COVID-19 Update.  Další informace

Správa vozového parku pro společnosti všech velikostí

Společnost Webfleet Solutions nyní patří do skupiny společností Bridgestone

Správa vozového parku pro společnosti všech velikostí

Společnost Webfleet Solutions nyní patří do skupiny společností Bridgestone

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Společnost Webfleet Solutions patří mezi přední posky­to­vatele telema­tických řešení a zaměřuje se na správu vozového parku, telematiku vozidel a služby pro připojené automobily.

Její oceňované řešení WEBFLEET využívají společnosti všech velikostí po celém světě ke zlepšení využití vozidel, úspoře paliva, pro podporu řidičů a ke zvýšení celkové efektivity vozového parku.

Společnost Webfleet Solutions navíc poskytuje služby subjektům v oblastech pojiš­ťov­nictví, pronájmu a leasingu, dovozcům automobilů a společ­nostem, které cílí jak na potřeby podniků, tak i koncových zákazníků.

Klíčové výhody správy vozového parku

Víte, kde se nacházejí vaše vozidla, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Díky sledování a zjišťování polohy vozidel v reálném čase

Ušetřete až 20 % nákladů na údržbu a palivo

Díky sledování a analýze stylu jízdy

Snadná integrace se stávajícím softwarem a hardwarem

Pro optima­lizaci celého procesu ve vaší společnosti

Snižte dobu řízení a optima­li­zujte trasy se zastávkami

Díky profe­si­o­nální navigaci s živými dopravními informacemi

Zlepšete úroveň služeb

Díky rychlejší expedici a snazší komunikaci s řidičem

Snadné dodržování regulačních pokynů

Díky zazna­me­návání ujetých kilometrů a pracovní doby a stahování informací z tachografu

Jak správa vozového parku funguje?

Služba WEBFLEET je online platforma, která spojuje vás a vaše vozidla. Její funkce je možné doplnit o telematická zařízení do vozidel nebo zařízení Driver Terminal.

Služba WEBFLEET poskytuje informace o poloze vašich vozidel v reálném čase, umožňuje přímou komunikaci s vašimi řidiči, pomáhá vylepšit styl jízdy a trasy se zastávkami a zároveň šetří palivo i čas.


Webfleet Solutions

Cloudový software WEBFLEET na jakémkoli zařízení

Dashboard, mapy, hlášení a integrace se softwarem třetí strany

Webfleet Solutions

Zařízení pro sledování vozidel LINK

Instalace do vozidel

Webfleet Solutions

Volitelné: Zařízení Driver Terminal PRO

Na palubní desce vozidel – s navigačním systémem nebo bez něj

Webfleet Solutions

Stáhnout příručku k řešením správy vozového parku

Webfleet Solutions

Co je správa vozového parku a jaké jsou její výhody?

Stáhnout bílou knihu

50 000 podniků šetří se službou WEBFLEET

case krispy kreme
With WEBFLEET improvement in delivery time of 20%.
Ben Povey, Krispy Kreme
case fife council
Fife Council improved MPG by 15%.
Jennifer Thain, Fife Council
case strata
Results far exceeding expectations.
Paul White, Strata Logistics Ltd.

Začněte šetřit

Návratnost investice je v průměru 6–9 měsíců

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Používáte zastaralý prohlížeč

Chcete-li využívat tuto webovou stránku, proveďte upgrade na novější internetový prohlížeč.

Aktua­li­zovat nyní