Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics är nu Webfleet Solutions.

Med vårt lättanvända webbgränssnitt NEXTFLEET, som är direktanslutet till den molnbaserade tjänsteplattformen Webfleet Solutions, får mobility managern bättre kontroll över fordonsparken och håller sig uppdaterad. NEXTFLEET har bland annat dynamiska rapporter för bättre kundservice och bättre hantering av tillgångar, underhåll och olyckor.

nextfleet contract management

Kontrakthantering

 • Hjälper till att förutse fordons kontraktsvillkor och verkstadsbesök och informerar sedan chefen och föraren.
 • Få tillgång till de senaste relevanta nyckeltalen:
  • Fordonets körsträcka (vägmätarvärde hämtas direkt från bilen)
  • Fordonets skick (underhåll/felhistoria, reparationer med mera)
  • Slutdatum för kontraktet
  • Total körsträcka från kontraktet

Läs mer om kontrakthantering  


nextfleet vehicle maintenance

Fordonsunderhåll

 • Ser till att underhållsarbete görs klart i tid och efter behov med hjälp av fordonsdiagnostik
 • Hjälper till att minska fordonets stilleståndstid
 • Ser till att service planeras på rätt sätt baserat på korrekta körsträcks- och vägmätaravläsningar
 • Få tillgång till de senaste relevanta nyckeltalen:
  • Fordonsfel:
   Varningar om fordonsfel (baseras på information från funktionsindikatorlampan och Dashboard-varningar) innebär att reparationer snabbt kan bokas in med att ett meddelande skickas till föraren.
  • Underhållsservice:
   få en varning när fordonet ska in på service.
  • Underhållsrapporter:
   få underhållsrapporter och varningar baserade på körsträcka.

Läs mer om fordonsunderhåll  


nextfleet breakdown assistance

Assistans vid fordonshaveri

 • Stöder en högkvalitativ och smidig kundserviceupplevelse.
 • Håller fordonen på vägen genom att du kan se till att underhållsarbete görs klart i tid och efter behov.
 • Få tillgång till de senaste relevanta nyckeltalen:
  • Ger platsinformation för att hjälpa till vid bärgning utförd av en tredje part.*
  • Talar om varför fordonet har havererat (baserat på data från funktionsindikatorlampan).

* Integrering med ett bärgnings- eller assistansföretag måste tillhandahållas separat.

Läs mer om assistans vid fordonshaveri  


Vehicle details

Olyckshantering

 • Hjälper till att minska kostnader för olyckor och potentiella rättstvister till följd av en olycka.
 • Ger en tydlig översikt över fordonshistoriken.
 • Få tillgång till de senaste relevanta nyckeltalen:
  • Programvaran ger inte bara direkta olycksvarningar utan har också mer detaljerad information i kraschloggen.
  • En 3D-accelerometer mäter accelerationen i alla riktningar. Om en krasch upptäcks sparas särskilda data från innan och efter kraschen vilket gör att den kan rekonstrueras. Datan omfattar fordonets exakta plats, hastighet, körriktning samt accelerationsdata framåt och i sidled.
  • Om det sker en olycka följs den av en rapport med noggrann information om detaljerna kring olyckan samt en kartvy över rutten.*

* Integrering med ett bärgnings- eller assistansföretag måste tillhandahållas separat.
Frankrike: Platsinformation blir tillgänglig efter att föraren har gett sitt samtycke.

Läs mer om olyckshantering  


nextfleet connect

NEXTFLEET.connect

 • NEXTFLEET.connect-API:n är utformad för att tillåta att program och tjänster från tredje part integreras med Webfleet Solutions tjänsteplattform (TTTSP).
 • NEXTFLEET.connect följer funktionaliteten hos NEXTFLEET-användargränssnittet.
 • API:n tillhandahåller funktioner för att:
  • Hantera den anslutna bilens livscykel på TTTSP.
  • Hämta data som samlats in av fordonstelematikutrustningen.
  • Ange/uppdatera data som rör fordonet på TTTSP, till exempel nästa serviceintervall eller fordonets avtalsvillkor.

Läs mer om NEXTFLEET.connect  

Utforska vårt sortiment med Ansluten bil-tjänster:

Upptäck hur NEXTFLEET kan hjälpa ditt företag

Kontakta en av våra experter.