KØB 6, FÅ 7 ELLER LEJ 9, FÅ 10

Skær ned på omkost­nin­gerne, øg effek­ti­vi­teten og sikkerheden i din flåde. Få gavn af vores LINK 340-tilbud, og følg dine aktiver i realtid.

  • Dine trailere og lastbiler på et enkelt interface
  • Oplev alle fordelene ved sikkerhed, effek­ti­vitet og arbejds­op­ti­mering
  • Oplev alle fordelene ved sikkerhed, effek­ti­vitet og arbejds­op­ti­mering

FÅ GAVN AF VORES TILBUD

Tal med en af vores speci­a­lister. Tilbuddet gælder kun indtil den 31. juli 2022.

Indtast fornavn.
Indtast efternavn.
Indtast firma.
Vælg branchetype.
Indtast dit telefon­nummer.
Indtast din e-mail-adresse.

Vi passer godt på dine personlige data. Se vores Fortro­lig­heds­po­litik for at få flere oplysninger.

KØB 6, FÅ 7 ELLER LEJ 9, FÅ 10

Skær ned på omkost­nin­gerne, øg effek­ti­vi­teten og sikkerheden i din flåde. Få gavn af vores LINK 340-tilbud, og følg dine aktiver i realtid.

  • Dine trailere og lastbiler på et enkelt interface
  • Oplev alle fordelene ved sikkerhed, effek­ti­vitet og arbejds­op­ti­mering
  • Oplev alle fordelene ved sikkerhed, effek­ti­vitet og arbejds­op­ti­mering

Med Webfleet Asset Tracking kan du nemt overvåge dine trailere

Med Webfleet, Europas førende telema­tik­løsning, kan du holde styr på dine anhængeres position og brug. Det hjælper dig med at:

Finde dine anhængere

Tydelig kortvisning gør det let at se, hvor dine anhængere befinder sig på eller uden for grunden.

Bevar kontrollen

Webfleet sporer dine anhængere og dine lastbiler på ét interface.

Opdag tyveri i tide til at skride til handling

Hvis din anhænger kører ind i eller forlader et defineret område, eller der registreres en bevægelse, får du en meddelelse.

Administrer dine anhængeres brug

Automatisk rappor­tering viser dig, hvordan dine anhængere bliver brugt.

Oprethold dine anhængeres stand

Planlæg vedli­ge­hol­delse baseret på kilome­ter­tæller, driftstid eller tid siden sidste vedli­ge­hol­delse.

Reducer arbejds­byrden

Automatiser opgaver for at forbedre nøjag­tig­heden og effek­ti­vi­teten af aktiv­sty­ringen.

Webfleet: Én platform til det hele

Som ansvarlig for en trans­port­flåde har du travlt - tidsplaner, ruter, sikkerhed, chauffører, overhol­delse, vedli­ge­hol­delse, brændstof, omkost­ninger og meget, meget mere. Ville det ikke være nemmere, hvis du havde én platform til det hele?

Se, hvorfor Webfleet er verdens førende telema­tik­løs­ninger for europæiske trans­port­flåder, som forbinder over 200.000 tunge erhvervs­kø­re­tøjer på hele kontinentet.

Nøgle­funk­tioner

Lokaliser dine værdifulde aktiver

Webfleets detaljerede kort gør det let at se, præcis hvor dine aktiver befinder sig. Hvis de ikke er på stedet, ved du, at du hurtigt kan lokalisere dem.

map trailer standstill
asset tracking tracing dotted

Se dine aktivers position

Få indblik i, hvor dine aktiver har været, med positions­op­da­te­ringer hvert femte minut på kortet1.

Øjeblik­kelige advarsler hjælper med at forhindre tyveri

Webfleet giver dig besked, når dit aktiv ændrer status. Hvis det for eksempel kører ind i eller forlader et defineret område, eller der registreres en uauto­ri­seret bevægelse, får du en meddelelse.

construction site
truck autobahn 01 clean

Oprethold dine aktivers stand

Du kan planlægge og admini­strere vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver, så dine aktiver holdes i god stand. Administrer meddelelser baseret på kilome­ter­tæl­leren, motortimer eller tid siden sidste vedli­ge­hol­delse.

Få besked om, hvordan dine aktiver bliver brugt

Du kan enten bruge Webfleets aktivkort til at få et hurtigt overblik eller se automatiske rapporter om dine aktivers status, herunder aktuel position, tur, vedli­ge­hol­delse, adresse og input­rap­porter (f.eks. status for trailerdør).

asset tracking
truck bridge

Kobl dine aktiver og køretøjer sammen

Hvis dit køretøj også er udstyret med en LINK-spor­ings­enhed, vil oplys­nin­gerne for de sammen­koblede aktiver automatisk blive vist på kortet for både køretøjer og aktiver. Du kan nemt identi­ficere, hvilke aktiver og køretøjer der er koblet sammen.

Overvåg hele din drift

Webfleet viser placeringen og statussen for alle trailere, tilsluttede aktiver2 og køretøjer i din flåde på et enkelt interface.

tablet asset tracking

Du skal bruge følgende for at komme i gang

Cloud-softwaren Webfleet på alle enheder

Dashboard, kort, rappor­tering og integration med software fra tredjepart

Trailer­spor­ings­en­heden LINK 340

Støv- og vandaf­vi­sende (IP67) enhed, der er designet til barske omgivelser.

MECKY LOGISTICS GMBH har anvendt Webfleet siden 2015. Med det fantastiske, nye Asset Tracking LINK 340 kan vi spore vores anhængere og vores traktorer fra et sted, hvilket er en stor hjælp for vores virksomhed.
Mecky Logistics GmbH

Vores priser og certi­fi­kater

Bevar kontrollen, reducer omkost­nin­gerne, og oprethold værdien af dine aktiver.

Modtag et skræd­dersyet tilbud til din virksomhed.

FÅ GAVN AF VORES TILBUD

Tal med en af vores speci­a­lister. Tilbuddet gælder kun indtil den 31. juli 2022.

Indtast fornavn.
Indtast efternavn.
Indtast firma.
Vælg branchetype.
Indtast dit telefon­nummer.
Indtast din e-mail-adresse.

Vi passer godt på dine personlige data. Se vores Fortro­lig­heds­po­litik for at få flere oplysninger.