Systemet är flexibelt och kan anpassas till våra behov och önskemål

Företaget

Företaget

Konica Minolta är ett globalt företag med lösningar inom utskrifts- och dokumenthantering, IT, infrastruktur och tekniska lösningar för sjukvården.

Företaget har 120 servicebilar i Norden och servar mer än 85 000 skrivare och skrivarutrustningar hos sina kunder. I Danmark har Konica Minolta 45 danska tekniker – som betjänar mellan 200 och 250 kunder per dag.

Företaget har elektrifierat 70 procent av servicebilarna i Danmark – det är 35 av 45 bilar. Målsättningen är att köra 100 procent elektriskt i alla fyra nordiska länder, dvs. med 120 servicebilar.

Problemställningen

Problemställningen

Konica Minolta har en uttalad strategi om att minska företagets koldioxidutsläpp så mycket som möjligt i alla delar av verksamheten. Därför har 70 procent av Konica Minoltas danska servicebilar ersatts med elbilar. De 35 elbilarna i Danmark är första steget i en större plan för att ersätta alla servicebilar i Danmark, Norge, Sverige och Finland, så att Konica Minoltas servicetekniker uteslutande kör fossilfritt.

Vi har en skyldighet att bidra till den gröna omställningen. Vi har länge velat att vår servicepersonal ska köra fossilfritt, eftersom våra 120 servicefordon i Norden kör många kilometer om året, förklarar Henning Knudsen, chef för Service & Support på Konica Minolta i Norden.

De 35 elbilarna körde ut på vägarna i februari och vi kan redan se en minskning av våra koldioxidutsläpp på hela 72 procent. Det går framåt och vi kan dokumentera att våra åtgärder gör skillnad i den totala koldioxidredovisningen. Men vi kan bli ännu bättre.

Lösningen

Lösningen

Beslut baserade på data, inte på magkänsla

Konica Minolta använder vagnparkshanteringssystemet Webfleet från Bridgestone Mobility Solutions, som samlar in data och fungerar som ett beslutsunderlag i den gröna omställningen till elbilar.

I Webfleet kan vi enkelt dra ut rapporter för dokumentation och rapportering – bland annat kommer vi att använda siffror från systemet som underlag för vår ESG-rapport som vi snart ska sätta igång med, säger Henning Knudsen.

I Webfleet kan vi enkelt dra ut rapporter för dokumentation och rapportering.

Det är också data från Webfleet som ligger till grund för vilka bilar som bytts från diesel till el. Servicechef Jan Ruben hos Konica Minolta berättar:

Webfleet var avgörande för vilka teknikers bilar som gick över till el och när vi skulle sätta igång. Systemet gav oss insikt i teknikernas körmönster och beräknade vilka bilar som var lämpade att byta ut utifrån data som samlats in under ett år.

Webfleet var avgörande för vilka teknikers bilar som gick över till el och när vi skulle sätta igång.

Just data och dokumentation är parametrar som Konica Minolta värderar högt i när det gäller utbyte av servicebilar.

Jag har en tydlig förvänan om att Webfleet kan hjälpa oss att få en rättvisande bild av självkostnadspriset på landsvägen. Vi får kunskap om elbilarna, körmönster, laddningsmönster och mycket annat som gör att vi kan fatta beslut på ett informerat underlag i hela Norden. Hur stora måste till exempel bilar och batterier vara för att det ska vara meningsfullt att byta ut dem i Norge där avstånden är större och bilarna måste kunna lasta mer och köra längre på en laddning – det får vi data på från Webfleet, säger Henning Knudsen.

10 procents minskning av teknikernas tid på vägen via korrekta data

Konica Minolta använder också data från Webfleet för att optimera tiden på vägen – och här finns det resurser och pengar att spara – både för elbilar och traditionella bilar.

Vi måste minska slöseriet med tid på vägarna så mycket som möjligt. Det är bra för miljön och det är bra för oss som företag att använda tiden effektivt, säger Henning Knudsen. Och förväntningarna är höga:

Vi har en tydlig förvänan om att minska teknikernas körtid med 10 procent, eftersom vi nu får data som vi kan agera på. Vi får en överblick över bilarnas körmönster och kan analysera om rutterna är de mest optimala eller om vi behöver ändra något.

Vi har en tydlig förväntan om att minska teknikernas körtid med 10 procent, eftersom vi nu får data som vi kan agera på.

Vi kan redan nu se att teknikerna lägger mycket tid på att köra fram och tillbaka till vårt reservdelslager under dagen. Därför kommer vi framöver att skapa drop-points runt om i landet, så att vi slipper lägga teknikernas tid på att hämta reservdelar. Det är ett beslut som kunde fattas utifrån analyserna från Webfleet, förklarar Henning Knudsen.

Därför föll valet på Webfleet

Konica Minoltas val av Webfleet skedde utifrån en omfattande jämförelse på marknaden, förklarar servicechef Jan Ruben. Han påpekar att särskilt systemets flexibilitet och breda portfölj inom vagnparkshantering är ett plus:

Systemet är flexibelt och kan anpassas till våra behov och önskemål. Vi vet aldrig i förväg hur lång tid våra tekniker är ute hos en viss kund, så vi måste kunna samordna teknikerna mycket flexibelt från centralt håll utifrån kunskapen om deras placering och möjliga räckvidd i förhållande till kunderna, säger Jan Ruben.

Systemet är flexibelt och kan anpassas till våra behov och önskemål.

Henning Knudsen tillägger: Vi använder också Webfleet för att dokumentera teknikernas tid hos kunderna, så att det inte uppstår några tvivel på den fronten. Och vi kunde faktiskt avvisa en polisanklagelse om dålig körning från en av våra bilar – vi kunde dokumentera att bilen befann sig någon annanstans och att polisen måste ha noterat registreringsskylten felaktigt.

När det gäller samarbetet med Webfleet lyfter Jan Ruben särskilt fram supporten:

Webfleet har en absolut fantastisk support som vi alltid kan få tag på. De har direkt åtkomst till vår lösning och kan guida oss utan att vi behöver förklara en massa. Vi känner oss därför alltid trygga och i professionella händer.

Webfleet har en absolut fantastisk support som vi alltid kan få tag på.

RUTA

Konica Minolta drar nu ut följande rapporter från vagnparkshanteringssystemet:

 • Koldioxidutsläpp
 • Det dagliga antalet körda kilometer, som ger möjlighet att optimera körmönstren.
 • Besök på lagret och tidsåtgång där.
 • Teknikernas nuvarande plats, så att man kan se vilken tekniker som enklast och snabbast kan skickas ut till en kund om den ursprungliga teknikern blir fördröjd.
 • Dokumentation av tidsåtgång hos kunder vid eventuella tvivel.
 • Körbeteende för att förhindra olyckor.
 • Larm vid misstänkt stöld.
 • Kvartalsrapporter

Konica Minolta hitta den perfekta lösningen för vagnparks­han­tering med de här kompo­nen­terna1:

LINK
Spåra fordons­plats och körstil i realtid.

Utforma den lösning för vagnparks­han­tering som är rätt för dig på bara några sekunder

Vill du stärka din verksamhet?

Få de senaste branschny­he­terna, tillkän­na­gi­vanden om produkter och uppda­te­ringar om vagnparks­han­tering.

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

1 Det är möjligt att enheten som kunden använder har fasats ut och ersatts med efter­föl­jande modell

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

 • Riktad reklam
 • Analyser
 • Personlig anpassning
 • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.