Få en demo af flådestyring

Webfleet er Europas førende flådesty­rings­løsning

 • Spor og følg dine køretøjer i realtid
 • Reducer udgifter til brændstof, vedli­ge­hol­delse og løn
 • Spar tid på admini­stration med let og pålidelig registrering af kørte kilometer
 • Optimer ruter og afkort køretider
 • Få interaktiv indsigt i flådens performance

Få en demo og konsul­tation uden beregning

Indtast fornavn.
Indtast efternavn.
Indtast firma.
Indtast dit telefon­nummer.
Indtast din e-mail-adresse.

Vi passer godt på dine personlige data. Se vores Fortro­lig­heds­po­litik for at få flere oplysninger.

Få en demo af flådestyring

Webfleet er Europas førende flådesty­rings­løsning

 • Spor og følg dine køretøjer i realtid
 • Reducer udgifter til brændstof, vedli­ge­hol­delse og løn
 • Spar tid på admini­stration med let og pålidelig registrering af kørte kilometer
 • Optimer ruter og afkort køretider
 • Få interaktiv indsigt i flådens performance

Webfleet – den komplette flådesty­rings­løsning

Webfleet er vores Softwa­re-as-a-Service (Saas) flådesty­rings­løsning, der kan hjælpe dig med at sænke omkost­ninger, øge indtje­ningen og tage smartere og velover­vejede beslut­ninger om din flåde.

Sporing af køretøjer

 • Følg og spor dine køretøjer i realtid
 • Få mindre admini­stra­tionstid med automatisk registrering af antal kørte kilometer

Grøn og sikker kørsel

 • Få en bedre kørselsstil, og reducer brænd­stof­for­bruget
 • Planlæg vedli­ge­hol­delse baseret på diagno­stiske meddelelser i realtid

Flåde­op­ti­mering

 • Fyldige og detaljerede oplysninger om flådens præsen­ta­tioner
 • Tag smartere beslut­ninger

Styring af arbejds­gange

 • Send nye opgaver og ordre­de­taljer til chauf­fø­rernes terminaler
 • Anvis opgaver til chaufføren med det korteste forventede ankomst­tids­punkt

PREMIUM.connect

 • Integrer flådestyring i dine nuværende virksom­heds­pro­grammer

Hvordan fungerer det?

Vores priser og certi­fi­ce­ringer

Kom i gang med at optimere med Webfleet

Få en demo og konsul­tation uden beregning

Indtast fornavn.
Indtast efternavn.
Indtast firma.
Indtast dit telefon­nummer.
Indtast din e-mail-adresse.

Vi passer godt på dine personlige data. Se vores Fortro­lig­heds­po­litik for at få flere oplysninger.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

 • Målrettet annoncering
 • Analyse
 • Tilpasning
 • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.