Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.

Vrachtwagens zijn het doelwit van misdaad in Europa. Wat kunnen we hieraan doen ?

Volgens de Transport Asset Protection Association (TAPA), zouden er 4.197 incidenten van ladingdiefstal hebben plaatsgevonden tussen januari 2018 en juni 2019 in Europa, Midden-Oosten en Afrika. Dit multi-billion euro probleem is slechts één van de misdaden waarmee bedrijven te kampen hebben.

De  EC Security Guidance for the European Commercial Road Freight Transport Sector belicht de meest voorkomende beveiligingsrisico’s, met name met betrekking tot vrachtdiefstal, cybercriminaliteit en verstekelingen in vrachtwagens. Dit artikel gaat dieper in op deze beveiligingsrisico’s, beoordeelt de negatieve gevolgen voor zowel bestuurders als managers en biedt een aantal richtlijnen om de beveiliging te verbeteren en toekomstige incidenten te voorkomen.

Ladingdiefstal

De lading is het meest kwetsbaar wanneer het over de openbare weg vervoerd wordt vanwege de aanwezigheid van het aantal onbeveiligde parkeerplaatsen. Ladingdiefstel omvat voornamelijk: kaping, diefstal van een stilstaand voertuig, diefstal van een bewegend voertuig of diefstal van het voertuig en de lading.

Ladingdiefstal kan op ieder moment van de toeleveringsketen plaatsvinden, maar daders geven de voorkeur aan goederen die onderweg zijn. Het grootste risico bevindt zich op onbeveiligde parkeerplaatsen waarbij zowel de lading als de bestuurder een makkelijk doelwit zijn. Een tweede groot risico komt voor op de route tijdens het rijden, omdat een voertuig gekaapt kan worden, tegengehouden door neppolitie of naar een nepmagazijn kan worden gestuurd.

Geweld tegen chauffeurs komt vaker voor naarmate de waarde van de lading hoger is. Enkele voorbeelden van risicovolle goederen zijn onrechtmatige geneesmiddelen, kostbare metalen, sigaretten en hoogwaardige elektronica.

Cybercriminaliteit

Diefstal vanuit een beveiligd magazijn is moeilijk en onwaarschijnlijk. Daar tegenover is cybercriminaliteit een populaire manier geworden voor landingdiefstal. Criminelen kunnen computersystemen hacken en de identiteit van een vrachtbedrijf stelen of zich frauduleus eigen maken, waardoor ze toegang krijgen tot bevoorrechte informatie die ze kunnen gebruiken om criminele initiatieven te ontplooien, van diefstal tot mensensmokkel.

Hoewel cybercriminaliteit niet gewelddadig is, kan het behoorlijke schade berokkenen aan de reputatie van een bedrijf, financiën, beveiliging en supply chain.

Verstekelingen

Verstekelingen proberen ongemerkt aan boord van vrachtwagens te komen wanneer ze illegaal een land proberen binnen te komen. Dit gebeurt vaak rond de grensstreek op een vertrekpunt, maar minder onderweg.

Meestal gaat dit niet gepaard met geweld tegen de bestuurders als de daders ongemerkt blijven.

Echter veroorzaken ze soms een omleiding door bijvoorbeeld een obstakel op de weg te leggen zodat de  vrachtwagen moet stoppen, wat kan leiden tot schade aan de vrachtwagen.

Zelfs wanneer een vrachtbedrijf onwetend betrokken is bij mensensmokkel, kan hij hiervoor een hoge boete krijgen. In sommige gevallen worden goederen aan de grens beschadigd, gestolen of vernietigd wegens besmettingsgevaar.

Wat kunnen de bestuurders hieraan doen ?

Ladingdiefstal

Volgens TAPA vindt 60% van de vrachtdiefstal plaats op onbeveiligde parkeerplaatsen. Vrachtwagens en chauffeurs blijven kwetsbaar door het gebrek aan beveiligde parkeerplekken in Europa.

Belanghebbenden zijn het er mee eens dat er behoefte is aan meer beveiligde parkeerplaatsen. In 2018 heeft de EU een onderzoek uitgevoerd waarin 86% van de vervoerders en 83% van de chauffeurs het unaniem eens zijn dat er een dringende vraag is naar veilig en beveiligd parkeren.

Tot die tijd moeten bestuurders ervoor zorgen dat alle deuren vergrendeld zijn alvorens pauzes te nemen en op de hoogte te zijn van alle beveiligingsfuncties en apparaten, inclusief de paniekknop, telematica en volgapparatuur. Wanneer uw chauffeur onderweg het vermoeden heeft het doelwit te zijn van een criminele misdaad, moet hij onmiddellijk contact opnemen met de backoffice van het bedrijf en de politie waarschuwen terwijl hij in de cabine blijft met de motor aan.

Cybercriminaliteit

Bestuurders worden geadviseerd goed contact te hebben met hun klanten, onderaannemers en anderen waarmee ze gedurende de dag werken of in contact komen. Ze moeten op hun goede zijn wanneer ze te maken hebben met nieuwe mensen. Wanneer iemand iets onverwachts doet, verdacht handelt of onaangekondigd het plan verandert zonder uitleg, moeten ze dit onmiddellijk melden aan de backoffice.

