Správa vozového parku pro společnosti všech velikostí

Společnost Webfleet nyní patří do skupiny společností Bridgestone

Správa vozového parku pro společnosti všech velikostí

Společnost Webfleet nyní patří do skupiny společností Bridgestone

Společnost Webfleet patří mezi přední posky­to­vatele telema­tických řešení a zaměřuje se na správu vozového parku, telematiku vozidel a služby pro připojené automobily.

Její oceňované řešení Webfleet využívají společnosti všech velikostí po celém světě ke zlepšení využití vozidel, úspoře paliva, pro podporu řidičů a ke zvýšení celkové efektivity vozového parku.

Společnost Webfleet navíc poskytuje služby subjektům v oblastech pojiš­ťov­nictví, pronájmu a leasingu, dovozcům automobilů a společ­nostem, které cílí jak na potřeby podniků, tak i koncových zákazníků.

Klíčové výhody správy vozového parku

Víte, kde se nacházejí vaše vozidla, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Díky sledování a zjišťování polohy vozidel v reálném čase

Ušetřete až 20 % nákladů na údržbu a palivo

Díky sledování a analýze stylu jízdy

Snadná integrace se stávajícím softwarem a hardwarem

Pro optima­lizaci celého procesu ve vaší společnosti

Snižte dobu řízení a optima­li­zujte trasy se zastávkami

Díky profe­si­o­nální navigaci s živými dopravními informacemi

Zlepšete úroveň služeb

Díky rychlejší expedici a snazší komunikaci s řidičem

Snadné dodržování regulačních pokynů

Díky zazna­me­návání ujetých kilometrů a pracovní doby a stahování informací z tachografu

Jak správa vozového parku funguje?

Služba Webfleet je online platforma, která spojuje vás a vaše vozidla. Její funkce je možné doplnit o telematická zařízení do vozidel nebo zařízení Driver Terminal.

Služba Webfleet poskytuje informace o poloze vašich vozidel v reálném čase, umožňuje přímou komunikaci s vašimi řidiči, pomáhá vylepšit styl jízdy a trasy se zastávkami a zároveň šetří palivo i čas.


Cloudový software Webfleet na jakémkoli zařízení

Dashboard, mapy, hlášení a integrace se softwarem třetí strany

Zařízení pro sledování vozidel LINK

Instalace do vozidel

Volitelné: Zařízení Driver Terminal PRO

Na palubní desce vozidel – s navigačním systémem nebo bez něj

ttt vehicle telematics sermain

Stáhnout příručku k řešením správy vozového parku

ttt vehicle telematics sermain

Co je správa vozového parku a jaké jsou její výhody?

Stáhnout bílou knihu

60 000 podniků šetří se službou Webfleet

Incredible fuel savings.
Rodney Thornton, West Dunbartonshire Council
8% decrease in driving time.
Bryan Campbell, Blackbourne Integrated M&E
Fuel cost savings of 22% were achieved.
Yvonne Thompson, WGM Engineering Group

Začněte šetřit

Návratnost investice je v průměru 6–9 měsíců