Commercial Mobility Recovery Dashboard

En veckorapport över aktivi­tets­nivån hos kommer­seilla trans­port­bolag i Europa och Nordamerika

Många regioner lättar på restrik­tioner och börjar öppna upp, men vilken påverkan ger detta egentligen på bolag, branscher och ekonomier? Webfleet och Geotab har kombinerat och analyserat data från mer än 3 miljoner uppkopplade fordon tvärs över Europa och Nordamerika. Analysen skapar en unik inblick och ger ett värdefullt stöd till bolag och myndigheter i deras planering för en återhämtning.

Hur du använder analys­verk­tyget

Analys­verk­tyget visar aktivi­tets­nivåer för EU, USA, Tyslkland, Storbri­tannien, Neder­län­derna, Polen, Frankrike, Italien, Spanien, Mexiko och Kanada. Du kan också filtrera och se effekten på trans­port­bolag, tjäns­te­fö­retag eller bygg och anläggning. Välj land eller region i listan och visa resultaten för området.

En betydande gemensam insats

Genom att samordna aktivi­tets­nivån för kommer­siella fordon i Europa från Webfleet med motsvarande data från Geotab i Nordamerika skapar vi en unik inblick som ger helt ny förståelse.

Behöver du mer information om analys­verk­tyget? Kontakta oss då på dashboard@webfleet.com