COVID–19-frissítés.  Tudjon meg többet

Találja meg a megfelelő Webfleet Solutions partnert

A(z) Webfleet Solutions büszkén működik együtt az alábbi partne­rekkel, akik hozzáadott értéket teremtő szolgál­ta­tások bizto­sí­tá­sával teszik lehetővé, hogy Ön a lehető legtöbbet hozhassa ki a WEBFLEET megoldásból, valamint felgyor­sít­hassa vállal­kozása növekedését.

Mi az a tanúsított partner?

Tanúsított partnereink három különálló kategóriába sorolhatók: értéke­sítési partnereink teljes körű végpontok közötti szolgál­tatást nyújtanak vállal­kozása számára, az Ön által kiválasztott Webfleet megoldás értéke­sí­tését, besze­re­lését és a teljes élettar­tamát felölelő szervi­zelést is beleértve. Üzleti partnereink a Webfleet termékekkel kapcsolatos értéke­sítési és beszerelési szolgál­ta­tá­sokról gondos­kodnak, míg rendszer­in­teg­rá­to­raink abban segítenek, hogy megol­dá­saink segít­sé­gével a digitális integráción keresztül leegy­sze­rű­sít­hesse az üzleti folya­ma­tokat.

Mi az a prémium partner?

Prémium partnereink olyan értéke­sítési partnerek, akik a(z) Webfleet Solutions márkával együtt igen nagy ügyfélkört építettek ki, valamint a lehető legmagasabb minősí­téssel rendel­keznek az ügyfél­élmény és az ügyfél­szol­gálat terén. Ezen partnereink magas szintű szakér­te­lemmel büszkél­ked­hetnek a végpontok közötti megoldások ügyfeleknek való bizto­sí­tását illetően, amelybe a meglévő rendsze­rekkel és a harmadik féltől származó alkal­ma­zá­sokkal való integráció is beletar­tozik.

Tanúsított partnerek

Üzleti partner

AKH Abroncs Kereskedőház Kft.

Budapest
Fehérvári út 71-73
Üzleti partner

Marso KFT

Nyíregyháza
Nyugati 1. u.
Üzleti partner

NFleet

Vép
Kassai u. 73
Megtekintés a térképenTervezzen útvonalatLátogassa meg a partner weboldalát

Elavult böngészőt használ

Az oldal haszná­la­tához frissítsen egy modern webbön­gé­szőre.

Frissítés most