Övervaka dina tillgångar och fordon i samma gränssnitt

Tillgångs­spårning i Webfleet

Total överblick över dina släp och strömsatta tillgångar

Total överblick över dina släp och strömsatta tillgångar

Med Webfleet, Europas ledande telema­tik­lösning, kan du övervaka både dina värdefulla tillgångar och vagnparken i ett enda enkelt gränssnitt. Med precis GPS-po­si­tio­nering, rappor­tering av nyttjande, meddelanden om underhåll och mycket mer kan du upprätt­hålla tillgång­arnas säkerhet, värde och effek­ti­vitet.

Med tillgångs­spårning i Webfleet kan du

Lokalisera dina tillgångar med precis positio­nering

Skaffa kontroll över dina tillgångars rörelser

Upptäck stöld i tid så du kan vidta effektiva åtgärder

Hantera hur dina tillgångar används

Se till att dina tillgångar är i toppskick

Minska arbets­be­last­ningen med hjälp av automa­ti­serad rappor­tering

Huvud­funk­tioner

Lokalisera dina värdefulla tillgångar

Webfleets detaljerade karta gör det lätt att se exakt var dina tillgångar befinner sig. Om de inte är parkerade i parken kan du vara säker på att du kan hitta dem kvickt.

map trailer standstill
asset tracking tracing dotted

Visa tillgångens plats

Få inblick i var dina tillgångar varit med positions­upp­da­te­ringar på kartan1 var femte minut.

Direkt­var­ningar hjälper dig att förhindra stöld

Med Webfleet får du veta när status för en tillgång förändras. Till exempel får du ett meddelande om den åker in i eller lämnar ett angivet område eller om rörelse upptäcks.

construction site
truck autobahn 01 clean

Bibehåll dina tillgångars skick

Du kan schemalägga och hantera under­hålls­arbete för att hålla tillgångarna i gott skick. Ställ in meddelanden baserat på mätar­ställning, motortimmar eller tiden sedan senaste underhåll.

Vet hur dina tillgångar används

Använd antingen Webfleets tillgångskort för en snabb överblick eller visa automa­ti­serade rapporter om dina tillgångars statusar, inklusive aktuell position, resa, underhåll, adress, plats och indata­rap­porter (t.ex. status för släpets dörr).

asset tracking
truck bridge

Koppla en tillgång och ett fordon

Om ditt fordon också är utrustat med en LINK-spår­nings­enhet visas den kopplade tillgångens information automatiskt på kartan för både fordon och tillgångar. Du kan enkelt identifiera vilken tillgång som är ansluten till vilket fordon.

Övervaka hela verksam­heten

Webfleet visar plats och status för alla släp, strömsatta tillgångar2 och fordon i din vagnpark i ett enda gränssnitt.

tablet asset tracking
construction

Tekniken förändrar bygg och anläggning. Vad kan det innebära för dig?

construction

I den här e-boken får du se hur digita­li­sering och automa­ti­sering förändrar industrin och hur du kan överbrygga barriärer och risker med nya tekniska lösningar.

Hämta den KOSTNADS­FRITT

Allt du behöver veta om tillgångs­spårning

Vad är tillgångs­spårning?

0

Tillgångs­spårning handlar om att övervaka och hålla koll på den exakta platsen, statusen, positionen och annan relevant information om ditt företags tillgångar. Tillgångar kan definieras beroende på din verksamhet; det kan vara allt från utrustning och verktyg till IT-enheter och fordon. Förvaltning av tillgångar är en annan vanlig term för tillgångs­spårning. En telema­tik­lösning digita­li­serar proceduren med funktioner som GPS-po­si­tio­nering och rappor­tering av nyttjande så att du kan hålla koll på dina värdefulla tillgångar.

Vilka tillgångar bör spåras?

0

Ditt företags tillgångar kan omfatta diverse verktyg, utrustning, fordon och IT-system. Tillgångar av högt värde bör övervakas och spåras, eftersom det kan vara kostsamt och orsaka störningar i verksam­heten om de skadas eller blir stulna. Med telematik kan du hålla tillgångarna i gott skick med under­hållsno­tiser. Du kan även förhindra stöld genom geostaket.

Vem kan använda tillgångs­spårning?

0

Ett brett urval av branscher kan dra nytta av tillgångs­spårning. Byggbran­schen kan hålla koll på utrustning och tunga maskiner på olika byggplatser. Transport- och tjäns­te­fö­retag kan hålla koll på släp och lastbilar och hantera deras nyttjande.

