Vysvětlení předpisů ohledně pracovní doby řidičů

Správce vozového parku zodpovídá za dodržování nařízení o počtu hodin řízení. Předpisy ohledně pracovní doby řidičů chrání bezpečnost řidičů a dalších účastníků silničního provozu tím, že zajišťují, aby byli všichni řidiči ve stavu způsobilém k provozu vozidel. Zároveň podporují zdravou soutěž, protože manažeři nemohou nutit řidiče, aby pracovali nadměrně dlouho.

Nařízení ohledně pracovní doby řidičů platí při dálkové dopravě a pro řadu řidičů nákladních vozů u velkých nákladních vozidel.


Jaká jsou pravidla EU ohledně doby řízení?

Jaká jsou pravidla EU ohledně doby řízení?

Doba řízení se může lišit v různých regionech, proto je nejlepší obrátit se na místní úřady. EU má ale jistá základní pravidla. Tady jsou vysvětlena:

Doba řízení vozidla:

 • Denní limit řízení
  – 9 hodin, dvakrát týdně však může být zvýšen na 10
 • Týdenní limit řízení
  – Maximálně 56 hodin
 • Limit řízení za 14 dní
  – Maximálně 90 hodin

Přestávky při řízení:

 • Řidiči si musí po 4,5 hodinách řízení okamžitě dát 45minutovou přestávku (pokud namísto toho řidič nevyužije dobu odpočinku).
 • Přestávky je možné rozdělit („dělené přestávky“) na dvě části, např. 15 a 30 minut. (Upozor­ňujeme, že toto pořadí musí být zachováno, není možné udělat přestávku na 30 minut a poté na 15.)

Pracovní doba (včetně řízení)

 • V průměru maximálně 48 hodin týdně, to se ale může měnit podle kolektivní smlouvy nebo smlouvy s pracovníky. Další informace o smlouvách s pracovníky najdete tady.
 • Maximální pracovní doba za týden je 60 hodin (pokud není překročeno 48 hodin týdně).
 • Při noční práci maximálně 10 hodin.

Co se považuje za pracovní dobu?

Co se považuje za pracovní dobu?

Níže je seznam aktivit v pracovní době:

 • Jízda
 • Školení řidičů
 • Vykládka a nakládka nebo dozor nad jejich prováděním
 • Čištění nebo údržba vozidla
 • Denní kontroly vozidla a hlášení
 • Adminis­tra­tivní práce nebo plnění zákonných nařízení, jako je stahování dat z tachografu
 • Každá doba, kdy řidič nemůže volně nakládat se svým časem, a doby čekání o neznámé délce

Když řidiči cestují do práce z domova, mají přestávku nebo odpočívají, nejde o pracovní dobu.

Jak dodržovat předpisy ohledně doby řízení

Jak dodržovat předpisy ohledně doby řízení

Digitální tachografy představují klíčový nástroj, který pomůže správcům vozového parku dodržovat nařízení o počtu hodin řízení. Digitální tachografy shromažďují různé typy dat, zejména registrační číslo vozidla, aktivitu řidiče, například přestávky a dostupnost, a události, jako je překročení rychlosti, jízda bez karty řidiče a nepovolená manipulace. Data z digitálních tachografů je nutné pravidelně stahovat a analyzovat. Interval činí maximálně 28 dní u každého řidiče a maximálně 90 dní u každého vozidla.

Další informace o tom, jak vám digitální tachografy mohou pomoci s dodržováním nařízení ohledně doby řízení, najdete na stránce Digitální tachograf.