat ik één van de drie vrouwelijke technische engineers ben in een team van 18, en een team van 12 mannen leid. Daar ben ik blij om, maar het zou normaal moeten zijn dat als je succes hebt in je carrière, je niet gekleineerd of gediscrimineerd wordt omwille van je geslacht. Dat ik hier blij om ben, zou eigenlijk niet nodig hoeven te zijn.

Ik wist altijd al dat ik iets met people management wou doen. Dit is altijd een doel van me geweest en met dat doel voor ogen heb ik gewerkt. Een ding wat me is opgevallen, is het verschil in managementstijl tussen mannelijke en vrouwelijke managers. Dit geldt natuurlijk niet voor iedereen, want we zijn allemaal anders, maar wat mij opvalt is dat vrouwen over het algemeen meer soft skills hebben en empathischer zijn.

Voor mij is dit essentieel als je mensen succesvol wilt managen en teamwork wilt bevorderen. Ik geloof dat dit iets is dat we van jongs af aan hebben ontwikkeld, omdat de samenleving ons heeft geleerd om ‘zachtaardig’ te zijn. Ik bedoel, voor veel meisjes is hun eerste speeltje een baby, dus we leren meteen om verzorgers te zijn. Ik geloof dat we dit in onze kracht kunnen gebruiken als het gaat om management.

Uiteindelijk moet je als manager begrijpen dat we met mensen werken en dat mensen ideeën hebben, gedachten hebben, gevoelens hebben, goede en slechte dagen hebben. Je moet mensen als een geheel beschouwen, niet slechts een onderdeel van een Zwitserse klok. Houd er rekening mee dat de mensen met wie je werkt en leiding geeft, individuen zijn met ambities, misschien hebben ze thuis problemen, financiële problemen of andere dingen die invloed op hen hebben.

Galit Grijzenhout, Head of Customer Success

Galit Grijzenhout, Head of Customer Success bij Webfleet over vrouwelijke leiders in het bedrijfsleven

Mijn hele carrière is gebaseerd op het nemen van risico’s, het stellen van doelen, geloven in mezelf en creatief denken. Naast hard werken, heb ik hierdoor het voorrecht gehad om te groeien. Het vermogen om te geloven in jezelf en vertrouwen op je intuïtie is zo belangrijk. Als je je doelen stelt en in jezelf gelooft, kun je ze bereiken ongeacht het geslacht.

Dit is mijn motto geweest bij alles wat ik privé, maar ook professioneel doe. Dit draag ik uit naar mijn team maar ook naar de mensen rondom mij heen zoals mijn zoon. Als je in jezelf gelooft, heb je de moed om risico’s te nemen, ongeacht geslacht. Dit is ook de reden waarom ik ervoor heb gekozen om te solliciteren voor Head of Customer Success, een nieuwe rol die ik onlangs heb aangenomen binnen onze organisatie.

Met een achtergrond van Supply Chain en Logistiek is dit een functie buiten mijn comfortzone. Maar ik ben constant leergierig en dit betekent risico’s nemen en zelfvertrouwen hebben. Van jongs af aan geloofde ik dat er een ruimte was om te groeien en te leren, en een mogelijkheid om je eigen statement naar voren te brengen. Als je ambitieus bent, ga dan met je ambitie mee en laat gender geen obstakel zijn. Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan.

Over de hele wereld zijn er nog steeds samenlevingen en mensen die zeggen dat gender een obstakel is. Maar hoe meer we kunnen doen om vrouwen een platform te bieden, gelijke kansen te promoten en de voordelen van diversiteit te laten zien, hoe dichter we bij echte gelijkheid komen. Ik heb nooit enige discriminatie of blokkades gevoeld om vrouw te zijn. Ik heb dit nooit gevoeld verhuizend vanuit Israël naar Nederland of werken in onze organisatie. Sterker nog, vooral binnen ons bedrijf ben ik altijd volledig ondersteund door mijn managers en senior leiderschap om te groeien en te ontwikkelen.

