Wyprzedaż wzmoc­nionych, profe­sjo­nalnych urządzeń nawiga­cyjnych

Zyskaj 40% rabat*

  • Nawigacja przezna­czona dla pojazdów ciężarowych
  • Niezwykle dokładne informacje o ruchu drogowym
  • Solidna konstrukcja umożli­wiająca korzystanie z urządzenia na zewnątrz
pro 827x nav eu

Skorzystaj ze specjalnej ceny

Wkrótce skontaktuje się z Tobą nasz przed­sta­wiciel

Wpisz swoje imie.
Wpisz swoje nazwisko.
Wpisz nazwe firmy.
Wybierz rodzaj branzy.
Wpisz numer telefonu.
Wpisz adres e-mail

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Warunki ogólne
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Wyprzedaż wzmoc­nionych, profe­sjo­nalnych urządzeń nawiga­cyjnych

Zyskaj 40% rabat*

  • Nawigacja przezna­czona dla pojazdów ciężarowych
  • Niezwykle dokładne informacje o ruchu drogowym
  • Solidna konstrukcja umożli­wiająca korzystanie z urządzenia na zewnątrz
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions
pro 827x alt route

1946,50 zł – 1130,50 zł

TomTom PRO 8275

Urządzenie nawigacyjne GPS

pro 827x front truck

2116,50 zł – 1310,50 zł

TomTom PRO 8275 TRUCK

Urządzenie nawigacyjne GPS z wyzna­czaniem tras dla pojazdów ciężarowych, infor­ma­cjami o użytecznych miejscach i ograni­cze­niach ruchu

Korzyści

Zawsze wiesz, że Twoje ciężarówki jadą bezpieczną dla nich drogą

Technologia sperso­na­li­zo­wanego wyznaczania tras bierze pod uwagę typ pojazdu, jego wymiary, masę, prędkość i rodzaj przewo­żonego ładunku. Już nie musisz obawiać się, przejeż­dżając pod niskim mostem!

Spędzaj mniej czasu w drodze

Profe­sjo­nalna nawigacja pomaga Twoim kierowcom unikać korków i zapewnia precyzyjne szacowanie czasu przybycia.

Unikaj mandatów dzięki ostrze­żeniom o fotora­darach

Wyświetlane są lokalizacje fotoradarów stacjo­narnych, przenośnych i średniej prędkości, dzięki czemu kierowcy będą przestrzegać ograniczeń prędkości.1

Zawsze jedź najszybszą trasą.

Technologia nawigacyjna firmy Webfleet Solutions korzysta z bazy danych rzeczy­wi­stych czasów podróży, aby obliczyć najszybszą trasę.

Brak opóźnień z powodu zamkniętych dróg

Automa­tyczne rozpo­zna­wanie zamkniętych dróg umożliwia planowanie trasy z ich pominięciem.

Niezwykle dokładne informacje o ruchu drogowym

Usługa TomTom Traffic działa z wysoką dokład­nością, ostrzegając kierowców o zbliżaniu się do ostatniego pojazdu w korku, aby uniknąć gwałtownego hamowania.

Profe­sjo­nalna nawigacja – Podstawowe funkcje

Bardzo dokładne informacje o ruchu drogowym

Kierowcy mogą polegać na usłudze TomTom Traffic*, tak precyzyjnej, że kierowcy są nawet ostrzegani o zbliżaniu się do ostatniego pojazdu w korku, co pozwala uniknąć gwałtownego hamowania.1 Jednak najpraw­do­po­dobniej mogą oni całkowicie uniknąć korków dzięki bilionom punktów danych zbieranych przez firmę z setek milionów podłą­czonych urządzeń i wykorzy­sty­wanych wraz z podglądem informacji drogowych w czasie rzeczy­wistym w celu precy­zyjnego przewi­dy­wania zakor­ko­wanych miejsc i ich omijania.

pro 827x route
pro 827x alt route

Brak spóźnień z powodu zamkniętych dróg

Korki to nie jedyna przeszkoda na drodze, którą profe­sjo­nalna nawigacja pomaga ominąć. Urządzenie kabinowe TomTom PRO 8275 rozpoznaje zamknięte drogi i planuje trasy z ich pominięciem.

Najszybsze trasy

Technologia nawigacyjna firmy Webfleet Solutions korzysta z bazy danych rzeczy­wi­stych czasów podróży, aby obliczyć najszybszą trasę w dowolnym momencie dnia, bez względu na to, gdzie się wybierasz. Uwzględnia ona nie tylko rzeczywisty ruch drogowy, ale również sygna­li­zację świetlną, ronda i inne przeszkody na drodze.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Skrócenie czasu jazdy

Dzięki naszej wyjątkowej technologii nawigacji Twoi pracownicy będą spędzać mniej czasu w drodze, a więcej z klientami, oraz podawać dokładne godziny dotarcia do celu. Twoi kierowcy będą mogli zaimponować klientom swoją nieza­wod­nością, a oszczędzać czas i paliwo podczas każdej podróży. Większa wydajność będzie miała również wpływ na generowane przychody.

Sperso­na­li­zowana nawigacja dla dużych pojazdów

Odpręż się — wzmocnione urządzenie nawigacyjne dla ciężarówek upewniło się, że Twój duży pojazd może bezpiecznie poruszać się drogą, którą jedziesz. Technologia sperso­na­li­zo­wanego wyznaczania tras bierze pod uwagę rodzaj pojazdu, jego wymiary, masę, prędkość i rodzaj wiezionego ładunku, tak abyś nie musiał obawiać się wjazdu pod niski most.

pro 827x front truck
pro 827x nav eu

Fotoradary1

Usługa Fotoradary stanowi cenną pomoc w zwiększeniu bezpie­czeństwa jazdy i stosowania się do przepisów ruchu. Lokalizacje stałych i mobilnych fotoradarów są wyświetlane na urządzeniu zamon­to­wanym w samochodzie, co zachęca kierowców do regularnego sprawdzania prędkości i prowadzenia samochodu w bezpieczny sposób.

Nasze nagrody i certyfikaty

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Bezpieczna jazda bez opóźnień

Najlepsza w swojej klasie nawigacja dla pojazdów.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions
Obowiązują warunki ogólne1 Urządzenie pozwala na regularne aktuali­zacje oprogra­mo­wania, informacji o fotora­darach stacjo­narnych oraz sezonowych a także aktuali­zacje map (cztery razy w roku). Do pobrania tych aktuali­zacji potrzebne jest aktywne połączenie z Internetem za pośred­nictwem sieci Wi-Fi® lub komputer z dostępem do Internetu. Wraz z urządzeniem otrzymujesz subskrypcję usług dotyczących ruchu drogowego i fotoradarów. Aby otrzymywać te usługi, urządzenie musi być połączone ze smartfonem lub wyposażone w kartę SIM z danymi. W niektórych krajach korzystanie z usług ostrzegania o fotora­darach może być zabronione. Należy z nich korzystać wyłącznie zgodnie z lokalnymi przepisami. Fotoradary nie są dostępne w Niemczech, Szwajcarii i Francji. We Francji można korzystać wyłącznie z usługi niebez­piecznych stref.Urządzenie nie zawiera karty SIM.

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz