Dynamisk distri­bu­ering

Ge ditt team en mer dynamisk process

Webfleet ger dig allt du behöver för att dynamiskt distribuera beställ­ningar och ge service – från början till slut. Med information om status, plats och beräknad ankomsttid ger Webfleet möjlighet att identifiera vilken förare som är mest lämplig för nästa jobb. Du kan skicka instruk­tioner till deras PRO-förar­ter­mi­naler och ta emot fjärrupp­da­te­ringar om jobbstatus.


Huvud­funk­tioner

Förbättra tilldel­ningen av jobb

Arbets­flö­des­ö­ver­vakning hjälper dig att tilldela jobb till den förare som är bäst placerad och skicka information till PRO-förar­ter­mi­nalen, inklusive adress, kontak­tin­for­mation, speci­al­in­struk­tioner med mera.

pro 5350 7350 front order status en
Noggrann planering av restid

Noggrann planering av restid

Webfleet ger de mest noggranna restiderna för varje timme hela dagen. Hur lång en resa från A till B tar beror på vilken tid det är på dagen. Du kan integrera vår IQ Route­s-teknik i ruttpla­ne­ringen och vara säker på att dina kunder kan lita på din realistiska och noggranna planering.

Minska administ­ra­tions­tiden

Eftersom orderin­for­mation registreras i Webfleet-rappor­terna så vet du hur många jobb som har utförts och hur lång tid som har tillbringats hos kunderna. Det gör att du kan ha en transparent faktu­re­rings­process.

Översikts­rapport för order
Låt inte trafiken förstöra planeringen

Låt inte trafiken förstöra planeringen

Minimera förse­ningarna genom att utrusta förarna med TomTom Traffic som gör att de alltid kan ta den snabbaste rutten. Integrera TomTom Traffic i ditt planerings- och schemalägg­nings­program för att kunna planera om dynamiskt efter trafik­stock­ningarna.