Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.

Elektrische mobiliteit

Meer informatie over elektrificatie van wagenparken.


Vanwege brandstof- en onderhoudskosten zijn elektrische voertuigen (EV’s) een haalbaar alternatief voor commerciële wagenparken. Door over te stappen van benzinevoertuigen op elektrisch kunnen wagenparkbedrijven besparen op brandstofkosten en bovendien hun CO2-uitstoot verminderen. Elektrische mobiliteit belooft duurzaam vervoer. Elektrisch vervoer verlaagt de brandstofkosten van een wagenpark aanzienlijk, terwijl milieubewust rijden een effectieve actie is om verantwoordelijkheid voor het milieu te nemen. Een oplossing voor fleet management voor EV’s zorgt ervoor dat u de waarde van de elektrificatie van uw wagenpark optimaal benut. Met de juiste tool voor fleet management voor EV’s houdt u uw wagens eenvoudig opgeladen en gebruiksklaar. Dankzij realtime gegevens over de accuniveaus kunt u de rittenverdeling plannen op basis van de werkelijke opgeladen status van de voertuigen. Houdt u toezicht op een wagenpark met zowel elektrische wagens als voertuigen met een interne verbrandingsmotor? Bewaak beide typen voertuigen vanaf hetzelfde dashboard. Een geoptimaliseerd werkproces geeft u de flexibiliteit om uw EV-wagenparkoplossing te integreren met externe providers en zelfs om activiteiten te beheren vanuit een mobiele app. Lees meer over elektrische mobiliteit en de (geleidelijke) overstap naar elektrificatie van het wagenpark.

Er zijn geen resultaten gevonden.

Bezig met laden

Blog doorzoeken

Elektrische mobiliteit