Brugge Fleet Management door Webfleet

Uw bedrijf is uniek en uw wagenpark ook. Daarom heeft u een flexibel fleet management platform nodig: een gebruiks­vrien­de­lijke oplossing om voertuigen te volgen,voor wagen­par­kop­ti­ma­li­satie, perso­neels­beheer, zuinig en veilig rijden, integratie met bestaande backend systemen en connec­te­d-car diensten. Afgestemd op uw bedrijf, uw voertuigen, en uw budget.

Fleet management oplossing voor uw wagenpark te Brugge

Bent u op zoek naar een fleet management oplossing in de buurt van Brugge die u realtime informatie biedt over de positie van uw voertuigen? Wenst u daarbij recht­streeks te commu­ni­ceren met uw bestuurders? Dit kan met Webfleet, het fleet management platform van Webfleet. Ook kunt u eenvoudig opdrachten toewijzen aan bestuurders, de ritten­re­gi­stratie digitaal bijhouden en op elk gewenst moment inzien, het rijgedrag van uw bestuurders verbeteren en brandstof besparen. Ons voertuig­volg­systeem helpt u en uw bestuurders in het drukke verkeer rondom Brugge.

Brugge: de stad waar het verleden verder leeft

De rijke geschie­denis van de hoofdstad van West-Vlaan­deren is zo weelderig dat Brugge maar liefst drie keer prijkt op de Werel­derf­goed­lijst van de Unesco. De Grote Markt met het belfort, het Begijnhof, de Reien die de oude stad doorkruisen, trekken toeristen aan uit alle hoeken van de wereld. Twintig kilometer noordwaarts ligt de wereld­zee­haven van Zeebrugge, en enkele kilometer via de kustlijn richting Nederland ligt het natuur­gebied het Zwin.

city brugge
map brugge

Brugge: veel goede­ren­vervoer vanwege de wereld­zee­haven

Dankzij de wereldhaven in Zeebrugge is er veel zakelijk en goede­ren­vervoer over de weg in de omgeving van Brugge. Het is de tweede grootste haven in België na de Haven van Antwerpen. Van een ‘transit­haven’ is deze uitgegroeid tot een centrum van Europese distributie van vele verschil­lende goederen. In de periferie van de stad liggen tal van industrie­zones, zoals de Blauwe Toren, de Spie, de Dreef ter Panne en Herdersbrug. Brugge ligt op het knooppunt van de E40 van Brussel naar Oostende en de A19 naar Ieper.

Waarom een oplossing voor wagen­park­beheer werkt in een stad met veel verkeers­op­stop­pingen zoals Brugge? Door het drukke verkeer vooral tijdens spitsuren, brengt elk voertuig ongeveer 17%1 meer door op de wegen rond de stad (in totaal 1640 km1). Dat betekent dat een gemiddelde chauffeur van een bedrijfs­voertuig meer dan 68 uur1 per jaar verspilt in het verkeer. Zet dat cijfer om in een verlies van € 4.594.562,80² voor bedrijven in en rond Brugge en u begrijpt waarom een fleet manage­ment-systeem voor u zal werken.

Webfleet van Webfleet

Webfleet van Webfleet

Ons bekroonde fleet management platform Webfleet, is een Softwa­re-as-a-Ser­vi­ce-op­lossing (SaaS) die wordt gebruikt door kleine en grote bedrijven om de voertuig­pres­taties te verbeteren, brandstof te besparen, bestuurders te onder­steunen en de wagen­parkef­fi­ci­ëntie in haar algemeenheid te verhogen.

Bel mij terug

Uw Fleet managen en uw voertuigen volgen in en rond Brugge

Enkele gemeenten rond Brugge waar Webfleet actief is

 • Blanken­berge
 • Zuienkerke
 • Strooi­enhaan
 • Nieuwege
 • Jabbeke
 • Loppem
 • Oostkamp
 • Moerbrugge
 • Vliegende Paard
 • Damme
 • Zeebrugge
 • Kruisabele
 • Male
 • Sint-Pieters
 • Lisseweg
 • Sint-An­dries

Vraag een callback aan en ontdek wat Webfleet voor uw bedrijf kan betekenen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.