Vårdgivare kan hålla koll på medicinsk utrustning, och utbild­nings­in­stitut kan använda den för att säkerställa att labora­to­ri­e­ut­rustning inte lämnar campus.

Varför är tillgångs­spårning viktigt?

0

Om du har en fullständig översikt över dina tillgångar kan du uppnå två mål: spara tid och pengar. Du kan få en värdefull inblick i hur tillgångar används (vem, när, var, hur) och om under­hålls­scheman, behov av ny utrustning och förebyg­gande av stöld. Alla dessa ovärderliga data kan användas för att analysera din verksamhet och stödja besluts­fat­tande, vilket förbättrar effek­ti­vi­teten genom att maximera tillgång­arnas nyttjan­degrad.

Hur fungerar tillgångs­spårning?

0

Det finns olika metoder för att spåra tillgångar, antingen digitalt eller manuellt. Vissa företag föredrar penna och papper, medan andra helst använder Excel. Men det effek­ti­vaste sättet att övervaka och spåra använd­ningen av ditt företags tillgångar är med programvara för tillgångs­spårning. Vissa lösningar för tillgångs­spårning består av mobilappar och skanningsbara tillgångstaggar. Med mobilen kan du enkelt spåra tillgångar i farten. Taggarna hjälper dig att identifiera tillgångar och koppla samman de fysiska sakerna med deras information i databasen. Det finns många alternativ för taggar, som streckkoder, QR-koder och RFID-taggar. Med RFID-taggar kan vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer identifiera förare och vilka fordon de använder.

Vad är programvara för tillgångs­spårning?

0

Programvara för tillgångs­spårning använder GPS för att fastställa tillgångars position. Den kopplar samman dina tillgångars position med programvara som samlar in tillgångsdata. Vissa funktioner har geostaket, som använder GPS för att definiera geografiska gränser. Detta är en viktig funktion som kan skydda dina tillgångar från stöld och obehörig användning. Dessutom kan spårning och sökning inte bara fastställa en tillgångs nuvarande plats utan även var de befunnit sig tidigare, vilket är användbart för förvaltning av tillgångar och förbättrat resursnytt­jande.

Vilka är fördelarna med programvara för tillgångs­spårning?

0

Tillgångs­spårning i Webfleet ger vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer en total översikt över släp och ström­för­sörjda tillgångar i ett enkelt gränssnitt. Upprätthåll dina tillgångars säkerhet, värde och effek­ti­vitet med korrekt GPS-po­si­tio­nering, nyttjan­de­rap­porter, under­hållsno­tiser och mycket mer.

Varför behöver du tillgångs­spårning?

0

Tillgångs­spårning är viktigt för att bevara tillgång­arnas säkerhet och värde. Att veta var dina tillgångar befinner sig – och hur de nyttjas – är avgörande för effek­ti­vi­teten och lönsamheten. Tillgångs­spårning som hanteras med telematik säker­ställer att du har kontroll över företagets tillgångar. Programvara för tillgångs­spårning förenklar administ­ra­tionen och eliminerar tråkigt pappers­arbete.

Robust tillgångs­spårare

En LINK 340-till­gångs­spår­nings­enhet och abonnemang på tillgångs­spårning i Webfleet är allt du behöver för att börja hantera dina tillgångar effektivt.

Damm- och vattentålig

Utformad för tuffa miljöer.

Lång batteritid

Utrustad med stort laddningsbart litiumjon­batteri på 5 800 mAh.

Avancerad mobil nätverk­san­slutning

Maximerad täckning med flera olika teknologier.

Kontrollera tillgångens status

Det inbyggda batteriet3 ger en daglig uppdatering om plats när tillgången inte används.

MECKY LOGISTICS GMBH har använt Webfleet-lösningen sedan 2015. Med den fantastiska nya tillgångs­spår­ningen LINK 340 kan vi spåra våra släp och dragbilar på ett enda ställe, vilket är till stor hjälp för vårt företag.
Mecky Logistics GmbH

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader

Ta en titt på hur tillgångs­spår­ningen i Webfleet kan hjälpa ditt företag.

1 Spårningsvyn visar inte de exakta rutterna som tillgången har färdats.
2 Strömsatta tillgångar har vanligtvis inbyggda motorer.
3 Tillgänglig under en maxperiod på 90 dagar när LINK 340 är fulladdad.