Sänk dina kostnader med Webfleet Solutions och Bridgestone

Minska bränsle- och under­hålls­kost­nader och total ägande­kostnad med hjälp av smidig vagnparks­han­tering och däck av högsta klass

Bridgestone och Webfleet Solutions strävar efter att hjälpa företag som ditt att hålla nere kostnaderna. Bridgestone erbjuder en banbrytande däckdesign, medan Webfleet Solutions tillhan­da­håller branschle­dande hårdvara och digitala lösningar.

Med våra produkter och tjänster kan du minska de väsentliga kostnaderna.

Webfleet Solutions och Bridgestone ger dig möjlighet att:

Minska bräns­lesvinnet

Genom fordons­spårning i realtid

Sänka dina under­hålls­kost­nader

Genom att övervaka och analysera körbeteende

Arbeta effektivt

Optimering över hela affärs­pro­cessen

Webfleet Solutions-sorti­mentet av kostnads­ef­fektiva lösningar

WEBFLEET för bräns­le­han­tering

Vår prisbelönta lösning för vagnparks­han­tering ger dig överblick över nuläge och historik för hur fordonen används. Fokusera på de områden där du har mest behov av lägre kostnader och ändra vanor som tomgångs­körning, vilket bidrar till bräns­lesvinn och höga kostnader. Kom snabbare fram till desti­na­tionen med profes­sionell lastbilsna­vi­gering.

Läs mer om bräns­le­för­brukning
trucker gas station 02
pro 8375 link710 link340

LINK- och PRO-enheter

Vårt fordons­spår­nings­system för både små och stora vagnparker ger dig mycket mer än bara fordonens position. Få överblick över förarnas resor, bräns­le­för­bruk­ningen och vad du kan göra för att minska kostnaderna vid körning.

Dina förare får även aktiv förar­feedback och tips i fordonet via PRO-enheter, vilket hjälper dem att ändra på de vanor som ödslar bränsle och ökar CO2-utsläppen.

WEBFLEET för fordons­un­derhåll

Planera under­hålls­upp­gifter utifrån information om körsträcka i realtid i stället för specifika tider. Du kan även använda WEBFLEET för att identifiera diagnostik­problem och ställa in automatiska under­hålls­upp­gifter. På så sätt kan du åtgärda problemen innan de orsakar allvarliga problem, vilket innebär färre kostsamma repara­tioner, stille­ståndstid och mindre administ­rativ hantering.

trucker maintenance 01

Bridgesto­ne-pro­dukter som minskar vagnparkens drift­kost­nader

DURAVIS R002-last­bilsdäck

DURAVIS R002 från Bridgestone är den optimala lösningen för att sänka kostnaderna för vagnparker med medellånga transporter genom att minska kostnaden per kilometer avsevärt.

 • Upp till 45 % längre körsträcka än föregångaren
 • Lägre kostnader per kilometer1
 • Bättre prestanda på vått väglag – våtgrepp av högsta klass Styrning i kategori A
 • Optimerad bräns­le­för­brukning
 • Vinter­cer­ti­fi­e­rierat med 3PMSF2
 • RFID
Läs mer om DURAVIS R002-last­bils­däcken
duravis truck tyres logos
bandag fueltech

Regummerat Bandag-däck

Med hjälp av regummering minskar du kostnaderna per kilometer med i genomsnitt 30 % gentemot att investera i nya däck. Du sparar upp till 19 % vid en andra regummering.

 • Betydligt lägre total däckkostnad per kilometer
 • Så gott som lika tillför­litliga och tåliga som nya däck
 • Minska avfall och råmate­ri­als­för­brukning och bidra med färre koldi­ox­id­ut­släpp
 • Nätverk av speci­a­list­fran­chiser som sträcker sig över hela Europa
 • Snabb och flexibel tjänst av högsta klass
Läs mer om Bandag

Tirematics

Tirematics från Bridgestone minimerar bräns­le­för­bruk­ningen och vagnparkens kostnader tack vare proaktivt däckun­derhåll.3

 • Optimal hantering av vagnparken med hjälp av proaktiva larmme­d­de­landen och under­hålls­rap­porter.
 • Ett bevisat kostnads­ef­fektivt sätt att spåra däcktrycken för samtliga fordon i vagnparken.4
 • Optimera däckpre­standan, bräns­le­ek­onomi och förarens säkerhet samtidigt som du undviker haveri.5

Så här tycker våra kunder

case transhut
Vi sparar väldigt mycket på bränslekostnaderna genom vårt samarbete med Bridgestone och Webfleet Solutions
Hubert Sośnicki, Transhut sp. z o.o.

Vill du sänka dina kostnader genom att kombinera Bridgesto­ne-däcken med Webfleet Solutions?

Rådfråga våra experter på kostnads­ef­fek­ti­vitet

1 15 % lägre än föregångaren
2 3PMFS och M+S för styrning, körning och släp
3 via ett automa­ti­serat kontroll­system som mäter däcktrycket
4 Du sparar i genomsnitt 5 000 i bräns­le­för­brukning, 2 000 i däckkost­nader och 4 000 i haveri­kost­nader per år vid användning av en standard­lång­tradare med släp. Det innebär upp till 11 000 i lägre kostnader årligen i kombination med rätt däcktryck.
5 Baserat på interna under­sök­ningar och tester utförda av Bridgestones forsknings- och utveck­lings­av­del­ningar.