Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 COVID-19 Update.  Další informace

Propojuje vás, vaše zákazníky a vaše řidiče

Společnost Webfleet Solutions již více než 20 let propojuje vozidla komerčních vozových parků s řidiči a podniky, aby jim pomohla s jejich každodenní prací.  V současné době společnost TomTom na základě stejných zkušeností a technologií zjedno­dušuje a usnadňuje život i řidičům běžných osobních automobilů a zároveň pomáhá manažerům mobility a vozových parků lépe spravovat vozové parky a nabízet lepší služby zákazníkům.  Připojení k automobilu se provádí buď instalací černé skříňky TomTom, nebo pomocí stávajícího připojení k vozidlu od výrobce automobilu.  Data jsou shromaž­ďována pomocí platformy služby Webfleet Solutions s vysokým zabez­pe­čením. V závislosti na potřebách uživatele se přehledy dat zpřístupňují na intui­tivních online portálech, v aplikacích nebo rozhraních (API), které lze integrovat do dalších systémů.

Platforma služeb společnosti Webfleet Solutions

Vaše firma

Vyberte si svůj vstupní bod

tuev sued iso 27001 grayscaled:h65tuev sued iso 27001 colored:h75
Certifikát ISO 27001
20 years webfleet grayscaled:h6520 years webfleet colored:h75
20 let služby WEBFLEET

Požádat o zpětný telefonní hovor


Objevte, jaké výhody může připojený automobil přinést vaší firmě.