Förklaring av körtids­regler

Vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer är ansvariga för att körtids­reg­lerna följs. Regler för körtid skyddar säkerheten för förarna och andra trafikanter genom att säkerställa att alla förare är i lämpligt skick för att köra. De främjar även nyttig konkurrens eftersom chefer inte kan tvinga förarna att jobba för många timmar.

Regler för körtid gäller för många trans­port­fö­retag och lastbils­chauf­förer som kör stora eller tunga lastfordon.


Vilka körtids­regler gäller enligt EU?

Vilka körtids­regler gäller enligt EU?

Körtiderna kan variera mellan olika regioner, så det är bäst att kolla med lokala myndigheter vad som gäller. Men EU har några riktlinjer man kan gå efter. Här förklarar vi några regler:

Körtid:

 • Gräns för körning per dag
  – 9 timmar, men kan förlängas till 10 två gånger/vecka
 • Gräns för körning per vecka
  – Högst 56 timmar
 • Gräns för körning för två veckor
  – Högst 90 timmar

Raster:

 • Föraren måste omedelbart ta 45 minuters rast efter 4,5 timmars körning (om inte föraren väljer att ta en viloperiod istället).
 • Rasterna kan delas upp i två (så kallad delad rast), till exempel en rast på 15 minuter och nästa på 30 minuter. (Observera att det måste vara i den ordningen, så föraren får inte ta den längre rasten före den kortare.)

Arbetstid (inklusive körning)

 • Högst 48 timmar i veckan i genomsnitt, men kan ändras enligt kollektiv- eller anställ­nings­avtal. Läs mer om anställ­nings­avtal här.
 • Högst 60 timmars arbetstid under en vecka (om 48 timmar/vecka inte överskrids)
 • Högst 10 timmar när nattarbete ingår

Vad räknas som arbetstid?

Vad räknas som arbetstid?

Nedan finns en lista över aktiviteter som räknas in i arbetstid:

 • Körning
 • Förar­ut­bildning
 • Lastning och lossning samt översyn av lastning och lossning
 • Rengöring eller underhåll av fordon
 • Daglig fordons­kon­troll och rappor­tering
 • Administ­rativt arbete eller uppgifter som krävs enligt lag, till exempel ladda ned färdskri­vardata
 • Alla tillfällen då förarna inte fritt kan disponera sin tid, och väntetider där föraren inte vet varak­tig­heten

När förare åker hemifrån till arbetet, tar rast eller är inne i en viloperiod räknas det inte som arbetstid.

Följa reglerna för körtid

Följa reglerna för körtid

Digitala färdskrivare är ett viktigt verktyg som hjälper vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer att följa reglerna för körtid. Digitala färdskrivare samlar in olika typer av data, bland annat fordonets registre­rings­nummer, förarak­ti­vitet som raster och tillgäng­lighet och händelser som fortkörning, att köra utan förarkort och manipu­lering. Data från digitala färdskrivare måste laddas ned och analyseras regelbundet. Ladda ned färdskri­vardata minst var 28:e dag för varje förare och var 90:e dag för varje fordon.

Gå till sidan om digitala färdskrivare om du vill ha mer information om hur digitala färdskrivare kan hjälpa dig att följa reglerna för körtid.

wfs transport drivers whitepaper

Gratis guide till förar­han­tering

wfs transport drivers whitepaper

Hur du håller dina lastbils­förare glada, friska och produktiva.

Ladda ner vår guide till förar­han­tering