Monitoruj zasoby i pojazdy w jednym miejscu

WEBFLEET Asset Tracking umożliwia monito­ro­wanie naczep, maszyn i sprzętu zasilanego razem z pojazdami floty.

Poproś o kontakt telefo­niczny

Wpisz swoje imie.
Wpisz swoje nazwisko.
Wpisz nazwe firmy.
Wpisz numer telefonu.
Wpisz adres e-mail

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Monitoruj zasoby i pojazdy w jednym miejscu

WEBFLEET Asset Tracking umożliwia monito­ro­wanie naczep, maszyn i sprzętu zasilanego razem z pojazdami floty.

WEBFLEET Asset Tracking zapewnia pełny wgląd w dane dotyczące naczep i zasobów zasilanych. Umożliwia monito­ro­wanie warto­ściowych zasobów i pojazdów floty w jednym, przej­rzystym interfejsie. Dzięki dokładnemu określaniu pozycji GPS, rapor­to­waniu użycia, przypo­mnieniom o serwisie i innym funkcjom będziesz w stanie lepiej zadbać o bezpie­czeństwo, wartość i ­ wydajność.
Jeśli posiadasz zasoby o wysokiej wartości, takie jak naczepy, ciężki sprzęt lub sprzęt zasilany z silnika, kradzież i nieau­to­ry­zowane użycie to poważne zmartwienie. Monito­ro­wanie zasobów w WEBFLEET pomaga przejąć kontrolę nad ich ruchem, zarządzać ich wykorzy­staniem i utrzymać je w doskonałym stanie.

Monito­ro­wanie zasobów w WEBFLEET umożliwia:

Monitoruj zasoby dzięki dokładnemu określaniu ich lokalizacji

Zachowaj stałą kontrolę nad ruchem zasobów

Szybko wykryj kradzież i podejmij odpowiednie działania

Zarządzaj sposobem użytkowania zasobów

Utrzymuj swoje zasoby w doskonałym stanie

Ograniczaj obciążenie pracą dzięki automa­ty­zacji raportów

Kluczowe funkcje

Lokalizuj cenne zasoby

Szczegółowa mapa WEBFLEET ułatwia dokładne sprawdzenie lokalizacji zasobów. Jeśli pojazdy lub zasoby nie znajdują się na terenie zakładu, nie obawiaj się – zaraz szybko je zloka­li­zujesz.

map trailer standstill
asset tracking tracing dotted

Wyświetl lokalizację zasobów

Sprawdź, gdzie przebywały pojazdy dzięki aktuali­zacjom pozycji co 5 minut widocznym na mapie1.

Natych­mia­stowe powia­do­mienia pomagają zapobiegać kradzieżom

WEBFLEET informuje o zmianie stanu zasobów. Na przykład, jeśli przyczepa lub inne zasób znajdzie się na określonym obszarze lub poza nim albo jeśli zostanie wykryte jego nieau­to­ry­zowane przemiesz­czenie, dostaniesz powia­do­mienie.

construction site
truck autobahn 01 clean

Zarządzać stanem zasobów

Możesz zaplanować zadania konser­wa­cyjne i zarządzać nimi, aby utrzymać zasoby w dobrym stanie. Skonfiguruj powia­do­mienia w oparciu o drogomierz, czas pracy silnika lub datę ostatniego przeglądu serwisowego.

Zawsze wiedz, gdzie i w jaki sposób używane są Twoje zasoby

Uzyskaj szybki dostęp do kart swoich przyczep lub innych zasobów w WEBFLEET, albo za pośred­nictwem automa­tycznych raportów, zawie­ra­jących informacje o statusie zasobów, aktualnej pozycji, przebiegu, przeglądzie, adresie/lokalizacji i informacji o wejściu (np. stan drzwi przyczepy).​

asset tracking
truck bridge

Powiąż zasoby z pojazdami

Jeśli pojazd jest również wyposażony w urządzenie monito­rujące LINK, informacje o powiązanym zasobie są wyświetlane automa­tycznie na mapie zarówno dla pojazdów, jak i dla zasobów. Możesz łatwo określić, który zasób jest połączony z danym pojazdem.

Monito­ro­wanie całego procesu

Lokalizacja i stan wszystkich przyczep, zasobów z napędem2 i pojazdów we flocie są wyświetlane na jednym interfejsie w WEBFLEET.

tablet asset tracking

Zaawan­sowane monito­ro­wanie zasobów

Urządzenie LINK 340 do monito­ro­wania zasobów i subskrypcja tej usługi w WEBFLEET to wszystko, czego potrze­bujesz, aby zacząć efektywniej zarządzać swoimi zasobami.

Urządzenie odporne na wodę i pył

Przysto­sowane do pracy w trudnych warunkach.

Długi czas pracy baterii

Wyposażone w dużą baterię litowo­-jonową wielo­krotnego ładowania o pojemności 5800 mAh.

Zaawan­sowane opcje łączności z siecią komórkową

Wykorzy­stanie kilku technologii w celu zwiększenia zasięgu.

Szybkie sprawdzanie zasobów

Wbudowana bateria3 codziennie informuje o bezczyn­ności zasobu.

Firma MECKY LOGISTICS GMBH korzysta z rozwiązania firmy WEBFLEET od 2015 roku. Nowa funkcja monito­ro­wania zasobów w urządzeniu LINK 340 umożliwia nam śledzenie naszych przyczep i traktorów w ramach jednego interfejsu, co stanowi znaczne ułatwienie dla firmy.
Mecky Logistics GmbH

Aby rozpocząć, potrzebne będą następujące elementy:

WEBFLEET w chmurze na dowolnym urządzeniu

Dashboard, mapy, raporty i możliwość integracji z oprogra­mo­waniem innych firm

LINK 340 do monito­ro­wania zasobów

Odporne na kurz i wodę (IP67) urządzenie przysto­sowane do pracy w trudnych warunkach.

Poproś o kontakt telefo­niczny

Wpisz swoje imie.
Wpisz swoje nazwisko.
Wpisz nazwe firmy.
Wpisz numer telefonu.
Wpisz adres e-mail

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

1 Widok śladu nie dostarcza dokładnych informacji o trasie przebytej przez zasób.
2 Zasób zasilany zwykle ma wbudowany silnik.
3 Dostępne przez maksymalnie 90 dni po pełnym naładowaniu urządzenia LINK 340.