Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID-19 Update.  Läs mer

LINK 610

Fordons­spår­nings­enhet med fast instal­lation för bilar och lätta kommer­siella fordon

Optimerad för

Kan inte ansluta till PRO.

 • Fast instal­lation i fordonet för tillför­litlig spårning
 • Förbättrade fordonsdata med CAN-bus­san­slutning som tillval
 • Övervakar körstil
 • Fungerar ihop med WEBFLEET

Datablad

LINK 610 – hantera vagnparken enkelt på vägarna

Mer än bara fordons­spårning

 • Se fordonens körtider, körsträckor och platser i realtid eller för en vald tidsperiod.
 • Optimera drift­kost­na­derna genom att övervaka nuvarande och tidigare bräns­le­nivåer och bräns­le­för­brukning*.
 • Förbättra vagnparkens presta­tioner med våra fordons- och förarin­for­ma­tions­rap­porter i WEBFLEET, som är tillgängligt dygnet runt.
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Gör driften mindre stressig

 • Hantera skatte­an­svaret med automatiska körjour­naler.
 • Förbättra förarnas presta­tioner och öka deras säkerhet med körstil­sa­na­lyser.
 • Sänk kostnaderna för fordons­un­derhåll och öka säkerheten med regelbundet underhåll och påminnelser om service*.

Enkel anslutning till CAN-buss

 • Icke-påträngande instal­lation för ett brett utbud av kommer­siella fordon tillsammans med LINK CAN Sensor 100 (LCS 100).
 • LCS 100 ger mer exakt övervakning av fordonsdata* och skickar infor­ma­tionen direkt från fordonets CAN-buss.
 • Ström­för­bruk­ningen minskar också eftersom Webfleet Solutions LCS 100 styrs och drivs av LINK 610 utan extra ström­för­sörjning.
Webfleet Solutions

Tekniska speci­fi­ka­tioner

MåttEnhet: 97 x 51 x 19 mm
Enhet med hållare: 97 x 63 x 22 mm
Vikt och materialEnhet: 70 g, PC/ABS-plast
Hållare: 12 g, PC/ABS-plast
MiljöVäder­tätning: IP20
Drift­tem­pe­ratur: -30 °C till +70 °C
Lagrings­tem­pe­ratur: -40 °C till +80 °C
Ström­för­sörjning12 V/24 V (min. 9 V till max. 30 V)
Ström­för­brukningVid 14 V: normalt < 50 mA
Vid 28 V: normalt < 30 mA
Viloläge: normalt < 1 mA
Under dataö­ver­föringVid 14 V: 150 mA
Vid 28 V: 100 mA

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader

Prata med en rådgivare och ta reda på hur din vagnpark kan använda LINK.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions
* CAN-an­slutning krävs (vi föreslår att du använder LINK CAN Sensor 100) och med förbehåll för fordon/modell.

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu