Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.

Overheidssubsidies voor elektrische bedrijfswagens in Nederland 

Als wagenparkbeheerder staat u voor verschillende uitdagingen, van kostenbeheersing tot milieudoelstellingen. De overstap naar elektrische bedrijfswagens biedt een uitgelezen kans om deze uitdagingen aan te pakken. Hoewel de initiële investering een drempel kan zijn, biedt de Nederlandse overheid aanzienlijke steun om deze kosten te verlichten. Deze transitie is gunstig voor uw bedrijfsfinanciën en ook essentieel voor het bevorderen van duurzaamheid en het verminderen van de milieu-impact van uw wagenpark. In dit artikel gaan we dieper in op de verschillende subsidies voor elektrische bedrijfswagens.

Overzicht van subsidieregelingen voor elektrisch rijden

De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA) zijn twee belangrijke regelingen die bedrijven ondersteunen bij de aanschaf van elektrische bedrijfswagens. 

SEBA-subsidie

Als eerste is er de SEBA, oftewel de Subsidieregeling Elektrische Bedrijfsauto’s (SEBA), die beschikbaar is voor ondernemers die overwegen een elektrische bedrijfswagen aan te schaffen of te leasen. Deze subsidie is een initiatief van de overheid om zakelijk elektrisch rijden te bevorderen en de uitstoot van CO2 en stikstof te verminderen. De hoogte van deze subsidie voor elektrisch rijden varieert afhankelijk van het type bedrijfswagen en kan oplopen tot maximaal € 5.000,- per elektrisch voertuig. 

Criteria voor kwalificatie van bedrijfsauto’s onder SEBA

De RVO specificeert vier soorten bedrijfsauto’s die in aanmerking komen voor de subsidie:

 • Nieuwe volledig emissieloze bedrijfsauto’s die uitsluitend worden aangedreven door een elektromotor en vallen onder voertuigcategorieën N1 of N2, met een maximaal gewicht van 4250 kilogram. Dit kunnen bijvoorbeeld stekker-elektrische of waterstof-elektrische auto’s zijn.
 • De netto catalogusprijs (voor voertuigcategorie N1) of verkoopprijs (voor voertuigcategorie N2) van de bedrijfsauto’s moet hoger zijn dan 20.000 euro.
 • Voor elektrische bedrijfsauto’s van voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen geldt een WLTP-actieradius van minimaal 100 kilometer.
 • Voor overige elektrische bedrijfsauto’s (voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor zware voertuigen en voertuigcategorie N2 tot 4250 kilogram) geldt geen minimale actieradiusvereiste.

Voorwaarden voor het verkrijgen van de SEBA-subsidie

 • U bent een ondernemer of vertegenwoordigt een non-profitinstelling.
 • De definitieve koop- of leaseovereenkomst is nog niet afgesloten op het moment van aanvraag. De overeenkomst moet bevatten dat deze op een later tijdstip definitief wordt of dat de koop of lease afhankelijk is van een positieve subsidiebeslissing.
 • De bedrijfswagen staat nog niet op uw naam in het RDW-kentekenregister op het moment van aanvraag.
 • Het betreft een volledig emissievrije bedrijfsauto met een elektrische motor.
 • De bedrijfsauto is nieuw.
wagenpark-elektrificatie kan kosten- en energiebesparingen opleveren.

MIA-subsidie

Vervolgens hebben we de MIA, oftewel de Milieu-investeringsaftrek, die gericht is op investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, zoals energiebesparende maatregelen of duurzame technologieën. Deze regeling stelt ondernemers in staat om zakelijke, duurzame investeringen af te schrijven zonder afhankelijk te zijn van vastgestelde afschrijvingspercentages.

Bij het indienen van uw MIA-melding dient u de ontvangen SEBA-subsidie te vermelden. Dit bedrag wordt afgetrokken van het aanschafbedrag dat u opgeeft in uw MIA-melding.

Hoe komt u in aanmerking voor subsidie voor een elektrische bedrijfswagen

Er zijn een aantal criteria waaraan u moet voldoen om de SEBA-subsidie aan te vragen.

SEBA aanvraagproces

De RVO geeft aan dat de voorbereiding van de aanvraag de volgende onderdelen bevat:

 • eHerkenning niveau 2+ is vereist. Als u nog geen eHerkenning heeft, kunt u dit aanvragen op de website van eHerkenning. Het aanvragen duurt doorgaans 1 tot 5 werkdagen. 
 • Het KVK- of BSN-nummer waarop het voertuig wordt geregistreerd. Voor operationele lease wordt het KVK-nummer gebruikt waarop het verstrekkingsvoorbehoud is geregistreerd.
 • Een digitale koop- of financial leaseovereenkomst, met een opschortende voorwaarde zoals: “De order wordt definitief na indiening van de SEBA-aanvraag”.

