Co je sledování vozidel?

Systémy sledování vozidel propojují sledovací zařízení s aplikacemi a pomáhají firmám sledovat a monitorovat vozidla v reálném čase. Nabízejí řadu využití pro společnosti, které se věnují nákladní, letecké, lodní a zásilkové dopravě, ale také mnoha jiným odvětví.
Každý větší provoz s užitkovými vozidly v Evropě bude nyní využívat nějakou formu sledování vozidel. Tento článek vysvětluje, jak tato technologie funguje a proč je u parků užitkových vozidel tak rozšířená.

Jak funguje sledování vozidel?

Jak funguje sledování vozidel?

Technologie sledování vozidel je v zásadě jednoduchá. Systém sledování vozidel vždy přesně určuje aktuální polohu vozidla pomocí technologie GPS. Tato data se odesílají přes mobilní nebo satelitní sítě na vzdálený server. Poté jsou zpracována a zpřístupněna softwaru a aplikacím pro sledování vozidel.

Celý tento proces trvá jen několik milisekund a zajišťuje průběžně aktua­li­zovaná data o poloze v reálném čase pro každé vozidlo ve vozovém parku. Sledování vozidel je často součástí rozsáh­lejšího telema­tického systému, který shromažďuje další typy dat o vozidlech, například o jejich stavu, rychlosti a zrychlení. Všechna tato data je možná později použít a na jejich základě se informovaně rozhodovat o správě vozového parku.

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel

Hardwarová součást systému sledování vozidel je natolik jednoduchá a kompaktní, že by se dala instalovat na osobní předměty, jako jsou peněženky nebo kabelky, nebo i na domácí zvířata. Různá řešení pro sledování vozidel na trhu se ale liší nabízenou úrovní služeb a softwarem.

Software může sledovat jedno vozidlo, celý vozový park nebo může jít o kompletní softwarovou sadu pro správu vozového parku, která vedle geogra­fických poloh vozů shromažďuje a zobrazuje obrovské množství diagnos­tických dat. Při výběru vhodného řešení pro sledování vozidel je proto jedním z nejdů­le­ži­tějších faktorů velikost firmy.

Hlavní účely sledování vozidel

Hlavní účely sledování vozidel

Sledování vozidel se stalo běžnou součástí řady parků užitkových vozidel, a to z mnoha dobrých důvodů. Zde jsou některé hlavní účely sledování vozidel pro podnikové vozové parky.

  • Usnadňuje optima­lizaci trasy a rozpisů a zvyšuje tak celkovou efektivitu vozového parku.
  • Pomáhá zajistit bezpečí vozového parku, protože společnost může rychle reagovat, když se vozidlo nachází někde, kde nemá.
  • Poskytuje vyšší transpa­rentnost pro obchodní partnery, protože je možné přesně zobrazit polohu každého vozu ve vozovém parku.

Sledování vozidel pomáhá lépe porozumět vnitřním procesům vozového parku. Nabízí také řadu výhod, které mohou vést ke značnému snížení nákladu v celé společnosti.