Verlaag uw kosten

Combineer fleet management met de allerbeste banden

Bridgestone en Webfleet zetten zich in om bedrijven zoals die van u te helpen met kosten­be­heersing. Bridgestone doet dit met ultramodern banden­ontwerp. Webfleet doet dit met toonaan­ge­vende digitale oplossingen en hardware.

Met de combinatie van onze producten en services krijgt u alles wat u nodig heeft om kosten op essentiële punten te verlagen.

Met Webfleet en Bridgestone kunt u:

Brand­stof­ver­spilling verlagen

Via een realtime voertuig­volg- en traceer­systeem

Uw onder­houds­kosten verlagen

Door het monitoren en analyseren van rijgedrag

Productief blijven

Voor verbeterde optima­li­satie van uw bedrijfs­pro­cessen

Webfleet-portfolio voor kosten­ver­laging

Webfleet voor brand­stof­beheer

Onze bekroonde Webfleet fleet management oplossing zorgt voor realtime en historisch inzicht in het gebruik van uw voertuigen. U kunt zich richten op gebieden waar kosten onnodig oplopen en actie ondernemen, bijvoor­beeld stoppen met gewoonten zoals stationair draaien wat kan leiden tot brand­stof­ver­spilling en hogere kosten. Verkort de afgelegde afstand met profes­si­o­nele- en vracht­wa­gen­na­vi­gatie.

Meer informatie over brand­stof­ver­bruik⁠
trucker gas station 02
pro 8375 link710 link340

LINK- en PRO-sys­temen

Onze voertuig­volg­sys­temen voor wagenparken van elk formaat en type geven u meer informatie dan alleen de positie van uw voertuigen. Krijg duidelijke inzichten in de ritten die uw chauffeurs maken, hoe uw brandstof wordt gebruikt en waar u kosten­ef­fi­ciënt rijden kunt aanmoedigen.

Uw chauffeurs kunnen ook actieve feedback en advies voor het rijden in het voertuig ontvangen via onze PRO-serie, om gewoontes tegen te gaan waarmee ze brandstof verspillen en CO2-uitstoot verhogen.

Webfleet voor voertuig­on­derhoud

Met Webfleet kunt u onder­houds­taken op basis van realtime kilome­ter­ge­gevens plannen in plaats van een ingestelde tijds­pe­riode. Webfleet kan ook diagnos­tische problemen detecteren en automatisch een onder­houdstaak inplannen. Dit betekent dat actie wordt ondernomen om problemen te verhelpen voordat deze problemen ernstig worden. Hierdoor kunnen dure reparaties, inactieve tijd van het voertuig en admini­stra­tieve rompslomp worden voorkomen.

trucker maintenance 01

Bridge­sto­ne-pro­ducten die gebruiks­kosten van wagenparken verlagen

DURAVIS R002-vracht­wa­gen­banden

De DURAVIS R002 van Bridgestone is de beste oplossing om de gebruiks­kosten van wagenparken te verlagen door de kosten per kilometer aanzienlijk te verlagen.

 • Tot 45% meer kilometers ten opzichte van z'n voorganger
 • Minimale kostprijs per per kilometer1
 • Verhoogde prestaties op nat wegdek: allerbeste grip op nat wegdek A op besturing
 • Geopti­ma­li­seerde brand­stofef­fi­ci­ëntie
 • Winterklaar2
 • Uitgerust met RFID
Meer informatie over DURAVIS R002-vracht­wa­gen­banden⁠
duravis truck tyres logos
bandag fueltech

Bandag-loop­vlak­ver­nieu­wingen

Vernieuwde banden leveren gemiddeld 30% lagere kosten per kilometer dan nieuwe banden en een totale besparing van 19% als u een tweede vernieuwde band heeft.

 • Aanzienlijk lagere totale banden­kosten per km
 • Betrouw­baarheid en prestaties die gelijk zijn aan die van nieuwe banden
 • Minder afval, minder verbruik van onbewerkte materialen en minder CO2-uitstoot
 • Europees netwerk van gespe­ci­a­li­seerde franchi­se­nemers
 • Snelle, flexibele en hoogwaardige service
Meer informatie over Bandag⁠

Tirematics

Tirematics van Bridgestone maxima­li­seert brand­stof­be­sparing en verlaagt wagen­park­kosten met proactief banden­on­derhoud.3

 • Proactieve waarschu­wingen en onder­houds­rap­porten zorgen ervoor dat de wagenpark- en servi­ce­aan­bieder het wagenpark op een efficiënte manier in optimale staat kan houden.
 • Zorgt voor een bewezen, kosten­ef­fi­ciënte manier om de banden­spanning van de voertuigen in het wagenpark bij te houden, waardoor meerdere economische voordelen ontstaan.4
 • Heeft een aanzien­lijke impact op banden­pres­taties, brand­stof­ver­bruik, weg- en chauf­feurs­vei­ligheid en pechpre­ventie.5

Klaar om uw kosten te verlagen door Bridge­sto­ne-banden te combineren met Webfleet?

Ga in gesprek met een van onze experts op het gebied van kosten­ef­fi­ci­ëntie

1 15% minder dan z'n voorganger
2 3PMFS en M+S voor besturing, aandrijving en aanhanger
3 via een geauto­ma­ti­seerd inspec­tie­systeem dat de banden­spanning meet
4 De gemiddelde jaarlijkse besparingen voor een typische tractor-aan­han­ger-com­bi­natie die rijdt met de correcte banden­spanning zijn maximaal € 500 voor brand­stof­ver­bruik, € 200 voor banden­kosten en € 400 voor pechkosten, waarmee de totale besparingen voor het wagenpark uitkomen op maximaal € 1.100/jaar per tractor-aan­han­ger-com­bi­natie die rijdt met de correcte banden­spanning.
5 Gebaseerd op interne velde­va­luatie en testen die zijn uitgevoerd met Bridgestone's onderzoeks- en ontwik­ke­lings­fa­ci­li­teiten.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.