Sänk dina kostnader med Webfleet och Bridgestone

Minska bränsle- och under­hålls­kost­nader och total ägande­kostnad med hjälp av smidig vagnparks­han­tering och däck av högsta klass

Bridgestone och Webfleet strävar efter att hjälpa företag som ditt att hålla nere kostnaderna. Bridgestone erbjuder en banbrytande däckdesign, medan Webfleet tillhan­da­håller branschle­dande hårdvara och digitala lösningar.

Med våra produkter och tjänster kan du minska de väsentliga kostnaderna.

Webfleet och Bridgestone ger dig möjlighet att:

Minska bräns­lesvinnet

Genom fordons­spårning i realtid

Sänka dina under­hålls­kost­nader

Genom att övervaka och analysera körbeteende

Arbeta effektivt

Optimering över hela affärs­pro­cessen

Webfleet-sorti­mentet av kostnads­ef­fektiva lösningar

Webfleet för bräns­le­han­tering

Vår prisbelönta lösning för vagnparks­han­tering ger dig överblick över nuläge och historik för hur fordonen används. Fokusera på de områden där du har mest behov av lägre kostnader och ändra vanor som tomgångs­körning, vilket bidrar till bräns­lesvinn och höga kostnader. Kom snabbare fram till desti­na­tionen med profes­sionell lastbilsna­vi­gering.

Läs mer om bräns­le­för­brukning⁠
trucker gas station 02
pro 8375 link710 link340

LINK- och PRO-enheter

Vårt fordons­spår­nings­system för både små och stora vagnparker ger dig mycket mer än bara fordonens position. Få överblick över förarnas resor, bräns­le­för­bruk­ningen och vad du kan göra för att minska kostnaderna vid körning.

Dina förare får även aktiv förar­feedback och tips i fordonet via PRO-enheter, vilket hjälper dem att ändra på de vanor som ödslar bränsle och ökar CO2-utsläppen.

Webfleet för fordons­un­derhåll

Planera under­hålls­upp­gifter utifrån information om körsträcka i realtid i stället för specifika tider. Du kan även använda Webfleet för att identifiera diagnostik­problem och ställa in automatiska under­hålls­upp­gifter. På så sätt kan du åtgärda problemen innan de orsakar allvarliga problem, vilket innebär färre kostsamma repara­tioner, stille­ståndstid och mindre administ­rativ hantering.

trucker maintenance 01

Bridgesto­ne-pro­dukter som minskar vagnparkens drift­kost­nader

DURAVIS R002-last­bilsdäck

DURAVIS R002 från Bridgestone är den optimala lösningen för att sänka kostnaderna för vagnparker med medellånga transporter genom att minska kostnaden per kilometer avsevärt.

 • Upp till 45 % längre körsträcka än föregångaren
 • Lägre kostnader per kilometer1
 • Bättre prestanda på vått väglag – våtgrepp av högsta klass Styrning i kategori A
 • Optimerad bräns­le­för­brukning
 • Vinter­cer­ti­fi­e­rierat med 3PMSF2
 • RFID
Läs mer om DURAVIS R002-last­bils­däcken⁠
duravis truck tyres logos
bandag fueltech

Regummerat Bandag-däck

Med hjälp av regummering minskar du kostnaderna per kilometer med i genomsnitt 30 % gentemot att investera i nya däck. Du sparar upp till 19 % vid en andra regummering.

 • Betydligt lägre total däckkostnad per kilometer
 • Så gott som lika tillför­litliga och tåliga som nya däck
 • Minska avfall och råmate­ri­als­för­brukning och bidra med färre koldi­ox­id­ut­släpp
 • Nätverk av speci­a­list­fran­chiser som sträcker sig över hela Europa
 • Snabb och flexibel tjänst av högsta klass
Läs mer om Bandag⁠

Tirematics

Tirematics från Bridgestone minimerar bräns­le­för­bruk­ningen och vagnparkens kostnader tack vare proaktivt däckun­derhåll.3

 • Optimal hantering av vagnparken med hjälp av proaktiva larmme­d­de­landen och under­hålls­rap­porter.
 • Ett bevisat kostnads­ef­fektivt sätt att spåra däcktrycken för samtliga fordon i vagnparken.4
 • Optimera däckpre­standan, bräns­le­ek­onomi och förarens säkerhet samtidigt som du undviker haveri.5

Vill du sänka dina kostnader genom att kombinera Bridgesto­ne-däcken med Webfleet?

Rådfråga våra experter på kostnads­ef­fek­ti­vitet

1 15 % lägre än föregångaren
2 3PMFS och M+S för styrning, körning och släp
3 via ett automa­ti­serat kontroll­system som mäter däcktrycket
4 Du sparar i genomsnitt 5 000 i bräns­le­för­brukning, 2 000 i däckkost­nader och 4 000 i haveri­kost­nader per år vid användning av en standard­lång­tradare med släp. Det innebär upp till 11 000 i lägre kostnader årligen i kombination med rätt däcktryck.
5 Baserat på interna under­sök­ningar och tester utförda av Bridgestones forsknings- och utveck­lings­av­del­ningar.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

 • Riktad reklam
 • Analyser
 • Personlig anpassning
 • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.