Ik geloof dat ons bedrijf gelijke kansen biedt, maar ik wil dat meer van deze kansen naar een diverse groep mensen gaan. Ik zou bijvoorbeeld graag een vrouw in ons bestuur zien. Ik denk dat het voor elke organisatie nodig is om hiernaar te streven. Het zou een ander soort benadering aandrijven, een die misschien meer intuïtief is en de emotionele intelligentie verbetert, eigenschappen waarvan ik geloof dat vrouwelijke managers er over het algemeen sterker in zijn en die een evenwichtige manier van denken creëren.

 

Mariska Matadin, Manager Business Development

Mariska Matadin, Manager Business Development bij Webfleet over vrouwelijke leiders in de auto-industrie

De auto-industrie is aan het veranderen. We doorbreken eindelijk de barrières en veranderen de genderongelijkheid in de industrie. De cijfers kunnen we niet ontkennen. De eerste vrouwelijke CEO en voorzitter van een wereldwijde autofabrikant schreef geschiedenis in 2014. In 2018 toonde The Fortune Global 500 omschrijft dat er slechts 16 vrouwen (8%) leidinggevenden waren in de top 20 bedrijven in de auto-industrie.

Geleidelijk zien we steeds meer vrouwelijke leiders in de auto-industrie, echter is er meer nodig. Persoonlijk heb ik verschillende situaties van disconnectie meegemaakt. Was het omdat ik het gesprek voorbij streefde, of voelde ik mij ontmoedigd om deel uit te maken van het gesprek? Ik heb er toen niemand op aangesproken. Ik kwam niet voor mezelf op. Vandaag de dag ben ik gegroeid in het aannemen van een houding en realiseer ik mij dat je voor jezelf moet opkomen.

Als ik mijzelf niet gerespecteerd voel, zal ik dat uitleggen. Per slot van rekening zal niemand anders voor je opkomen, en de enige manier om een verandering aan te brengen is door de dialoog aan te gaan. Het kan soms moeilijk zijn, maar het geeft je uiteindelijk meer zelfvertrouwen. Een levensles waar ik echt in geloof, is om loyaal te blijven aan je authenticiteit en eigen identiteit. Dit vertelde een goede vriendin en mentor van mij, en is nu van toepassing op mijn dagelijks leven.

Het omarmen van wat je als gekleurde vrouw meebrengt in de industrie, helpt je bij het naleven van de wijsheid. Diversiteit op elk niveau in een bedrijf is van essentieel belang. Anders gezegd, de vertegenwoordiging van individuen die hun authentieke achtergrond en perspectieven laten zien, is betekenisvol. Dit leidt tot een meer inclusieve en innovatieve werkplek.

Maite Cia, OE Category Manager for Advanced Tyre Solutions

Maite Cia, OE Category Manager for Advanced Tyre Solutions over vrouwelijke leiders in het bedrijfsleven

Toen ik in 2007 bij Bridgestone als Field Engineer aan de slag ging, was ik de eerste vrouw die deze rol in Bridgestone Europa had. Ik heb me nooit anders gevoeld. Ik werd eigenlijk heel erg welkom geheten en voelde me verbonden met het team. De jongens maakten grapjes door me te vertellen: “Je bent een van ons”. Ik voelde me volledig geïntegreerd en ik ben ervan overtuigd dat alle vrouwen die dit pad in onze organisatie inslaan, hetzelfde zullen voelen. Tegenwoordig hebben we nog steeds een goede verstandhouding en eigenlijk werden sommige van mijn interne rotaties ondersteund door hun verwijzingen.

Het is waar dat een dergelijke positie als vrouw sommige mensen nog steeds verbaast. Wanneer ik naar garages ging of naar de werf of vrachtwagenchauffeurs bezocht, was het grappig dat ik duidelijk niet degene was die ze verwachtten te ontmoeten. Maar zodra je over zaken begint te praten, valt dat allemaal weg en concentreren mensen zich gewoon op de business. Het veranderen van de mentaliteit dat bepaalde functies meer geschikt zijn voor een man of een vrouw, is een job waarin we allemaal een rol spelen. Gelukkig staan de meeste mensen hier open voor.

