Obniż koszty z Webfleet i Bridgestone

Połączenie rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów i najlepszych w swojej klasie opon pozwala obniżyć koszty paliwa, eksplo­atacji i całkowity koszt użytkowania pojazdu

Bridgestone i Webfleet pomagają firmom takim jak Twoja przejąć kontrolę nad kosztami. Firma Bridgestone zapewnia to dzięki innowa­cyjnej konstrukcji opon. Firma Webfleet zapewnia to dzięki wiodącymi w branży rozwią­zaniom cyfrowym i sprzętowi.

Połączenie naszych produktów i usług zapewni Ci wszystko, czego potrze­bujesz, aby ograniczyć koszty w istotnych obszarach.

Webfleet i Bridgestone pomogą Ci:

Obniżyć straty paliwa

Dzięki monito­ro­waniu i lokali­zo­waniu pojazdów w czasie rzeczy­wistym

Obniżyć koszty utrzymania

Dzięki monito­ro­waniu i anali­zo­waniu stylu jazdy

Utrzymać wysoką produk­tywność

Dzięki optyma­li­zacji całego procesu biznesowego

Webfleet – rozwiązania obniżające koszty

Zarządzenie paliwem z Webfleet

Nasze nagradzane rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów Webfleet zapewnia dostęp do informacji o użytkowaniu pojazdów – bieżących i archi­walnych. Możesz skupić się na obszarach generu­jących niepo­trzebnie zawyżone koszty oraz podjąć działania w celu eliminacji nawyków generu­jących straty paliwa i wyższe koszty, takich jak toczenie pojazdu. Skróć drogę do przeje­chania dzięki profe­sjo­nalnej nawigacji dla ciężarówek.

Dowiedz się więcej o efektyw­ności paliwowej⁠
trucker gas station 02
pro 8375 link710 link340

Urządzenia LINK i PRO

Nasze systemy monito­ro­wania pojazdów dla flot o każdym rozmiarze i typie informują Cię nie tylko o pozycjach pojazdów. Dzięki nim zyskujesz kompleksowy wgląd w podróże kierowców, na przykład jakie jest zużycie paliwa oraz obszary wymagające poprawy, dzięki czemu możesz zmotywować kierowców do bardziej ekono­micznej jazdy.

Kierowcy w trasie mogą otrzymywać aktywne informacje zwrotne i porady za pośred­nictwem urządzeń z serii PRO, co pomaga im popracować nad nawykami, które powodują większe zużycie paliwa i emisję CO2.

Webfleet i konserwacja pojazdów

Dzięki Webfleet możesz planować zadania serwisowe w oparciu o bieżące informacje o przebiegu, a nie informacje zebrane tylko w określonym czasie. Webfleet odbiera diagno­styczne kody błędów z pojazdów i może automa­tycznie zaplanować odpowiednie zadania serwisowe. Oznacza to, że odpowiednie działanie jest podejmowane, zanim dany problem stanie się poważny. Wszystkie te funkcje pomagają uniknąć kosztownych napraw, przestojów i dodatkowej pracy admini­stra­cyjnej.

trucker maintenance 01

Produkty Bridgestone obniżają koszty operacyjne floty

Opony do pojazdów ciężarowych DURAVIS R002

Opony DURAVIS R002 firmy Bridgestone to najlepsze rozwiązanie, które pomaga obniżyć koszty operacyjne floty znaczne obniżając koszt przeje­chania jednego kilometra.

 • Nawet o 45% więcej przeje­chanych kilometrów w porównaniu z poprzednim modelem
 • Niższy koszt przeje­chania jednego kilometra1
 • Lepsza przyczepność opon na osi kierującej, klasa A na etykiecie UE w zakresie hamowania na mokrej drodze
 • Zopty­ma­li­zowana efektywność paliwowa
 • Pełna homologacja zimowa2
 • Połączone z systemem RFID
Dowiedz się więcej o oponach do pojazdów ciężarowych DURAVIS R002⁠
duravis truck tyres logos
bandag fueltech

Opon bieżni­kowane firmy Bandag

Opony bieżni­kowane pozwalają obniżyć koszt przeje­chania jednego kilometra średnio o 30% (w porównaniu z nowymi oponami). Po drugim bieżni­ko­waniu przekłada się to na całkowite obniżenie tego kosztu nawet o 19%.

 • Znaczne obniżenie kosztu eksplo­atacji opony na kilometr
 • Nieza­wodność i wydajność na podobnym poziomie, jak w przypadku nowych opon
 • Ograni­czenie produkcji odpadów, zużycia surowców i emisji CO2
 • Sieć specja­li­stycznych placówek franczy­zowych w całej Europie
 • Szybki, elastyczny serwis wysokiej jakości
Dowiedz się więcej o firmie Bandag⁠

Tirematics

Technologia Tirematics firmy Bridgestone pozwala zmaksy­ma­li­zować oszczędność paliwa i obniżyć koszty eksplo­ata­cyjne floty dzięki proak­tywnemu serwi­so­waniu opon.3

 • Proaktywne alerty i raporty serwisowe umożliwiają utrzymanie sprawności całej floty.
 • To sprawdzony i ekonomiczny sposób na monito­ro­wanie ciśnienia w oponach w pojazdach floty, który zapewnia liczne możliwości obniżenia kosztów.4
 • Pozwala zwiększyć wydajność opon i bezpie­czeństwo kierowców, obniżyć zużycie paliwa i zapobiegać awariom.5

Czy chcesz obniżyć koszty dzięki połączeniu Webfleet i opon Bridgestone?

Porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów ds. wydajności

1 15% mniej niż w przypadku poprzed­niego modelu
2 Opony 3PMFS i M+S na oś kierującą, oś napędową i oś naczepy
3 przy użyciu systemu automa­tycznej inspekcji, który mierzy ciśnienie powietrza w oponach
4 Średnie roczne oszczęd­ności w przypadku typowego pojazdu ciężarowego z naczepą, z odpowiednim ciśnieniem powietrza w oponach wyniosą nawet do 500 EUR na kosztach paliwa, 200 EUR na kosztach opera­cyjnych opon i 400 EUR na kosztach związanych z awariami. Przekłada się to na całkowite oszczęd­ności wysokości 1100 EUR w przypadku typowego pojazdu ciężarowego z naczepą, z odpowiednim ciśnieniem powietrza w oponach.
5 Dane uzyskane w oparciu o ocenę poszcze­gólnych obszarów oraz testy przepro­wa­dzone we współpracy z firmą Bridgestone i placówkami badawczymi.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

 • Ukierun­kowane reklamy
 • Dane Analityczne
 • Perso­na­li­zacja
 • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.