Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.

Vijf uitzonderlijke manieren waarop fleet telematics de prestaties van uw fleet en bedrijf kunnen verbeteren

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de term ‘big data’ vaak wordt misbruikt. Wanneer het wordt toegepast op fleet telematics is het echter perfect geschikt.

Met telematica als voorbeeld, verwerken SaaS-oplossingen zoals Webfleet elke werkdag miljoenen datasondes, samen met honderdduizenden berichten en gps-posities.

Complexe datasets worden in eenvoudige, zinvolle rapporten aan wagenparkbeheerders gerapporteerd, zodat zij de efficiëntie en productiviteit in het hele bedrijf kunnen verhogen, de veiligheid kunnen verbeteren en kosten kunnen besparen.

Naarmate de technologie zich verder ontwikkelde, zijn er naast zakelijke connectiviteit, steeds meer mogelijkheden ontstaan om fleet telematics op meer maat gemaakte en innovatieve manieren in te zetten.

In deze blog bekijken we vijf van de meest verrassende en minder bekende manieren om fleet telematics te gebruiken voor het verbeteren van de bedrijfsresultaten.

Het beperken van brandstofmisbruik

Oplossingen voor het managen van uw chauffeurs en het beheren van het brandstofverbruik kunnen de sleutel vormen tot meer transparantie en een vereenvoudigd brandstofbeheer. Denk hierbij aan transactiegegevens van de tankkaart die matchen met de locatie van het voertuig, het brandstofverbruik, het gedrag van de chauffeur en de informatie over het onderhoud van het voertuig.

Deze combinatie van datastromen maakt niet alleen een betere controle over de uitgaven mogelijk door het verbeteren van de zichtbaarheid in de verbruikte aantal liters brandstof per 100 kilometer, maar kan bedrijven ook helpen bij het identificeren van ongeautoriseerde brandstofaankopen of incidenten van verkeerd gebruik.

Wagenparkbeheerders kunnen bijvoorbeeld onmiddellijk worden gewaarschuwd als de locatie van een tanktransactie en het voertuig niet overeenkomen.

Slimmere mobiliteitsbeslissingen

De evolutie van slimme mobiliteit leidt tot telematica inzichten over het aantal voertuigkilometers en het gebruik van het voertuig door werknemers. Deze inzichten helpen bij het toewijzen van ‘mobiliteitsbudgetten’ – maandelijkse toelagen die door werkgevers worden vastgesteld – voor de meest geschikte en kosten efficiënte vervoerswijzen.

Dit kan een bedrijfsauto zijn, carpooling, openbaar vervoer of zelfs een elektrische fiets. Het concept van de mobiliteitstoelage lijkt steeds meer te groeien, vooral in landen als Duitsland, Nederland en België. De rol van telematica in mobiliteitsoplossingen zal dan ook steeds belangrijker worden.

Minder stilstand van het voertuig met preventief onderhoud

Telematicasystemen kunnen motordiagnosecodes uitlezen om wagenparkbeheerders te waarschuwen wanneer zich een onderhoudsprobleem ontwikkelt, hierdoor is een proactieve benadering van het onderhoud mogelijk en kunnen grote problemen voorkomen worden.

Wanneer systemen worden geïntegreerd met fleet management platforms van leasemaatschappijen, kan dit proces zelfs geautomatiseerd worden. In dit geval worden de wagenparkbeheerder en de chauffeur ontlast. Bovendien kunnen de voertuiggegevens van verschillende fabrikanten worden geharmoniseerd.

Meldingen kunnen automatisch worden verzonden naar klanten van geleasde wagenparken, zodat zij weten wanneer routinematige onderhoudstaken, zoals het verversen van de olie, nodig zijn. Deze meldingen kunnen gebaseerd zijn op het aantal gereden kilometers of op tijdsintervallen.

Uit een 18 maanden durende studie van Bridgestone en Highways England in het Verenigd Koninkrijk is gebleken dat bijna driekwart van de gebreken aan de banden mogelijk kan worden voorkomen door grondigere inspectie en beter onderhoud.

Door de digitalisering van het banden- en wielcontroleproces worden de risico’s van menselijke fouten aanzienlijk verminderd, zodat problemen gemakkelijker kunnen worden geïdentificeerd voordat ze de veiligheid van de chauffeur in gevaar brengen of leiden tot kostbare stilstand van het voertuig.

Inzichten om de verkoopprestaties te verbeteren

Voor bedrijven kan een ondermaats presterend verkoopteam zeer kostbaar zijn, maar het identificeren van de plaats waar verbeteringen moeten worden aangebracht is een tijdrovende klus.

Fleet telematics kan bijzonder nuttig zijn bij het monitoren van de effectiviteit van een verkoopteam. In veel gevallen kan het fungeren als een systeem voor vroegtijdige waarschuwing, waardoor probleemgebieden kunnen worden aangepakt voordat ze een last worden.

Inzichten, toegankelijk voor sales managers in eenvoudige dashboards of rapporten, kunnen variëren van het niveau van afspraken met klanten en prospects tot gemiddelde afspraaktijden.

Fleet management gegevens kunnen ook worden geïntegreerd met CRM-systemen. Hierdoor kunnen reisgegevens worden vergeleken met kansen, leads en gesloten deals, wat betekent dat de effectiviteit van elke individuele verkoper kan worden geanalyseerd.

Belasting minder belastend maken

Het beheer van de zakelijke kilometers, onkostendeclaraties en bijbehorende belastingverplichtingen van werknemers kan een serieuze onderneming zijn. Robuuste processen zijn echter van essentieel belang om te voorkomen dat bedrijven in de fout gaan bij de overheid.

Telematicasystemen kunnen de administratieve lasten helpen te automatiseren, de nauwkeurigheid te verbeteren en tijd vrij te maken voor zowel de chauffeurs als de HR- en financiële afdeling. Dit kan door precies aan te geven en aan te tonen hoeveel kilometers er worden afgelegd en door wie en wanneer. Op deze manier kunnen ook de kilometerclaims van de chauffeurs worden gevalideerd.

Via hun bestuurdersterminal in de auto of smartphones kunnen chauffeurs duidelijk maken of een reis voor privé- of zakelijke doeleinden is bedoeld.

Met behulp van een app zoals het Webfleet Logboek kunnen chauffeurs ook direct toegang krijgen tot hun individuele reisverslagen om verdere relevante details toe te voegen, hetzij met behulp van een computer of een mobiel apparaat, om er zeker van te zijn dat de gegevens kloppen.

René de Jong
René de Jong is gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van bedrijven, overheidsinstellingen en organisaties bij complexe B2B-diensten, zoals mobiliteitsdiensten, voertuigtelematica, connected car- en andere IT-diensten. René combineert zijn technische achtergrond en interesse met zijn brede commerciële ervaring in de ICT en automotive industrie. Voor persoonlijk contact met René bent u vrij om te mailen naar: Rene.deJong@webfleet.com

Aanmelden bij de Webfleet-blog

Meld u aan voor maandelijkse updates en tips om uw wagenparkprestaties te verbeteren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Geef een geldig e-mailadres op.
Kies uw branche.

Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

Er zijn geen resultaten gevonden.

Bezig met laden

Blog doorzoeken

Wagenparkbeheer