Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.

ESG-rapportage: de uitdagingen en kansen

Als Director of Sustainability voor Bridgestone EMEA kan ik bevestigen dat de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die in januari van kracht ging, zeker veranderingen teweegbrengt in de ESG-rapportage. Ik zal de nieuwe niveaus van transparantie en informatieverschaffing behandelen die nu vereist zijn met betrekking tot de ESG-prestaties van een bedrijf, evenals de uitdagingen en kansen die ESG-rapportage met zich meebrengt.

ESG staat voor ‘environment, social en governance’, het is een synoniem voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het concept van ESG is de afgelopen decennia sterk geëvolueerd, van een focus op milieu, gezondheid en veiligheid naar het holistische concept dat we vandaag de dag kennen, dat zowel milieu- als sociale kwesties omvat.

Met de invoering van de CSRD is het raadzaam om ESG te benaderen als een raamwerk voor bedrijfsrapportage met betrekking tot duurzaamheid, naast financiële verslaggeving.

Deze nieuwe ESG-rapportage zal de manier waarop bedrijven rapporteren over duurzaamheidskwesties volledig veranderen, waardoor veel meer transparantie ontstaat over de impact van een bedrijf op het milieu en op mensen.

Voor bedrijven zoals Bridgestone zal de nieuwe richtlijn vanaf 2025 en 2026 impact hebben, en de planning en voorbereiding om aan de nieuwe vereisten te voldoen, zouden al in een vergevorderd stadium moeten zijn.

ESG-rapportage vereist complexe dataprocessen

Uitdagingen in ESG-rapportage

Voor Bridgestone, onze klanten en partners zijn de uitdagingen van de ESG-rapportage al duidelijk:

  • Schaal en complexiteit: Met 12 ESG-rapportagestandaarden, honderden vragen en mogelijk duizenden datapunten, vereist dit alles een geheel nieuw niveau van gegevensverzameling, analyse en bewijsvoering voor elke openbaarmaking. Er zullen aanzienlijke nieuwe gegevensprocessen, -instrumenten, IT-systemen, middelen, investeringen en tijd nodig zijn om te voldoen aan de enorme hoeveelheid openbaarmakingen in het kader van de nieuwe ESG-richtlijn.
  • Gap-analyse: Het is onvermijdelijk dat de meeste bedrijven hiaten zullen identificeren in de metingen en rapportages die ze tot nu toe hebben uitgevoerd en dat ze nieuwe infrastructuur nodig hebben om aan de nieuwe normen te voldoen. In sommige gevallen moet de hele benadering van een bepaald duurzaamheidsgebied evolueren, bijvoorbeeld met de ontwikkeling van nieuw beleid om aan specifieke vereisten te voldoen.
ESG-rapportage kan voordelen opleveren voor bedrijven die duurzamer opereren

Kansen in ESG-rapportage

Dit nieuwe niveau van ESG-rapportage kan een ontmoedigende taak lijken, maar bij Bridgestone zien we ook kansen in dit nieuwe ESG-regelgevingslandschap, waaronder:

  • Leren en ontwikkelen: Het geavanceerde niveau van transparantie en zekerheid van duurzaamheidsclaims en -rapportage biedt de mogelijkheid om echt te leren en te verbeteren op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid wordt doorgaans een ‘reis’ genoemd, met onderweg veel mijlpalen en ontdekkingen. Gedetailleerdere en transparantere rapportage van iedereen zou dit alleen maar moeten vergemakkelijken.
  • Gelijke kansen voor een gelijk speelveld – de omvang van de nieuwe rapportagevereisten (waarbij meer dan 50.000 bedrijven verplicht zijn te rapporteren) en het streven naar veel meer transparantie zouden ook moeten leiden tot een situatie die eerlijk en rechtvaardig is. Dit zal ervoor zorgen dat duurzamere bedrijven profiteren ten opzichte van minder duurzame bedrijven, zowel op het gebied van reputatie als op het gebied van investeringen.
  • Toegang tot financiering – dankzij de grotere symmetrie van informatie die de CSRD mogelijk maakt, waardoor vergelijkbaarheid tussen bedrijven mogelijk wordt, zal het gemakkelijker worden om financieel kapitaal om te leiden naar de beste en best presterende activa en bedrijven.

In de wereld van duurzaamheid delen bedrijven de verantwoordelijkheid om samen te werken aan een meer duurzame toekomst voor mens en planeet. Als het gaat om ESG-rapportage, biedt dit een reële kans om de waarde en bijdrage te bewijzen die een bedrijf zoals het onze levert aan een duurzamere wereld. Dit komt ten goede aan al onze belanghebbenden – investeerders, klanten, partners en werknemers – en stelt ons uiteindelijk in staat om onze belofte om de samenleving als geheel te dienen, waar te maken.

Alessandro Furno
Alessandro Furno, Sustainability Director, Bridgestone EMEA - Alessandro heeft bijna 25 jaar ervaring bij Bridgestone, waar hij halverwege 1999 begon als ingenieur voor de ontwikkeling van banden. Vóór zijn aanstelling als hoofd van de afdeling Sustainable Development in 2020, bekleedde hij de functie van directeur van Fundamenteel Onderzoek en Geavanceerde Techniek bij de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling. Als Sustainability Director bij Bridgestone EMEA, leidt Alessandro een klein team dat zich bezighoudt met duurzaamheidsactiviteiten - hij houdt toezicht op strategische planning, coördinatie en de ontwikkeling van pilootprojecten, en werkt nauw samen met vele multidisciplinaire teams binnen het bedrijf om de wereldwijde doelstellingen en kaders voor duurzame ontwikkeling van de Bridgestone Group te bevorderen.

Aanmelden bij de Webfleet-blog

Meld u aan voor maandelijkse updates en tips om uw wagenparkprestaties te verbeteren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Geef een geldig e-mailadres op.
Kies uw branche.

Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

Er zijn geen resultaten gevonden.

Bezig met laden

Blog doorzoeken

Duurzaamheid