Gent Fleet Management door Webfleet

Uw bedrijf is uniek en uw wagenpark ook. Daarom heeft u een flexibel fleet management platform nodig: een gebruiks­vrien­de­lijke oplossing om voertuigen te volgen,voor wagen­par­kop­ti­ma­li­satie, perso­neels­beheer, zuinig en veilig rijden, integratie met bestaande backend systemen en connec­te­d-car diensten. Afgestemd op uw bedrijf, uw voertuigen, en uw budget.

Fleet management oplossing voor uw wagenpark te Gent

Bent u op zoek naar een fleet management oplossing in de buurt van Gent die u realtime informatie biedt over de positie van uw voertuigen? Wenst u daarbij recht­streeks te commu­ni­ceren met uw bestuurders? Dit kan met Webfleet, het fleet management platform van Webfleet. Ook kunt u eenvoudig opdrachten toewijzen aan bestuurders, de ritten­re­gi­stratie digitaal bijhouden en op elk gewenst moment inzien, het rijgedrag van uw bestuurders verbeteren en brandstof besparen. Ons voertuig­volg­systeem helpt u en uw bestuurders in het drukke verkeer rondom Gent.

Gent: een stad boordevol cultuur en geschie­denis

Gent is de vroegere hoofdstad van het graafschap Vlaanderen, waar de laken­in­du­strie en de handel ooit hoogtij vierden. De hoofdstad van Oost-Vlaan­deren kende vele jaren van bloeiende economie en cultuur. Vandaag is Gent de belang­rijkste studen­tenstad van België, die ook op tal van andere domeinen een voorname rol speelt, zoals de biotech­no­logie. Uiteraard trekt Gent heel veel toeristen aan, het hele jaar rond, maar vooral tijdens de jaarlijkse Gentse Feesten in juli: 10 dagen feest, goed voor het plezieren van ruim twee miljoen feest­vierders uit binnen- en buitenland!

city gent
map gent

Gent: uitstekend gelegen knooppunt

In het Noorden van de stad ligt de haven, die via het kanaal naar Terneuzen recht­streeks verbonden is met de Noordzee. Het is de derde grootste Belgische haven, na Antwerpen en Zeebrugge. Er is enorm veel industrie in het havengebied dat voor veel vracht­verkeer zorgt over de weg. De wegen­in­fra­structuur naar de stad is uitstekend. Dit zijn de voornaamste wegen: R4, R4, N9, N60, N70 en uiteraard de E17 en de E40.

Live verkeers­in­for­matie Gent⁠

Waarom een oplossing voor wagen­park­beheer werkt in een stad met veel verkeers­op­stop­pingen zoals Gent? Door het drukke verkeer vooral tijdens spitsuren, brengt elk voertuig ongeveer 18%1 meer door op de wegen rond de stad (in totaal 3258 km1). Dat betekent dat een gemiddelde chauffeur van een bedrijfs­voertuig meer dan 77 uur1 per jaar verspilt in het verkeer. Zet dat cijfer om in een verlies van € 10.948.220,36² voor bedrijven in en rond Gent en u begrijpt waarom een fleet manage­ment-systeem voor u zal werken.

Webfleet van Webfleet

Webfleet van Webfleet

Ons bekroonde fleet management platform Webfleet, is een Softwa­re-as-a-Ser­vi­ce-op­lossing (SaaS) die wordt gebruikt door kleine en grote bedrijven om de voertuig­pres­taties te verbeteren, brandstof te besparen, bestuurders te onder­steunen en de wagen­parkef­fi­ci­ëntie in haar algemeenheid te verhogen.

Bel mij terug

Fleet Management en uw voertuigen volgen in en rond Gent

Enkele gemeenten rond Gent waar Webfleet actief is

 • Merelbeke
 • Destel­bergen
 • Lovendegem
 • Belzele
 • Evergem
 • Wippelgem
 • Meerbeke
 • Rieme
 • Zelzate
 • Wachtebeke
 • Gent Binnenstad
 • Sluizeken - Tolhuis - Ham
 • Macharius- heirnis
 • Brugse Poort
 • Wondelgem
 • Sint-a­mandsberg

Vraag een callback aan en ontdek wat Webfleet voor uw bedrijf kan betekenen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.