Verstekeling

Meestal proberen smokkelaars aan boord te komen bij grensovergangen. Het is dus raadzaam om niet dicht bij het vertrekpunt of punt van bestemming te stoppen. Soms gebeurt het dat bestuurders aan de grens voor de douane moeten wachten voordat ze hun reis kunnen vervolgen. Probeer tijdens het wachten op een beveiligde parkeerplaats te parkeren waarbij het voertuig beveiligd is en communiceer met de backoffice.

Wat kun jij doen als wagenparkbeheerder ?

Wanneer u als wagenparkbeheerder verwikkelt raakt in een van deze situaties, voelt u zich al snel hulpeloos. Echter kunt u een aantal stappen zetten om zich voor te bereiden en toekomstige incidenten te voorkomen. Het EU-rapport omschrijft een vijfstappenmodel hoe om te gaan met beveiligingsrisico’s voor vrachtwagens. Het zorgt ervoor dat u genoodzaakt bent om naar uw hele operatie te kijken en te identificeren waar er mogelijke hiaten in uw beveiliging zitten. Wat is nodig, welk budget voor welk gebied en hoe meet u het succes van de beveiligingsprotocollen in de toekomst ?

Dus, welke vragen moet u stellen? Hier enkele suggesties.

Risico-analyse

 • Welke goederen worden vervoerd? Vormen ze een hoog risico voor ladingdiefstal?
 • Wat is de bestemming? Is dit een hoog risico voor ladingdiefstal of verstekeling?
 • Welke eerdere incidenten hebben uw vrachtwagens op hun route beïnvloed? Wie was erbij betrokken en hoe is het gebeurd?

Planning

 • Houdt u rekening met beveiligde parkeerplaatsen bij de routeplanning?
 • Rij je elke keer exact dezelfde routes of wissel je af?
 • Zijn uw medewerkers getraind in geval van nood?

Procedure

 • Welke procedure is er voorhanden wanneer zich een verdachte situatie voordoet?
 • Kun je identificeren wanneer de bestuurder een onverwachte of ongebruikelijke route neemt?
 • Is er geo-locatie aanwezig om de beweging van uw voertuig of bedrijfsmiddelen te traceren?
 • Heeft u toegang tot telematicagegevens en gebruikt u deze om onregelmatigheden op te sporen?

Bedrijfsmiddelen

 • Welke elementen zijn er aanwezig om uw faciliteiten veilig te stellen?
 • Is uw IT-security actueel? Maakt u gebruik van sterke wachtwoorden, antivirus software en firewalls?
 • Hebben uw voertuigen extra slotvergrendelingen?
 • Hoe controleert u voertuiginformatie en rijgedrag?

Personeelszaken

 • Heeft u iemand in uw team die zich toespitst op de beveiliging van vrachtwagens en bedrijfsmiddelen? Wat kwalificeert hen voor die positie?
 • Worden de chauffeurs gescreend alvorens ze aan te werven?
 • Hoe train je chauffeurs om met criminaliteit om te gaan?
 • Heeft u procedures die het aantal mensen met toegang tot informatie over uw vrachtwagens werken te beperken?

Partners

 • Wie zijn uw partners?
 • Welke beveiligingsstandaarden hanteren uw partners? Zijn ze dezelfde als die van jou?
 • Trainen uw partners hun personeel op de juiste manier? Heeft iedereen in hun team de nodige certificering om hun werk uit te voeren?
 • Heeft u nauwe banden met alle bedrijven waarmee u samenwerkt?

Incidenten

 • Heeft u een procedure over wat te doen na een incident?
 • Is er een rampenplan beschikbaar?
 • Weten chauffeurs hoe ze incidentformulieren moeten invullen?
 • Weten chauffeurs hoe ze moeten omgaan met bedreigingen?
 • Zijn ladingeenheden genummerd om identificatie te vergemakkelijken?
 • Hebben de goederen die u vervoert kenmerken (zoals serienummers) waardoor ze moeilijk door te verkopen zijn op de zwarte markt of op de dark web?

Vergeet ook niet dat het beveiligings- en risicolandschap zich voortdurend ontwikkelt. Net zoals u KPI’s instelt, stelt u statistieken in voor het bewaken van beveiligingsprestatie-indicatoren (SPI) en gebruikt u de gegevens om de prestaties continu te verbeteren. Voor meer informatie kunt u hier het volledige EC-rapport over beveiligingsrichtlijnen lezen.

Wilt u weten hoe telematica uw voertuigen en bedrijf veilig houdt? Lees hier meer

René de Jong
René de Jong is gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van bedrijven, overheidsinstellingen en organisaties bij complexe B2B-diensten, zoals mobiliteitsdiensten, voertuigtelematica, connected car- en andere IT-diensten. René combineert zijn technische achtergrond en interesse met zijn brede commerciële ervaring in de ICT en automotive industrie. Voor persoonlijk contact met René bent u vrij om te mailen naar: Rene.deJong@webfleet.com

Aanmelden bij de Webfleet-blog

Meld u aan voor maandelijkse updates en tips om uw wagenparkprestaties te verbeteren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Geef een geldig e-mailadres op.
Kies uw branche.

Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

Er zijn geen resultaten gevonden.

Bezig met laden

Blog doorzoeken

Trends en technologie