Wat zijn voertuig­volg­sys­temen?

Voertuig­volg­sys­temen verbinden tracking­sys­temen met toepas­singen om bedrijven te helpen bij het in realtime lokaliseren en bewaken van hun voertuigen. Het wordt op vele manieren gebruikt door bedrijven in vele branches, waaronder vracht­vervoer, luchtvaart, scheepvaart en koeriers­diensten.
Elk Europees bedrijf met veel bedrijfs­voer­tuigen gebruikt nu een vorm van een voertuig­volg­systeem. Dit artikel legt uit hoe deze technologie werkt en waarom het zo belangrijk is voor commerciële wagenparken.

Hoe werken voertuig­volg­sys­temen?

Hoe werken voertuig­volg­sys­temen?

Hoe werken voertuig­volg­sys­temen?

De technologie achter voertuig­volg­sys­temen is eigenlijk relatief eenvoudig. Met GPS kan een voertuig­volg­systeem de huidige locatie van een voertuig te allen tijde bepalen. Deze gegevens worden via een mobiel- of satel­liet­netwerk overge­dragen naar een externe server. Daar worden ze dan verwerkt en ter beschikking gesteld van voertuig­volg­sys­teem­software en -toepas­singen.

Het gehele proces duurt niet langer dan enkele milli­se­conden, waardoor bij elk voertuig in uw wagenpark in realtime voor bijgewerkte locatie­ge­gevens wordt gezorgd. Een voertuig­volg­systeem is vaak een onderdeel van een uitgebreid telema­ti­ca­systeem, dat andere soorten gegevens verzamelt van uw voertuigen zoals hun toestand, snelheid en acceleratie. Al deze gegevens kunnen later worden gebruikt door de directie voor onderlegde fleet manage­ment-be­sluiten.

Voertuig­volg­sys­teem­software

Voertuig­volg­sys­teem­software

Voertuig­volg­sys­teem­software

De hardwa­rekant van voertuig­volg­sys­temen is zo eenvoudig en compact dat deze in persoon­lijke voorwerpen zoals porte­monnees en tassen geïnstal­leerd zou kunnen worden. Wat de verschil­lende voertuig­volg­sys­teem­op­los­singen op de markt echter van elkaar onder­scheidt, is het servi­ce­niveau en de software die ze bieden.

Deze software kan één voertuig volgen, een geheel wagenpark volgen of een volledig fleet manage­ment-soft­wa­re­pakket zijn dat een enorme hoeveelheid diagnos­tische gegevens verzamelt en presenteert, samen met de geogra­fische locaties van de voertuigen. Daardoor kan de schaal van uw bedrijf een van de belang­rijkste factoren zijn bij het kiezen van het juiste voertuig­volg­systeem.

De belang­rijkste doeleinden van voertuig­volg­sys­temen

De belang­rijkste doeleinden van voertuig­volg­sys­temen

De belang­rijkste doeleinden van voertuig­volg­sys­temen

Voertuig­volg­sys­temen zijn om verschil­lende goede redenen essentieel geworden voor veel wagenparken met bedrijfs­voer­tuigen. Hieronder staan enkele van de belang­rijkste doeleinden van voertuig­volg­sys­temen voor wagenparken.

  • Ze maken het mogelijk routes en schema's eenvoudiger te optima­li­seren om de algehele efficiëntie van het wagenpark te verhogen;
  • Ze houden een wagenpark veilig, omdat een bedrijf snel kan reageren als een voertuig zich op een locatie bevindt waar het niet moet zijn;
  • Ze zorgen voor meer trans­pa­rantie naar business partners, omdat de locatie van goederen in een wagenpark precies kan worden weergegeven.

Voertuig­volg­sys­temen geven beter inzicht in hoe een wagenpark precies werkt. Ze bieden ook vele voordelen die kunnen leiden tot aanzien­lijke kosten­ver­la­gingen voor een bedrijf in het algemeen.

wfs how to select an fms whitepaper

Gratis gids: de juiste fleet manage­ment-op­lossing kiezen

wfs how to select an fms whitepaper

U heeft dus gezien hoe effectief voertuig­tele­matica is voor bedrijven met wagenparken en u wilt een aantal van die voordelen voor uw bedrijf hebben. Geweldig! Maar hoe kiest u de juiste oplossing? In deze gids wordt in gewone taal de beste manier beschreven om u voor te bereiden op uw zoektocht, de vragen die u aan leveran­ciers moet stellen en de eenvou­digste, meest effectieve manier om te berekenen welke oplossing aan uw behoeften voldoet.

Download whitepaper