Firemní integrace

Integrace s produkty třetích stran

Služba Webfleet vám umožní přijímat prozí­ra­vější řešení nejen v souvislosti s vozovým parkem, ale i s celou firmou. Lepší spolupráce mezi jednot­livými odděleními ponese ovoce.

Objevte výhody, které mohou data o vozovém parku přinést vaší společnosti. Služba Webfleet je založená na otevřené platformě, takže ji můžete přizpůsobit svým potřebám nebo využít integrované aplikace našich stávajících partnerů.

Funkce firemní integrace

Kancelářská řešení

Služba WEBFLEET.connect obohatí vaše interní systémy o užitečná data o vašich vozidlech, zakázkách a pracov­nících, jako jsou například časy příjezdů, odpracované hodiny, ujeté kilometry a další. Naši partneři Software and Hardware Alliance Partners nabízejí standar­di­zo­vanou integraci s desítkami vašich aplikací.

Najít integrátora systémů⁠
Kancelářská řešení
Řešení ve vozidle

Produkty ve vozidle

Propojíme vaše vozidla s vaší kanceláří. Také vám umožníme toto spojení využít k propojení dalších zařízení s kanceláří pomocí služby LINK.connect. Hardware třetích stran, jako jsou teplotní snímače, snímače tlaku v pneuma­tikách, čtečky čárových kódů a RFID, bude moci komunikovat s vaším sledovacím zařízením LINK a shromaž­ďovat údaje z vnitřku a okolí vozu.

Firemní aplikace

Naše zařízení PRO 8 pomohou zjednodušit a zrychlit práci vašich zaměstnanců v terénu a poskytnou všem zúčastněným stranám aktuální informace.

To ale není všechno. Můžeme podporovat i vaše specifické firemní aplikace. K tomu slouží naše rozhraní API PRO.connect, které umožňuje integrovat aplikace v zařízení PRO 8 s vašimi interními systémy.

Další informace o zařízení PRO 8⁠
Firemní aplikace

Rozhraní API služby Webfleet

Společnost TomTom nabízí tři výkonná rozhraní API, která budou pro vaši firmu přínosem.

WEBFLEET.connect

Slouží k integraci služby Webfleet s vašimi kance­lář­skými aplikacemi.

LINK.connect

Připojí se k zařízením Bluetooth ostatních výrobců a bude vysílat data z terénu zpět do vaší kanceláře.

PRO.connect

Mobilní aplikace v zařízení Driver Terminal PRO 8 dokážou zjednodušit a zrychlit pracovní postupy.

Zdroje pro vývojáře

Naše stránky se zdroji nabízí vše potřebné pro vaše vlastní vývojové projekty.

Firemní integrace: klíčové funkce a výhody

Vylepšení aplikací

Využijte plně propojené řešení správy vozového parku a pracovníků.

Rychlá integrace

Imple­men­tujte své řešení rychle a snadno.

Efektiv­nější pracovní postupy

Přizpůsobte si své kancelářské i terénní pracovní postupy.

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.