Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics är nu Webfleet Solutions.

Effektiv efterlevnad som kostar mindre och ger dig gott samvete.

Med WEBFLEET Tachograph Manager med fjärrnedladdning har du stödet du behöver för att följa lagstiftningen. Med kraftfulla verktyg för analys, informativa rapporter och meddelanden samt en säker, webbaserad arkiveringslösning vet du att du är i goda händer.


Efterlevnad på ett enkelt sätt

  • Styrk efterlevnaden med våra utförliga rapporter för och ta inspektionerna med ro
  • Minska den administrativa bördan med fjärrnedladdning
  • Analysera och förbättra förarnas prestationer gentemot förordningarna med våra infopaneler och rapporter

Spara kostnader och öka produktiviteten

  • Öka användningen genom att alltid känna till varje förares återstående körtid
  • Kapa den administrativa bördan och spara på personalen och IT
  • Undvik böter och påföljder utan extra arbete
  • Synliggör överträdelserna bättre för att undvika böter.

Öka datasäkerheten

  • Företagskort lagras i ett säkert datacenter
  • Data lagras enligt GDPR
  • Radera inställningar för användarkontroll och -åtkomst

Få en demo


Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.