Co je sledování majetku?

Sledování majetku znamená proces monito­rování a sledování přesné polohy, stavu, umístění a dalších relevantních informací o majetku společnosti. Majetek je možné definovat podle podnikání, může tedy jít o cokoli od vybavení a nástrojů po IT zařízení a vozidla.

Dalším běžně používaným termínem pro sledování majetku je správa položek.

Kdo může využívat sledování majetku?

Kdo může využívat sledování majetku?

Sledování majetku může být přínosné pro celou řadu odvětví. Ve staveb­nictví je možné sledovat vybavení a těžké stroje na různých stave­ništích. Společnosti poskytující přepravu a profe­si­o­nální služby mohou sledovat nejen nákladní vozy, ale také přívěsy a spravovat jejich využití.

Ve zdravot­nictví je možné sledovat lékařské vybavení a vzdělávací instituce je mohou využít u labora­torního vybavení k zajištění, že zůstane v areálu.

Proč je sledování majetku důležité?

Proč je sledování majetku důležité?

Pokud máte úplný přehled o majetku, můžete dosáhnout dvou cílů: ušetřit čas a peníze. Můžete získat cenné informace o tom, jak se váš majetek využívá (kým, kdy, kde, jak), nebo o plánech údržby, potřebě nového vybavení a ochraně před krádeží.

Všechna tato důležitá data je možné použít k analýze provozu a při rozhodování, a zlepšit tak efektivitu na základě maxima­lizace využití majetku.

Jak sledování majetku funguje?

Jak sledování majetku funguje?

Existuje řada metod, jak sledovat majetek digitálně nebo ručně. Některé společnosti dávají přednost papírové dokumentaci, jiné Excelu. Nejefek­tiv­nější způsob, jak monitorovat a sledovat využití majetku společnosti, ale představuje software pro sledování majetku.

Některá řešení pro sledování majetku nabízejí mobilní aplikace a skeno­va­telné štítky na majetek. S mobilním zařízením můžete snadno skenovat majetek na cestách. Štítky pomáhají identi­fi­kovat majetek a propojit fyzické předměty s informacemi v databázi. Štítky mohou mít řadu podob včetně čárových kódů, kódů QR a značek RFID. Značky RFID umožňují správcům vozového parku identi­fi­kovat řidiče a vozidla, která používají.

Co je software pro sledování majetku?

Co je software pro sledování majetku?

Software pro sledování majetku využívá systém GPS k zjištění polohy majetku. Poloha majetku je propojená se softwarem, který o něm shromažďuje údaje.

Mezi funkce patří geofencing (zónové monito­rování), který využívá GPS k definování geogra­fických hranic. Jde o důležitou funkci, která chrání majetek před krádeží a neopráv­něným používáním. Dále pak funkce sledování a zjišťování polohy, která může zjistit nejen aktuální polohu majetku, ale také jeho dřívější polohu, což je užitečné při správě položek a zlepšování jejich využití.

Webfleet Solutions a sledování majetku

Webfleet Solutions a sledování majetku

Sledování majetku ve službě WEBFLEET poskytuje správcům vozového parku úplný přehled o přívěsech a poháněném majetku v jednoduchém rozhraní. Zachovejte bezpečnost, hodnotu a efektivitu majetku díky přesnému sledování pozice GPS, hlášení o využití, oznámení o údržbě a dalším funkcím.

Podívejte se, jak vám sledování majetku ve službě WEBFLEET může pomoci ušetřit čas i peníze.