Firemní integrace

Integrace s produkty třetích stran

Služba WEBFLEET vám umožní přijímat prozí­ra­vější řešení nejen v souvislosti s vozovým parkem, ale i s celou firmou. Lepší spolupráce mezi jednot­livými odděleními ponese ovoce.

Objevte výhody, které mohou data o vozovém parku přinést vaší společnosti. Služba WEBFLEET je založená na otevřené platformě, takže ji můžete přizpůsobit svým potřebám nebo využít integrované aplikace našich stávajících partnerů.

Funkce firemní integrace

Jedna z nejširších nabídek integro­vaných aplikací na trhu

Ať už chcete propojit správu vozového parku TomTom se svými kance­lář­skými nebo mobilními systémy či systémy ve vozidle, máme řešení přesně pro vás.

A pokud v našem rozhraní App Center příslušnou integraci nenajdete, pomůžou vám naši partneři.

App Center
Kancelářská řešení

Kancelářská řešení

Služba WEBFLEET.connect obohatí vaše interní systémy o užitečná data o vašich vozidlech, zakázkách a pracov­nících, jako jsou například časy příjezdů, odpracované hodiny, ujeté kilometry a další. Naši partneři Software and Hardware Alliance Partners nabízejí standar­di­zo­vanou integraci s desítkami vašich aplikací.

Najít integrátora systémů

Produkty ve vozidle

Propojíme vaše vozidla s vaší kanceláří. Také vám umožníme toto spojení využít k propojení dalších zařízení s kanceláří pomocí služby LINK.connect. Hardware třetích stran, jako jsou teplotní snímače, snímače tlaku v pneuma­tikách, čtečky čárových kódů a RFID, bude moci komunikovat s vaším sledovacím zařízením LINK a shromaž­ďovat údaje z vnitřku a okolí vozu.

Řešení ve vozidle
Firemní aplikace

Firemní aplikace

Naše zařízení PRO 8 pomohou zjednodušit a zrychlit práci vašich zaměstnanců v terénu a poskytnou všem zúčastněným stranám aktuální informace.

To ale není všechno. Můžeme podporovat i vaše specifické firemní aplikace. K tomu slouží naše rozhraní API PRO.connect, které umožňuje integrovat aplikace v zařízení PRO 8 s vašimi interními systémy.

Další informace o zařízení PRO 8

Rozhraní API služby WEBFLEET

Společnost TomTom nabízí tři výkonná rozhraní API, která budou pro vaši firmu přínosem.

WEBFLEET.connect

Slouží k integraci služby WEBFLEET s vašimi kance­lář­skými aplikacemi.

LINK.connect

Připojí se k zařízením Bluetooth ostatních výrobců a bude vysílat data z terénu zpět do vaší kanceláře.

PRO.connect

Mobilní aplikace v zařízení Driver Terminal PRO 8 dokážou zjednodušit a zrychlit pracovní postupy.

Zdroje pro vývojáře

Naše stránky se zdroji nabízí vše potřebné pro vaše vlastní vývojové projekty.

Firemní integrace: klíčové funkce a výhody

Vylepšení aplikací

Využijte plně propojené řešení správy vozového parku a pracovníků.

Rychlá integrace

Imple­men­tujte své řešení rychle a snadno.

App Center

Nabízí přístup k jedné z nejširších nabídek integro­vaných aplikací na trhu.

Efektiv­nější pracovní postupy

Přizpůsobte si své kancelářské i terénní pracovní postupy.

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba WEBFLEET pomoct vaší firmě.