Een ding dat ik me soms afvraag is: “Als ik een man was, zou mijn carrière dan hetzelfde zijn geweest?”. We zullen het antwoord nooit weten. Maar het is een feit dat, als je naar de algemene statistieken kijkt, vrouw zijn niet helpt. Terwijl de aanwezigheid van vrouwen in lagere verantwoordelijke functies toeneemt, missen we vrouwen op leidende posities, en het heeft niets te maken met het feit dat vrouwen minder capabel zijn dan mannen. Hetzelfde geldt voor mensen met verschillende etnische achtergronden en culturen. Het is waar dat dingen al veranderen en dat er een verschuiving plaatsvindt, maar het gaat langzaam. We moeten meer vrouwelijke leiders zien die posities in het bedrijfsleven gaan innemen, ook binnen onze eigen organisatie. Dit zal bijdragen aan diversiteit, nieuwe perspectieven en ideeën brengen en de organisatie naar een hoger niveau tillen.

Brechje van der Pal, Head of Legal

Brechje van der Pal, Head of Legal bij Webfleet

Voor mij is diversiteit een onderwerp dat blijvende aandacht verdient. Daarmee bedoel ik niet alleen diversiteit in gender, maar ook wat betreft cultuur, religie, etniciteit en nog veel meer. Het zijn onze verschillen en unieke ervaringen die zorgen voor balans. Door de voordelen die diversiteit met zich meebrengt, vind ik het belangrijk dat bedrijven (vrouwelijk) talent al vroeg opmerken en ondersteunen bij hun loopbaanontwikkeling.

Tijdens mijn carrière heb ik geleerd dat om kansen te creëren, je authentiek moet zijn en vertrouwen moet hebben in je eigen kwaliteiten. Wees duidelijk in wat je wilt bereiken en laat de maatschappij of andere mensen je gedrag niet voorschrijven. Ik zie in onze organisatie veel vooruitgang wat betreft diversiteit en we zijn bezig om dit naar een hoger niveau te tillen. Ik ben trots dat ik hier onderdeel mag van uit maken. Die diversiteit door het hele bedrijf tot in het bestuur is naar mijn mening cruciaal om evenwichtige besluitvorming mogelijk te maken en om anderen te inspireren.

Even belangrijk is dat organisaties de balans tussen werk en privé van hun medewerkers ondersteunen. Misschien is een van de belemmeringen voor vrouwen om in bestuurlijke functies te komen, het gevoel dat velen hebben dat ze moeten kiezen tussen hun gezinsleven of een succesvolle carrière. Ja, tegenwoordig wordt ons verteld dat we alles kunnen hebben, maar we weten zeker dat vrouwen directer worden beïnvloed door het krijgen van kinderen dan mannen. Organisaties moeten respecteren dat mensen een eigen leven hebben en zo hun medewerkers ondersteunen bij het vinden van de juiste balans. Ik heb me persoonlijk altijd volledig gesteund gevoeld in onze organisatie om mijn professionele doelen te bereiken en vooruitgang te boeken.

Daarnaast heb ik ook de flexibiliteit gekregen om tijd aan mijn gezin te besteden. In mijn rol als manager stimuleer ik mijn team actief om een gezonde balans tussen werk en privé te hebben en zie ik niet minder commitment van hen, integendeel. We hebben allemaal ervaren hoe goed organisaties in staat zijn om zich aan te passen in tijden van crisis. Kijk maar hoe snel bedrijven zich aanpasten toen de Covid-19-pandemie toesloeg, snel een thuiswerkbeleid of flexibel werken introduceerden, waardoor ouders hun kinderopvangtaken naast hun werk konden uitvoeren.

Organisaties moeten dezelfde mentaliteit toepassen om verdere verbeteringen te stimuleren en een gezonde balans tussen werk en privéleven te ondersteunen. Het is een kans voor bedrijven om te groeien, om toptalent te benutten en niet te verliezen, en vooral, mensen niet te laten kiezen tussen carrière of ouderschap. Laten we een omgeving creëren waarin mensen kunnen floreren, zich kunnen ontwikkelen en gewaardeerd worden. Uiteindelijk denk ik dat bedrijven daar alleen maar van zullen profiteren

Aanmelden bij de Webfleet-blog

Meld u aan voor maandelijkse updates en tips om uw wagenparkprestaties te verbeteren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Geef een geldig e-mailadres op.
Kies uw branche.

Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

Er zijn geen resultaten gevonden.

Bezig met laden

Blog doorzoeken

Trends en technologie