Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics är nu Webfleet Solutions.

WEBFLEET ger dig allt du behöver för att dynamiskt distribuera beställningar och ge service – från början till slut. Med information om status, plats och beräknad ankomsttid ger WEBFLEET möjlighet att identifiera vilken förare som är mest lämplig för nästa jobb. Du kan skicka instruktioner till deras PRO-förarterminaler och ta emot fjärruppdateringar om jobbstatus.

Förbättra tilldelningen av jobb

Förbättra tilldelningen av jobb

Arbetsflödesövervakning hjälper dig att tilldela jobb till den förare som är bäst placerad och skicka information till PRO-förarterminalen, inklusive adress, kontaktinformation, specialinstruktioner med mera.


Noggrann planering av restid

Noggrann planering av restid

WEBFLEET ger de mest noggranna restiderna för varje timme hela dagen. Hur lång en resa från A till B tar beror på vilken tid det är på dagen. Du kan integrera vår IQ Routes-teknik i ruttplaneringen och vara säker på att dina kunder kan lita på din realistiska och noggranna planering.


Översiktsrapport för order

Minska administrationstiden

Eftersom orderinformation registreras i WEBFLEET-rapporterna så vet du hur många jobb som har utförts och hur lång tid som har tillbringats hos kunderna. Det gör att du kan ha en transparent faktureringsprocess.


Låt inte trafiken förstöra planeringen

Låt inte trafiken förstöra planeringen

Minimera förseningarna genom att utrusta förarna med TomTom Traffic som gör att de alltid kan ta den snabbaste rutten. Integrera TomTom Traffic i ditt planerings- och schemaläggningsprogram för att kunna planera om dynamiskt efter trafikstockningarna.

Få en demo


Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.