Jak automa­tizace, digita­lizace a nové technologie mění staveb­nictví

construction

74 % stavebních firem uvádí, že v násle­du­jícím roce plánuje zavést novou technologii, přičemž hlavními důvody k tomuto kroku jsou zvýšení zabezpečení, bezpečnosti a produk­tivity.

Současně se však firmy používání nových technologií obávají. Běžně uváděnými obavami jsou náklady, školení, spoleh­livost, zabezpečení na pracovišti a zabezpečení dat.

Co je nezbytné je chytrá imple­mentace.

Tato e-kniha zkoumá:

  • Použití digita­lizace a automa­tizace ve staveb­nictví
  • Hlavní technologie proměňující obor a možné výhody, které vám přinesou
  • Hlavní překážky imple­mentace
  • Jak zabránit riziku při zavádění nové technologie do vašeho podnikání
Stáhnout nyní 

Stáhněte si e-knihu zdarma

Zjistěte, co vám může přinést digita­lizace a automa­tizace.

Zůstaňte s námi v kontaktu

Rádi bychom s vámi zůstali v kontaktu, abychom vám mohli poskytovat hodnotné služby a pomohli vám tak dosáhnout lepších výsledků. Nenechte si ujít hodnotný obsah a informace týkající se násle­du­jících oblastí:

  • Návody a dokumenty
  • Události
  • Novinky z oboru
  • Speciální nabídky produktů a propagační akce