MIA aanvraagproces

Om uw MIA-aanvraag in te dienen, maakt u volgens het RVO gebruik van eHerkenning. U heeft eHerkenning niveau 2+ (eH2+) nodig, met een machtiging ‘RVO-diensten op niveau eH2+’. Beide kunt u verkrijgen bij een van de eHerkenning-leveranciers.

Subsidie aanvragen als intermediair

Bent u een intermediair die namens een bedrijf de aanvraag indient? Gebruik dan uw eigen eHerkenning en niet die van het bedrijf. De RVO werkt aan een nieuw aanvraagportaal voor de MIA\Vamil, waarbij een intermediair naast eHerkenning ook een ketenmachtiging op niveau eH2+ of hoger nodig heeft. De RVO informeert u ruim van tevoren als er veranderingen plaatsvinden in het aanvraagproces.

Zorg ervoor dat u uw investering tijdig meldt. U meldt de aanschafkosten, voortbrengingskosten of milieuadvieskosten van uw investering bij ons. Let op de verschillende indientermijnen.

Berekening van belastingvoordeel op aanschafkosten

U kunt belastingvoordeel ontvangen voor de aanschafkosten van uw investering. Dit omvat onder andere:

 • De aanschafprijs
 • Aankoopkosten, zoals transportkosten, invoerrechten en notariskosten
 • Kosten voor het bedrijfsklaar maken, zoals installatie- en montagekosten

Voordelen elektrisch rijden voor bedrijven

Het elektrificeren van een wagenpark biedt diverse voordelen. Naast het verminderen van CO2-uitstoot, het efficiënter gebruik van energie, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het verminderen van onderhouds- en operationele kosten, zijn er ook financiële voordelen te behalen. Elektrische voertuigen hebben lagere brandstofkosten en komen zoals beschreven in aanmerking voor belastingvoordelen en subsidies. Elektrische voertuigen hebben vaak ook een hogere restwaarde, omdat ze aantrekkelijker zijn voor potentiële kopers vanwege hun lagere gebruikskosten en milieuvriendelijke eigenschappen.

Hoe Webfleet kan helpen

Webfleet heeft diverse oplossingen om fleet managers te ondersteunen bij het elektrificeren van hun wagenpark. Wij helpen bij het bepalen van geschikte voertuigen en benodigde laadinfrastructuur. Daarnaast bieden we inzicht in realtime accuniveaus en kunt u met de mobiele Webfleet app uw elektrische voertuigen vanaf elke locatie controleren. Door gebruik te maken van de oplossingen van Webfleet kunnen fleet managers de voordelen van elektrificatie optimaal benutten.

Kansen voor een duurzame toekomst

De overstap naar elektrische bedrijfswagens biedt een veelvoud aan voordelen, variërend van milieuvriendelijkheid tot kostenbesparing. Door gebruik te maken van beschikbare overheidssteun, zoals de SEBA en MIA, kunnen bedrijven hun ecologische footprint verminderen en hun financiële lasten verlichten. 

In essentie biedt de elektrificatie van wagenparken talloze kansen en mogelijkheden voor bedrijven die streven naar een duurzame toekomst! Bent u op zoek naar begeleiding bij de overstap naar een elektrisch wagenpark? Bij Webfleet staan onze EV-experts klaar om u van advies te voorzien. Aarzel niet om een afspraak te maken.

Mariska Matadin
Mariska is Manager Business Development EV Strategy & Incubation bij Bridgestone Mobility Solutions. Ze heeft ervaring in meerdere EV-disciplines in publieke en private bedrijven, en ze heeft een prominente stem die pleit voor meer vrouwelijk leiderschap en een diverse en inclusieve omgeving in de mobiliteitsindustrie. Met haar voorliefde voor de auto-industrie heeft ze haar global netwerk door de jaren heen opgebouwd, en ze is inmiddels onderscheiden met verschillende prijzen in duurzame mobiliteit. Daarnaast heeft ze een lijst met artikelen gepubliceerd over DEI in de mobiliteitsindustrie.

Aanmelden bij de Webfleet-blog

Meld u aan voor maandelijkse updates en tips om uw wagenparkprestaties te verbeteren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Geef een geldig e-mailadres op.
Kies uw branche.

Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

Er zijn geen resultaten gevonden.

Bezig met laden

Blog doorzoeken

Elektrische mobiliteit