KUP 6, ZYSKAJ 7 LUB WYNAJMIJ 9, ZYSKAJ 10

Obniż koszty, zwiększ wydajność i bezpie­czeństwo dzięki widoczności swojej floty. Skorzystaj z naszej oferty LINK 340 i śledź swój majątek w czasie rzeczy­wistym.

  • Twoje naczepy i ciężarówki w jednym interfejsie
  • Dowiedz się, jak możesz przejąć pełną kontrolę nad swoimi aktywami.
  • Odkryj wszystkie korzyści związane z bezpie­czeń­stwem, wydajnością i obciążeniem pracą

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY

Porozmawiaj z jednym z naszych specja­listów. Oferta ważna tylko do 31 lipca 2022 r.

Wpisz swoje imie.
Wpisz swoje nazwisko.
Wpisz nazwe firmy.
Wpisz numer telefonu.
Wpisz adres e-mail

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

KUP 6, ZYSKAJ 7 LUB WYNAJMIJ 9, ZYSKAJ 10

Obniż koszty, zwiększ wydajność i bezpie­czeństwo dzięki widoczności swojej floty. Skorzystaj z naszej oferty LINK 340 i śledź swój majątek w czasie rzeczy­wistym.

  • Twoje naczepy i ciężarówki w jednym interfejsie
  • Dowiedz się, jak możesz przejąć pełną kontrolę nad swoimi aktywami.
  • Odkryj wszystkie korzyści związane z bezpie­czeń­stwem, wydajnością i obciążeniem pracą

Webfleet Asset Tracking pomaga monitorować Twoje przyczepy

Rozwiązanie telema­tyczne firmy Bridgestone do zarządzania flotą, które cieszy się zaufaniem na całym świecie.
Pomoże Ci:

Lokalizować przyczepy

Przejrzysty widok mapy ułatwia sprawdzenie, czy przyczepy są na terenie zakładu czy w trasie.

Zachować kontrolę

Webfleet monitoruje Twoje przyczepy i ciężarówki za pomocą jednego interfejsu.

Szybko wykryć kradzież i podjąć odpowiednie działania

Otrzymasz powia­do­mienie, jeśli przyczepa znajdzie się na określonym obszarze lub poza nim albo jeśli zostanie wykryte jej przemiesz­czenie.

Zarządzać użyciem przyczep

Generowane automa­tycznie raporty informują o sposobie użytkowania przyczep.

Zarządzać stanem przyczep

Planuj zadania serwisowe w oparciu o drogomierz, czas pracy lub datę ostatniego zadania serwisowego.

Skrócić czas pracy

Zauto­ma­tyzuj zadania, aby dokładniej i wydajniej zarządzać zasobami.

Webfleet: Obsługa tachografu, kontrola czasu pracy kierowców i wiele więcej

Zarządzając flotą trans­portową ma się wiele na głowie monitoring floty, harmo­no­gramy, trasy, bezpie­czeństwo, zabez­pie­czenia, kierowcy, zapewnienie zgodności z przepisami, konserwacja, paliwo, koszty i nie tylko. Czy nie byłoby łatwiej mieć jedna platformę do zarządzania tymi wszystkimi aspektami?

Dowiedz się, dlaczego Webfleet to wiodące na rynku rozwiązanie telema­tyczne dla europej­skich flot trans­por­towych, łączące ponad 200 000 komer­cyjnych pojazdów ciężarowych na całym kontynencie.

Kluczowe funkcje

Lokalizuj cenne zasoby

Webfleet dokładnie pokazuje na mapie, gdzie znajdują się Twoje zasoby. Jeśli naczepy lub maszyny są w terenie, możesz je szybko zloka­li­zować. Pozycje zasobów są odświeżane co pięć minut na mapie1.

map trailer standstill
asset tracking tracing dotted

Wyświetl lokalizację zasobów

Sprawdź, gdzie przebywały pojazdy dzięki aktuali­zacjom pozycji co 5 minut widocznym na mapie1.

