Webfleet

In samen­werking met Peugeot, Citroën en DS Automobiles

Wilt u meer weten? We bellen u graag terug.

Voer uw voornaam in.
Voer uw achternaam in.
Voer uw bedrijf in.
Voer uw telefoon­nummer in.
Voer uw e-mailadres in
Aantal voertuigen: (optioneel)

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.

Webfleet

In samen­werking met Peugeot, Citroën en DS Automobiles

Nu kunnen uw voertuigen volledig verbonden met Webfleet worden geleverd.

Via het telema­ti­ca-kastje in de voertuigen van Peugeot, Citroen en DS is het volgende beschikbaar

Onder­houds­in­for­matie en -waar­schu­wingen

Houd de controle over het onderhoud van uw voertuigen

Volgen en traceren

Weet waar uw bestuurders zijn en waar zij zijn geweest

Kilome­ter­re­gi­stratie

Verminder de admini­stratie en voldoe aan de wetgeving inzake het aantal zakelijk en privé gereden kilometers

Ritge­beur­te­nissen

Weet dat er veilig met uw voertuigen wordt gereden en verlaag de brandstof- en onder­houds­kosten

Brand­stof­ver­bruik

Het precieze brand­stof­ver­bruik, om verspilling te voorkomen

Abonneer op Webfleet, geen hardwa­re-in­stal­latie nodig

Abonneer op Webfleet, geen hardwa­re-in­stal­latie nodig

U kunt nu voertuigen van Peugeot, Citroën en DS aanschaffen met een ingebouwd telema­ti­ca-kastje. Dit betekent dat u zich zonder hardwa­re-in­stal­latie kunt abonneren op Webfleet en onmid­dellijk aan de slag kunt met fleet management. Webfleet is Europa's toonaan­ge­vende en bekroonde oplossing voor fleet management en wordt middels een eenvoudig abonnement geleverd aan klanten van Peugeot, Citroën en DS.

Leer meer over uw wagenpark

Leer meer over uw wagenpark

Door Webfleet te activeren krijgt u snel inzicht in gegevens zoals brand­stof­ver­bruik, geolocatie, onderhoud en het rijgedrag van uw bestuurders, hetgeen u helpt om betere zakelijke beslis­singen te nemen.

Het moment dat u uw voertuigen ontvangen is er geen installatie meer nodig en valt de vooraf-ge­ïn­stal­leerde hardware onder de fabrieks­ga­rantie. Deze service is momenteel beschikbaar bij de parti­ci­peerde Peugeot, Citroën en DS Automobiles dealers in Frankrijk, Nederland, België en Spanje.

Extra opties – met Webfleet-hardware

Driver terminals / tabletstijl

Orderbeheer voor een beter werkproces

Meer informatie⁠

Geavan­ceerde rijstijl­analyse en navigatie

Feedback via Driver Terminal, navigatie en verkeers­in­for­matie voor effici­ëntere route­be­paling

Meer informatie⁠

Oplossing voor grote voertuigen

Fantas­tische propositie voor vracht­wagens met tachograaf en FMS-in­te­gratie voor analyse van het brand­stof­ver­bruik

Verbind uw gehele wagenpark met hetzelfde platform

Alle typen voertuigen waaronder vracht­wagens, bestel­busjes en perso­nenauto’s van ieder merk met de after-market oplossing van Webfleet

Waarom verbinding maken met Webfleet?

Fleet management is tegen­woordig essentieel om de controle te kunnen houden over de totale eigen­doms­kosten van voertuigen. Dit wordt bevorderd door meer inzicht in waar en hoe er met het voertuig wordt gereden, zodat u gemak­ke­lijker de controle kunt houden over het onderhoud, het brand­stof­ver­bruik en de CO2-uitstoot, wat helpt de kosten te verlagen en de veiligheid te vergroten.

AVoordelen voor klanten van Peugeot, Citroën en DS Automobile

AVoordelen voor klanten van Peugeot, Citroën en DS Automobile

  • Snelle activering – hardware voorge­ïn­stal­leerd
  • Onderhouds- en servi­ce-waar­schu­wingen (echte kilome­ter­teller)
  • Bewaking van brand­stof­ver­bruik en rijstijl
  • Kilome­ter­re­gi­stratie – zakelijk en privé
  • Volgen – verhoogde zicht­baarheid voor efficiëntie en beveiliging
  • Verbind uw gehele wagenpark – Alle voertuigen: vracht­wagens, busjes en perso­nenauto's, van elk merk met de Webfleet-after­mar­ke­t­op­lossing

Meer controle

Meer controle

Weet altijd waar uw voertuigen en werknemers zijn: krijg inzicht in rijtijd, rijstijl, tijd op locatie, stilstand en werktijd.

Zorg voor trans­pa­rantie en geef uw bestuurders meer verant­woor­de­lijkheid voor hun acties.

Krijg inzicht in uw kosten

Krijg inzicht in uw kosten

Help de controle te behouden over brandstof- en onder­houds­kosten – Omdat u inzicht krijgt in hoe er met de voertuigen wordt gereden, kunt u dit terug­kop­pelen naar bestuurders opdat ze het voertuig zorgvul­diger zullen gebruiken en u brandstof-, onderhouds- en verze­ke­rings­kosten kunt verlagen en de veiligheid kunt verbeteren.

Loop voorop bij het verbeteren van produc­ti­viteit en voldoen aan wet-en regelgeving

Loop voorop bij het verbeteren van produc­ti­viteit en voldoen aan wet-en regelgeving

Maak beter gebruik van de beschikbare tijd, met hulpmid­delen zoals registratie van het aantal zakelijk en privé gereden kilometers recht­streeks vanaf het dashboard van uw voertuig

Gebruik deze hulpmid­delen om te voldoen aan wettelijke verplich­tingen, zoals de registratie van het aantal zakelijk en privé gereden kilometers voor belas­ting­doel­einden, en voor de veiligheid van uw werknemers.

Het voordeel van Webfleet

60.000 klanten

ISO 27001-gecer­ti­fi­ceerd

Partners in uw buurt

Toonaan­ge­vende R&D

Contact opnemen

Neem contact met ons op en spreek met een adviseur

Wilt u meer weten? We bellen u graag terug.

Voer uw voornaam in.
Voer uw achternaam in.
Voer uw bedrijf in.
Voer uw telefoon­nummer in.
Voer uw e-mailadres in
Aantal voertuigen: (optioneel)

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.