Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

Bezpłatny e-book: jak przetrwać i prosperować w europejskim sektorze transportu

wfs transport 4 pillars whitepaper

Sektor transportu w Europie charak­te­ryzuje się szybkim tempem rozwoju, dużymi możli­wo­ściami i znaczącymi wyzwaniami.

Ten e-book, oparty na wynikach naszego badania w zakresie transportu, w którym zebrano opinie ponad 1200 osób z branży trans­por­towej z różnych krajów europej­skich odpowie­dzialnych za podej­mo­wanie decyzji, prezentuje unikatową wiedzę:

  • Obsłudze regulacji tachografu
  • Zwiększeniu wydajności
  • Zwiększeniu bezpie­czeństwa na drodze
  • Zmniej­szeniu strat paliwa

To poręczne narzędzie dla każdej firmy trans­por­towej, który chce poprawić swoje wyniki i rozwinąć się w nadcho­dzących latach.

 Pobierz e-booka teraz!

Pobierz raport

Wszystkie najważ­niejsze fakty, liczby, informacje i statystyki w zasięgu kilku kliknięć. Wystarczy, że wypełnisz formularz, a my udostępnimy Ci e-booka.

Chcemy być z Tobą w kontakcie