KUP 6, ZYSKAJ 7 LUB WYNAJMIJ 9, ZYSKAJ 10

Obniż koszty, zwiększ wydajność i bezpie­czeństwo dzięki widoczności swojej floty. Skorzystaj z naszej oferty LINK 340 i śledź swój majątek w czasie rzeczy­wistym.

  • Twoje naczepy i ciężarówki w jednym interfejsie
  • Dowiedz się, jak możesz przejąć pełną kontrolę nad swoimi aktywami.
  • Odkryj wszystkie korzyści związane z bezpie­czeń­stwem, wydajnością i obciążeniem pracą

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY

Porozmawiaj z jednym z naszych specja­listów. Oferta ważna tylko do 31 lipca 2022 r.

Wpisz swoje imie.
Wpisz swoje nazwisko.
Wpisz nazwe firmy.
Wybierz rodzaj branzy.
Wpisz numer telefonu.
Wpisz adres e-mail

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

KUP 6, ZYSKAJ 7 LUB WYNAJMIJ 9, ZYSKAJ 10

Obniż koszty, zwiększ wydajność i bezpie­czeństwo dzięki widoczności swojej floty. Skorzystaj z naszej oferty LINK 340 i śledź swój majątek w czasie rzeczy­wistym.

  • Twoje naczepy i ciężarówki w jednym interfejsie
  • Dowiedz się, jak możesz przejąć pełną kontrolę nad swoimi aktywami.
  • Odkryj wszystkie korzyści związane z bezpie­czeń­stwem, wydajnością i obciążeniem pracą

Monito­ro­wanie zasobów w Webfleet ułatwia monito­ro­wanie przyczep

Webfleet, europejski lider w dziedzinie rozwiązań z zakresu telematyki, umożliwia śledzenie pozycji i użycia przyczep. Pomoże Ci:

Lokalizować przyczepy

Przejrzysty widok mapy ułatwia sprawdzenie, czy przyczepy są na terenie zakładu czy w trasie.

Zachować kontrolę

Webfleet monitoruje Twoje przyczepy i ciężarówki za pomocą jednego interfejsu.

Szybko wykryć kradzież i podjąć odpowiednie działania

Otrzymasz powia­do­mienie, jeśli przyczepa znajdzie się na określonym obszarze lub poza nim albo jeśli zostanie wykryte jej przemiesz­czenie.

Zarządzać użyciem przyczep

Generowane automa­tycznie raporty informują o sposobie użytkowania przyczep.

Zarządzać stanem przyczep

Planuj zadania serwisowe w oparciu o drogomierz, czas pracy lub datę ostatniego zadania serwisowego.

Skrócić czas pracy

Zauto­ma­tyzuj zadania, aby dokładniej i wydajniej zarządzać zasobami.

Webfleet: Obsługa tachografu, kontrola czasu pracy kierowców i wiele więcej

Zarządzając flotą trans­portową ma się wiele na głowie monitoring floty, harmo­no­gramy, trasy, bezpie­czeństwo, zabez­pie­czenia, kierowcy, zapewnienie zgodności z przepisami, konserwacja, paliwo, koszty i nie tylko. Czy nie byłoby łatwiej mieć jedna platformę do zarządzania tymi wszystkimi aspektami?

Dowiedz się, dlaczego Webfleet to wiodące na rynku rozwiązanie telema­tyczne dla europej­skich flot trans­por­towych, łączące ponad 200 000 komer­cyjnych pojazdów ciężarowych na całym kontynencie.

Kluczowe funkcje

Lokalizuj cenne zasoby

Szczegółowa mapa Webfleet ułatwia dokładne sprawdzenie lokalizacji zasobów. Jeśli pojazdy lub zasoby nie znajdują się na terenie zakładu, nie obawiaj się – zaraz szybko je zloka­li­zujesz.

map trailer standstill
asset tracking tracing dotted

Wyświetl lokalizację zasobów

Sprawdź, gdzie przebywały pojazdy dzięki aktuali­zacjom pozycji co 5 minut widocznym na mapie1.

Natych­mia­stowe powia­do­mienia pomagają zapobiegać kradzieżom

Webfleet informuje o zmianie stanu zasobów. Na przykład, jeśli przyczepa lub inne zasób znajdzie się na określonym obszarze lub poza nim albo jeśli zostanie wykryte jego nieau­to­ry­zowane przemiesz­czenie, dostaniesz powia­do­mienie.

construction site
truck autobahn 01 clean

Zarządzać stanem zasobów

Możesz zaplanować zadania konser­wa­cyjne i zarządzać nimi, aby utrzymać zasoby w dobrym stanie. Skonfiguruj powia­do­mienia w oparciu o drogomierz, czas pracy silnika lub datę ostatniego przeglądu serwisowego.

Zawsze wiedz, gdzie i w jaki sposób używane są Twoje zasoby

Uzyskaj szybki dostęp do kart swoich przyczep lub innych zasobów w Webfleet, albo za pośred­nictwem automa­tycznych raportów, zawie­ra­jących informacje o statusie zasobów, aktualnej pozycji, przebiegu, przeglądzie, adresie/lokalizacji i informacji o wejściu (np. stan drzwi przyczepy).

asset tracking
truck bridge

Powiąż zasoby z pojazdami

Jeśli pojazd jest również wyposażony w urządzenie monito­rujące LINK, informacje o powiązanym zasobie są wyświetlane automa­tycznie na mapie zarówno dla pojazdów, jak i dla zasobów. Możesz łatwo określić, który zasób jest połączony z danym pojazdem.

Monito­ro­wanie całego procesu

Lokalizacja i stan wszystkich przyczep, zasobów z napędem2 i pojazdów we flocie są wyświetlane na jednym interfejsie w Webfleet.

tablet asset tracking

Aby rozpocząć, potrzebne będą następujące elementy:

Webfleet w chmurze na dowolnym urządzeniu

Dashboard, mapy, raporty i możliwość integracji z oprogra­mo­waniem innych firm

LINK 340 do monito­ro­wania przyczep

Odporne na kurz i wodę (IP67) urządzenie przysto­sowane do pracy w trudnych warunkach.

Firma MECKY LOGISTICS GMBH korzysta z Webfleet od 2015 r. Nowa funkcja monito­ro­wania zasobów w urządzeniu LINK 340 umożliwia nam śledzenie naszych przyczep i traktorów w ramach jednego interfejsu, co stanowi znaczne ułatwienie dla firmy.
Mecky Logistics GmbH

Nasze nagrody i certyfikaty

Zachowaj kontrolę, obniż koszty i utrzymaj wartość zasobów

Otrzymaj szybką wycenę dostosowaną do potrzeb Twojej firmy.

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY

Porozmawiaj z jednym z naszych specja­listów. Oferta ważna tylko do 31 lipca 2022 r.

Wpisz swoje imie.
Wpisz swoje nazwisko.
Wpisz nazwe firmy.
Wybierz rodzaj branzy.
Wpisz numer telefonu.
Wpisz adres e-mail

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.