Få en demo av vagnparks­han­te­ringen

Webfleet är Europas bästa vagnparks­han­te­rings­lösning

 • Realtids­spårning av dina fordon
 • Minska kostnader för bränsle, underhåll och arbete
 • Spara administ­ra­tionstid med enkel och tillför­litlig registrering av körsträcka
 • Optimera rutter och minska körtider
 • Få insikter om vagnparks­pre­standa som leder till åtgärder

Få en demo och KOSTNADSFRI rådgivning

Ange förnamn.
Ange efternamn.
Ange företag.
Ange telefon­nummer.
Ange din e-post­a­dress

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

Få en demo av vagnparks­han­te­ringen

Webfleet är Europas bästa vagnparks­han­te­rings­lösning

 • Realtids­spårning av dina fordon
 • Minska kostnader för bränsle, underhåll och arbete
 • Spara administ­ra­tionstid med enkel och tillför­litlig registrering av körsträcka
 • Optimera rutter och minska körtider
 • Få insikter om vagnparks­pre­standa som leder till åtgärder

Webfleet – den kompletta lösningen för vagnparks­han­tering

Webfleet är vår Saas-lösning (Softwa­re-as-a-Service) för vagnparks­han­tering som kan hjälpa dig att minska kostnaderna, öka vinsten och ta smartare välin­for­merade beslut om din flotta.

Fordons­spårning

 • Spåra dina fordon i realtid
 • Minska administ­ra­tionstid med automatisk registrering av körsträcka

Grön och säker körning

 • Förbättra körstilen och minska bräns­le­kost­nader
 • Planera underhåll baserat på meddelanden om realtids­di­a­gnostik

Vagnparksop­ti­mering

 • Djupa och detaljerade insikter i vagnparkens prestanda
 • Fatta smartare beslut

Hantering av arbets­flödet

 • Skicka nya jobb och beställ­nings­in­for­mation till förarnas terminaler
 • Tilldela jobb till den förare som har kortast beräknad ankomsttid.

PREMIUM.connect

 • Integrera vagnparks­han­tering med dina befintliga affärsap­pli­ka­tioner

Hur fungerar den?

Våra utmärkelser och certifikat

Börja optimera verksam­heten med Webfleet

Få en demo och KOSTNADSFRI rådgivning

Ange förnamn.
Ange efternamn.
Ange företag.
Ange telefon­nummer.
Ange din e-post­a­dress

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

 • Riktad reklam
 • Analyser
 • Personlig anpassning
 • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.