Wat is beheer van mobiel personeel?

Wat is beheer van mobiel personeel?Wat is beheer van mobiel personeel?Wat is beheer van mobiel personeel?Wat is beheer van mobiel personeel?Wat is beheer van mobiel personeel?Wat is beheer van mobiel personeel?

Simpel gezegd is mobiel personeel een groep werknemers die buiten een fysieke kantoor­lo­catie aan het werk zijn. Beheer van mobiel personeel is het beheer van die mobiele werknemers met behulp van tools zoals apps, software of netwerken.


Waarom gebruiken bedrijven beheer van mobiel personeel?

Waarom gebruiken bedrijven beheer van mobiel personeel?

Waarom gebruiken bedrijven beheer van mobiel personeel?

Mobiel personeel levert meestal diensten aan een klant op locatie. Het gaat dan om het leveren, installeren of onderhouden van een product of dienst.

Op een team dat niet op een vaste locatie zit, heeft u mogelijk minder zicht. Dat kan het lastig maken de werkdruk goed te beheren. Met management van mobiel personeel kunt u de commu­ni­catie- en zicht­baar­heids­pro­blemen met mobiele teams oplossen, zodat uw leiding­ge­venden gemakkelijk kunnen commu­ni­ceren met al het mobiele personeel of bepaalde individuen.

Met oplossingen voor het beheer van mobiel personeel voelt mobiel personeel zich meer verbonden en onderdeel van een team. Hierdoor blijven ze betrokken en gemotiveerd om klanten een geweldige service te verlenen.

Wat is beheer­software voor mobiel personeel?

Wat is beheer­software voor mobiel personeel?

Wat is beheer­software voor mobiel personeel?

Beheer­software voor mobiel personeel kan worden omschreven als een oplossing die het beheer van mobiel personeel vereen­voudigt.

Voor mobiele werknemers is dit een tool die hen tijdens hun werk begeleidt en voor flexi­bi­liteit zorgt. Voor managers is dit de zicht­baar­heids­op­lossing waarmee ze kunnen bijhouden waar de mobiele werknemers mee bezig zijn. Samengevat functi­o­neert deze software als een verbinding tussen het team op kantoor, het mobiele personeel, klanten en managers.

Naar content gaan

Beheer­software voor mobiel personeel omvat functies als:

 • Schema's plannen
 • Tijd bijhouden
 • Rapportage genereren
 • Teamzicht­baarheid
 • Commu­ni­catie onderweg
 • Toegang tot up-to-date informatie
 • Facturering
 • Werkor­der­beheer

De voordelen van beheer van mobiel personeel

De voordelen van beheer van mobiel personeel

De voordelen van beheer van mobiel personeel

Wanneer u uw mobiele personeel koppelt aan software als Webfleet, kunt u inzicht krijgen in alle werkzaam­heden. Op basis van deze gegevens kunt u beslis­singen nemen die uw bedrijfs­stra­tegie en produc­ti­viteit kunnen verbeteren.

Ongeacht voor welke oplossing u kiest, is het belangrijk dat deze u ondersteunt met nuttige gegevens die u helpen begrijpen hoe uw bedrijf presteert. Per regio, per team of per werknemer.

Naar content gaan

Het optima­li­seren van de prestaties is een essentieel onderdeel van het nemen van effectieve zakelijke beslis­singen. Managers kunnen bijvoor­beeld verbeterde schema's plannen op basis van voorspelde werkdruk en directe onder­steuning bieden aan het mobiele team. Het team zorgt op zijn beurt voor uitstekende klant­er­va­ringen en daarmee voor een betere klant­te­vre­denheid.

Dankzij de tools voor het beheer van mobiel personeel zijn commu­ni­catie en zicht­baarheid gelijk voor mobiele teams en teams op kantoor, waardoor uw werkproces niet meer wordt gehinderd. Neem vandaag nog contact op met onze experts en ontdek hoe beheer­software voor mobiel personeel uw bedrijf kan helpen.

wfs workflow management

Gratis eBook: Waarom bedrijven het wagen­parkwerk­proces digita­li­seren

wfs workflow management

Bekijk de problemen die van invloed zijn op het werkproces voor kleine en middelgrote bedrijven en waarom veel bedrijven overstappen op digita­li­sering om een efficiënter wagenpark te beheren.

Download whitepaper

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.