Tack vare Webfleet har vi höjt standarden på våra tjänster.

Företaget

Företaget

Transhut är ett polskt företag som tillhandahåller transport- och frakttjänster både inom landet och internationellt. Verksamheten startade 1998 och är inriktad på transport av livsmedel, främst köttprodukter, inom EU och Östeuropa. För tre år sedan startade företaget ett dotterbolag i Wien – det första utanför hemlandet.

Företaget har alltid haft fokus på tillförlitlighet och punktliga leveranser. Samtidigt är Transhuts prioritet att uppnå den högsta arbetsstandarden. Alla förare har de certifikat och den medicinska dokumentation (t.ex. epidemiologisk) som krävs för att transportera snabbrörliga varor.

Utmaningen

Utmaningen

Företaget sökte en lösning som skulle underlätta expansionen på den europeiska marknaden genom att förkorta transporttiden, och samtidigt förbättra säkerheten och effektiviteten i vagnparken. För att optimera kostnaderna vände sig Transhut till Webfleet och har nu använt vår lösning i mer än ett och ett halvt år.

Mer nyligen använde vagnparksadministratörerna Webfleet för att verifiera om monteringen av nya bränslesparande Bridgestonedäck på ett av släpen minskade bränsleförbrukningen.

Lösningen

Lösningen

Testet utfördes under sex månader på en uppsättning (Scania-dragbil, Schmitz-släp med kylning) som kördes av en och samma förare på likartade rutter. De första 2,5 månaderna hade släpet R168+-däck. Sedan ersattes de med den senaste modellen – Ecopia H-Trailer 002.

Vi har beslutat att en del av fordonen i vagnparken som kör långa rutter ska utrustas med den senaste däckmodellen från Bridgestone, Ecopia H-Trailer 002, för att minska vagnparkens driftkostnader. I och med att vi har implementerat Webfleet har vi kunnat höja standarden på våra tjänster och förbättra vårt anseende som transportföretag. Även förarnas effektivitet och säkerhet har förbättrats avsevärt. – säger Hubert Sosnicki, Transhuts ägare.

Sammanfattning:

  • Data från Webfleet bekräftade att bytet av däckmodell minskade bränsleförbrukningen med 3,7 %, vilket är en besparing på 1,1 liter per 100 km.
  • Transhut har beslutat att börja använda Ecopia H-Trailer 002-däck på vissa av fordonen i vagnparken som kör långa rutter.
  • Testet bekräftade att Webfleet ger värdefull information för beslutsfattande, underlättar vagnparkshanteringen och hjälper till att verifiera hur effektiva nya lösningar är.

Transhut sp. z o.o. hitta den perfekta lösningen för vagnparks­han­tering med de här kompo­nen­terna1:

LINK
Spåra fordons­plats och körstil i realtid.
Webfleet
Den främsta online­lös­ningen som ansluter dig, dina förare och dina fordon
PRO
PRO navige­rings­en­heter hjälper dina förare att undvika trafik och att komma fram i tid. De har även arbets­flö­des­han­tering, registrering av arbetstimmar och mycket mer.

Utforma den lösning för vagnparks­han­tering som är rätt för dig på bara några sekunder

Vill du stärka din verksamhet?

Få de senaste branschny­he­terna, tillkän­na­gi­vanden om produkter och uppda­te­ringar om vagnparks­han­tering.

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

1 Det är möjligt att enheten som kunden använder har fasats ut och ersatts med efter­föl­jande modell

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.