Natych­mia­stowe powia­do­mienia pomagają zapobiegać kradzieżom

Webfleet informuje o zmianie statusu zasobów. Na przykład, jeśli naczepa znajdzie się na określonym obszarze lub poza nim albo jeśli zostanie wykryty nieau­to­ry­zowany ruch danego zasobu, dostaniesz odpowiednie powia­do­mienie. A co w przypadku, gdy nie ma Cię w biurze, a musisz szybko sprawdzić status pewnego zasobu? Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej Webfleet, masz stały dostęp do lokalizacji zasobów i informacji o działaniach floty w telefonie.

construction site
truck autobahn 01 clean

Zarządzaj stanem zasobów

Planuj zadania konser­wa­cyjne i zarządzaj nimi, aby utrzymać zasoby w dobrym stanie technicznym. Będąc na bieżąco z serwi­so­waniem zasobów, możesz uniknąć nieocze­ki­wanych przestojów i strat dla firmy. W tym celu skonfiguruj powia­do­mienia według odczytów drogomierza, godzin pracy silnika lub czasu, który upłynął od ostatniego zapla­no­wanego przeglądu prewen­cyjnego.

Wiedz, jak użytkowane są zasoby

Szybki przegląd najważ­niej­szych informacji znajdziesz na karcie zasobów w Webfleet. Dokład­niejsze dane uzyskasz z automa­tycznych raportów o statusie zasobów, ich aktualnej pozycji, przebiegu, terminach przeglądów, adresie/lokalizacji i stanie fizycznym (np. status drzwi naczepy).​ Pozycja i status wszystkich naczep, maszyn2 i pojazdów we flocie są wyświetlane na jednym interfejsie w Webfleet. Dzięki monito­ro­waniu zasobów możesz zarządzać praktycznie wszystkimi operacjami w ramach floty.

asset tracking
truck bridge

Powiąż zasoby z pojazdami

Jeśli pojazd jest wyposażony w urządzenie monito­rujące LINK, informacje o powiązanym zasobie są wyświetlane automa­tycznie na mapie zarówno dla pojazdów, jak i dla zasobów. Z łatwością sprawdzaj, która naczepa jest połączona z którym ciągnikiem. Ułatwia to zarządzanie wykorzy­staniem floty, gdyż od razu wiesz, które zasoby są nadal dostępne.

Monito­ro­wanie całego procesu

Lokalizacja i stan wszystkich przyczep, zasobów z napędem2 i pojazdów we flocie są wyświetlane na jednym interfejsie w Webfleet.

tablet asset tracking

Aby rozpocząć, potrzebne będą następujące elementy:

Webfleet w chmurze na dowolnym urządzeniu

Dashboard, mapy, raporty i możliwość integracji z oprogra­mo­waniem innych firm

LINK 340 do monito­ro­wania przyczep

Odporne na kurz i wodę (IP67) urządzenie przysto­sowane do pracy w trudnych warunkach.

Firma MECKY LOGISTICS GMBH korzysta z Webfleet od 2015 r. Nowa funkcja monito­ro­wania zasobów w urządzeniu LINK 340 umożliwia nam śledzenie naszych przyczep i traktorów w ramach jednego interfejsu, co stanowi znaczne ułatwienie dla firmy.
Mecky Logistics GmbH

Nasze nagrody i certyfikaty

Zachowaj kontrolę, obniż koszty i utrzymaj wartość zasobów

Otrzymaj szybką wycenę dostosowaną do potrzeb Twojej firmy.

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY

Porozmawiaj z jednym z naszych specja­listów. Oferta ważna tylko do 31 lipca 2022 r.

Wpisz swoje imie.
Wpisz swoje nazwisko.
Wpisz nazwe firmy.
Wpisz numer telefonu.
Wpisz adres e-mail

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.