COVID-19 Update.  Läs mer

Ansluten bil för leasing­fö­retag

Smarta data. Smart mobilitet.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Livet i fordons­ut­hyr­nings­bran­schen saknar aldrig utmaningar.

Oavsett om det gäller back office eller kundtill­vända avdelningar är kunskap detsamma som makt när det gäller kostnads­kon­troll och hantering av fordonstill­gångar. Från schemaläggning av underhåll till avyttring – tillgång till uppdaterad information kan vara nyckeln till ett effektivt företagande.

Våra molnba­serade tjänster för ansluten bil ger dig, dina kunder och dina kunders förare uppdaterad information om fordonens körsträckor, motorstatus, under­hålls­behov och prestanda.

De viktigaste potentiella fördelarna

Sänk dina under­hålls­kost­nader

  • Uppdaterad tillgång till vägmätare och data för fordons­un­derhåll gör att du kan förutse fordonens under­hållscykler.
  • Stöd för förebyg­gande åtgärder för minskade repara­tions­kost­nader och optimerade restvärden.

Förbättra servicen för dina kunder

  • Verktyg för att minimera tiden då fordonen inte kan köras
  • Ge dina kunder information om hur de kan öka säkerheten, effek­ti­vi­teten och körpre­sta­tionen
  • Ge exakt och detaljerad hante­rings­in­for­mation för att förenkla processerna

Optimerad avyttring av fordon

  • Våra uppdaterade data från anslutna bilar gör det enklare för dig att tidigt avgöra vilka fordon som bör väljas ut för avyttring.

Förenkla ditt back office

  • Förenklar komplexa uppgifter och hjälper dina kunder med skatte­ad­mi­nist­ra­tionen.
  • Du får mer kontroll över försäk­rings­kost­nader eftersom det blir lättare att förutse när fordonens kontrakt går ut.

Webfleet Solutions ansluten bil för leasing­fö­retag

Går smidigt att integrera med dina nuvarande program­va­ru­system i back office; allt ifrån färdiga program­paket för förvaltning av tillgångar till speci­a­lan­passade program. Skräd­darsydd information via lättanvända program­gräns­snitt för att förbättra vardags­ar­betet för dig, dina kunder och deras förare.

NEXTFLEET för dig

NEXTFLEET är ett lättanvänt gränssnitt som ger dig ökad kontroll över dina fordon med dynamisk rappor­tering för förbättrad kundservice, förvaltning av tillgångar, under­hålls­han­tering och administ­ration.

Läs mer om NEXTFLEET
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

WEBFLEET för dina kunder

Vår flagg­skepps­lösning inom vagnparks­han­tering, WEBFLEET, har nu levererats till dina kunder.

  • Heltäckande rapporter och lättlästa infopaneler ger dig bättre kundservice och gör det möjligt att minska kostnaderna för bränsle, underhåll och administ­ration.
  • Hjälper dem att öka förarens säkerhet med OptiDrive 360.
Läs mer om WEBFLEET

Appstöd för förare

TomToms appar förser förarna med resedata och övervakning av körstil, praktiska verktyg som hitta min bil, översikt över körjour­nalen och kontroll av fordonets status. Det gör att du och dina kunder kan skapa en intern förankring för att imple­mentera Telematics i företaget.

Läs mer om våra förarappar
Webfleet Solutions

Begär uppringning

Upptäck hur en ansluten bil kan ge ditt företag fördelar

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu