Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

Kary za naruszenia dotyczące tachografu – najczęściej zadawane pytania

Przepisy dotyczące inteligentnych tachografów cyfrowych drugiej generacji weszły już w życie, jednak nie każdy operator floty wie, jakie kary są przewidziane za nieprzestrzeganie tych przepisów.

Aktem prawnym określającym wysokość tych kar jest Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. oraz załącznik do tej ustawy – Taryfikator kar.

Aby pomóc flotom odnaleźć się w tym nowym środowisku prawnym, poniżej przedstawiamy odpowiedzi na jedne z najczęściej pojawiających się pytań dotyczących kar i mandatów wynikających z nieprawidłowego użytkowania tachografu cyfrowego oraz karty do tachografu (karty kierowcy).

Kara za jazdę bez karty w tachografie – ile wynosi w 2024?

Kierowca ma obowiązek poruszać się z ważną kartą w tachografie. Jeśli termin ważności karty upłynął lub karta jest uszkodzona, kierowca może otrzymać mandat. Kara za jazdę bez karty w tachografie to 300 zł.

Jeżeli dojdzie do nieprawidłowego operowania przełącznikiem tachografu umożliwiającym zmianę rodzaju aktywności kierowcy auta ciężarowego lub TIR, może zostać nałożony na niego mandat w wysokości 100 zł za każdy dzień nieprawidłowego rodzaju aktywności (maksymalnie 1000 zł).

Jaka jest kara za brak legalizacji tachografu?

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące, które nie zostało poddane kalibracji podlega karze. Kara za brak legalizacji tachografu to 1000zł. Taką samą kwotę należy zapłacić w przypadku braku wymaganego sprawdzenia okresowego tachografu.

Samowolna ingerencja w dane zapisane w cyfrowym tachografie, na karcie kierowcy lub karcie przedsiębiorstwa karana jest grzywną w wysokości 5000 zł. Natomiast samowolna ingerencja w funkcjonowanie tachografu zainstalowanego w pojeździe podlega karze w wysokości 2000 zł.

Jeśli do tachografu zostaną podłączone niedozwolone urządzenia dodatkowe wpływające na jego niewłaściwe działanie, kara grzywny wyniesie nawet 10 000 zł.

Jaka jest kara za niesczytanie tachografu?

Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę nieposiadającego wymaganego wydruku z tachografu w przypadku uszkodzenia karty kierowcy, jej niesprawności lub jej nieposiadania karane jest mandatem. Kara za niesczytanie danych z tachografu to 100 zł za każdy brakujący wydruk.

Naruszenie obowiązku wczytywania wymaganych danych z tachografu cyfrowego lub karty kierowcy podlega karze 500 zł.

Kary i mandaty za tachograf

Czy istnieje kara za brak tachografu?

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące karane jest grzywną w wysokości 3000 zł.

Czy można dostać mandat za prędkość z tachografu?

Mandat za wykroczenie drogowe można otrzymać w sytuacji, gdy do wykroczenia dojdzie bezpośrednio przed kontrolą drogową, a organ wymierzający karę posiada informację na temat miejsca i drogi, gdzie doszło do zdarzenia, oraz obowiązujących tam ograniczeń prędkości.

W związku z tym do wystawienia mandatu nie wystarczy zapis o przekroczeniu prędkości z tachografu. Sytuacja wygląda jednak inaczej, gdy osoba kontrolująca jedzie niedaleko kierowcy i ma dokładny i bezpośredni dostęp do informacji na temat miejsca i dozwolonej prędkości na tym odcinku, co może skutkować wystawieniem mandatu.

Ile wynosi mandat za brak papieru w tachografie?

Kierowca powinien być zaopatrzony w odpowiednią ilość papieru do drukarki cyfrowego urządzenia rejestrującego, wymaganą na cały okres wykonywania przewozu.

Niewystarczająca ilość lub brak papieru w tachografie może zostać ukarana grzywną w wysokości 500 zł.

Kto płaci kary związane z tachografem?

Jeśli podczas kontroli tachografu Inspekcja Transportu Drogowego wykryje nieprawidłowości, na kierowcę zostanie nałożona kara grzywny. Wykryte naruszenia mogą okazać się podstawą do wszczęcia postępowania wobec podmiotów zaangażowanych w pracę kierowcy.

Jednak wykryte przekroczenia prędkości lub przekroczenia maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu rzadko skutkują obciążeniem grzywną przedsiębiorstwa. W tych sytuacjach karą zazwyczaj obarczony zostaje kierowca.

Suma wszystkich kar nałożonych podczas kontroli Inspekcji Transportu Drogowego nie może przekroczyć odpowiednio:

15 000 zł w stosunku do kierowcy,

30 000 zł w stosunku do przedsiębiorstwa.

Czy można uniknąć kary związanej z tachografem?

Kary za wykroczenia związane z tachografem nałożonej na przedsiębiorstwo można uniknąć, jeśli udowodni się, że przewoźnik nie miał wpływu na dokonane przez kierowcę naruszenie. Kar można też uniknąć, jeśli wykroczenie zostało popełnione pierwszy raz oraz nie zagrażało bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Kontrole przeprowadzane w przedsiębiorstwie kończą się sporządzeniem protokołu, w którym podaje się informacje o wykrytych nieścisłościach i wysokość nałożonej kary. Przedsiębiorca ma prawo odwołać się w terminie 14 dni od nałożenia mandatu na firmę.

Jak długo może pracować kierowca?

Czas pracy kierowcy jest określony prawnie. Liczba godzin, które kierowca może spędzić w samochodzie, jest precyzyjnie określona w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego nr 561/2006 i w Ustawie o czasie pracy kierowców z 16 kwietnia 2004 r.

W ciągu dobry kierowca może pracować maksymalnie 9 godzin. Dwa razy w tygodniu kierowca może wydłużyć dobowy czas pracy do 10 godzin.

Co 4,5 godziny kierowca powinien robić przerwy, których łączny czas wynosi 45 minut. Przerwy można podzielić na dwa okresy.

Webfleet Solutions

Skorzystaj na zachowaniu zgodności z przepisami

Webfleet Solutions

Aby dowiedzieć się więcej o nowych zasadach dotyczących czasu pracy kierowcy i innych przepisach związanych z inteligentnymi tachografami oraz być na bieżąco z kluczowymi datami ich instalacji, pobierz nasz skrócony przewodnik.

Pobierz BEZPŁATNY przewodnik

Ile wynosi mandat za przekroczenie czasu pracy?

Skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku o czas do 1 godziny może skutkować mandatem w wysokości 50 zł oraz 100 zł za każdą rozpoczętą kolejną godzinę.

Natomiast za skrócenie dziennego czasu odpoczynku o czas do 1 godziny można otrzymać karę grzywny w wysokości 100 zł oraz 200 zł za każdą rozpoczętą kolejną godzinę.

Karze podlega także przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy. Jeśli czas pracy kierowcy zostanie przekroczony od 15 do 30 minut, mandat wyniesie 150 zł, jednak za każde następne rozpoczęte 30 minut kara wzrośnie o dodatkowe 200 zł.

Za przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu (który wynosi 9 godzin) ustawodawca przewiduje karę w wysokości 150 zł za czas powyżej 15 minut do 1 godziny oraz 200 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę.

Natomiast przekroczenie całkowitego czasu pracy kierowcy w okresie 2 tygodni karane jest grzywną w wysokości 100 zł przy przekroczeniu czasu o maksymalnie 2 godziny oraz kwotą 100 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę.

Kiedy kierowca może przekroczyć czas pracy?

Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Ustawy o czasie pracy kierowców, w Polsce czas tolerancji zbyt długiej jazdy wynosi 15 minut. Dopiero po przekroczeniu tego czasu nałożone zostaną kary.

Istnieją 4 sytuacje, w których kierowca może przekroczyć czas pracy o więcej niż 15 minut.

  • Gdy nastąpi nieprzewidziane pogorszenie warunków atmosferycznych, które ograniczy widoczność i uniemożliwi bezpieczne dotarcie na postój.
  • Gdy na zaplanowanym parkingu zabraknie miejsc parkingowych i kierowca musi dotrzeć na inny.
  • Gdy pojawią się korki związane z nagłym remontem lub zdarzeniem na drodze i kierowca nie będzie w stanie dotrzeć na żadne miejsce parkingowe przed zaplanowaną przerwą.
  • Gdy dojdzie do nieprzewidzianej awarii pojazdu.

W przypadku zaistnienia jednej z podanych sytuacji, kierowca powinien dojechać do bezpiecznego miejsca postojowego i niezwłocznie dokonać wydruku z tachografu cyfrowego. Należy umieścić tam informację, dlaczego doszło do przekroczenia czasu pracy oraz powołanie się na art. 12/561/2006 WE.

Powyższe wyjątki nie dotyczą sytuacji, które dało się przewidzieć podczas planowania trasy. Odpowiednie zachowanie niestety nie daje również gwarancji braku kary, a niekiedy może doprowadzić jedynie do zmniejszenia wysokości mandatu.

Zachowaj zgodność z przepisami bez zbędnego stresu

Webfleet zapewnia pełny zestaw narzędzi umożliwiających zachowanie zgodności z przepisami dotyczącymi danych z tachografu i czasu jazdy, pomagając obniżyć koszty, unikać kar finansowych, zwiększyć wydajność, wspierać kierowców i skupić się na zwiększaniu korzyści dla klientów.

Usługa Webfleet Tachograph Manager pozwala bezproblemowo zachować zgodność z przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców. Dokładne i aktualne informacje o pozostałym czasie jazdy w dniu lub tygodniu pomagają Tobie i Twoim kierowcom zachować zgodność z przepisami i uniknąć kar finansowych. Zarządzaj wszystkimi terminami w jednym miejscu i nigdy nie przegap terminu określonego przepisami.

Aby poznać oferowane przez nas korzyści z zakresu zachowania zgodności floty z przepisami, odwiedź naszą stronę i poproś o kontakt z naszym konsultantem.

Zapisz się do newslettera Webfleet blog

Zapisz się do comiesięcznej porcji informacji i wskazówek, które pomogą Ci zwiększyć wydajność floty. Możesz wypisać się w każdej chwili.

Wpisz prawidłowy adres e-mail.
Wybierz rodzaj branzy.

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Niestety, ale nie znaleziono żadnych wyników.

Ładowanie

Szukaj na blogu

Przepisy i regulacje