Připojený automobil

Optima­li­zujte výkon vozového parku, maxima­li­zujte spokojenost zákazníků

Propojuje vás, vaše zákazníky a vaše řidiče

Společnost Webfleet Solutions již více než 20 let propojuje vozidla komerčních vozových parků s řidiči a podniky, aby jim pomohla s jejich každodenní prací. V současné době společnost TomTom na základě stejných zkušeností a technologií zjedno­dušuje a usnadňuje život i řidičům běžných osobních automobilů a zároveň pomáhá manažerům mobility a vozových parků lépe spravovat vozové parky a nabízet lepší služby zákazníkům. Připojení k automobilu se provádí buď instalací černé skříňky TomTom, nebo pomocí stávajícího připojení k vozidlu od výrobce automobilu. Data jsou shromaž­ďována pomocí platformy služby Webfleet Solutions s vysokým zabez­pe­čením. V závislosti na potřebách uživatele se přehledy dat zpřístupňují na intui­tivních online portálech, v aplikacích nebo rozhraních (API), které lze integrovat do dalších systémů.

Vaše firma

Vyberte si svůj vstupní bod

Naše ocenění a certifikáty

Požádat o zpětný telefonní hovor

Objevte, jaké výhody může připojený automobil přinést vaší firmě