Vad är tillgångs­spårning?

Tillgångs­spårning handlar om att övervaka och hålla koll på den exakta platsen, statusen, positionen och annan relevant information om ditt företags tillgångar. Tillgångar kan definieras beroende på din verksamhet; det kan vara allt från utrustning och verktyg till IT-enheter och fordon.

Förvaltning av tillgångar är en annan vanlig term för tillgångs­spårning.

Tillgångs­spårning : Vem kan använda det ?

Tillgångs­spårning : Vem kan använda det

Tillgångs­spårning : Vem kan använda det ?

Ett brett urval av branscher kan dra nytta av tillgångs­spårning. Byggbran­schen kan hålla koll på utrustning och tunga maskiner på olika byggplatser. Transport- och tjäns­te­fö­retag kan hålla koll på släp och lastbilar och hantera deras nyttjande.

Vårdgivare kan hålla koll på medicinsk utrustning och utbild­nings­in­stitut kan använda den för att säkerställa att labora­to­ri­e­ut­rustning inte lämnar campus.

Varför är tillgångs­spårning viktigt?

Varför är tillgångs­spårning viktigt

Varför är tillgångs­spårning viktigt?

Om du har en fullständig översikt över dina tillgångar kan du uppnå två mål: spara tid och pengar. Du kan få en värdefull inblick i hur tillgångar används (vem, när, var, hur) och om under­hålls­scheman, behov av ny utrustning och förebyg­gande av stöld.

Alla dessa ovärderliga data kan användas för att analysera din verksamhet och stödja besluts­fat­tande, vilket förbättrar effek­ti­vi­teten genom att maximera tillgång­arnas nyttjan­degrad.

Tillgångs­spårning : Hur det fungerar ?

Tillgångs­spårning : Hur det fungerar

Tillgångs­spårning : Hur det fungerar ?

Det finns olika metoder för att spåra tillgångar, antingen digitalt eller manuellt. Vissa företag föredrar penna och papper, medan andra helst använder Excel. Men det effek­ti­vaste sättet att övervaka och spåra använd­ningen av ditt företags tillgångar är med programvara för tillgångs­spårning.

Vissa lösningar för tillgångs­spårning består av mobilappar och skanningsbara tillgångstaggar. Med mobilen kan du enkelt spåra tillgångar i farten. Taggarna hjälper dig att identifiera tillgångar och koppla samman de fysiska sakerna med deras information i databasen. Det finns många alternativ för taggar, som streckkoder, QR-koder och RFID-taggar. Med RFID-taggar kan vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer identifiera förare och vilka fordon de använder.

Vad är programvara för tillgångs­spårning?

Vad är programvara för tillgångs­spårning

Vad är programvara för tillgångs­spårning?

Programvara för tillgångs­spårning använder GPS för att fastställa tillgångars position. Den kopplar samman dina tillgångars position med programvara som samlar in tillgångsdata.

Vissa funktioner har geofencing, som använder GPS för att definiera geografiska gränser. Detta är en viktig funktion som kan skydda dina tillgångar från stöld och obehörig användning. Dessutom kan spårning och sökning inte bara fastställa en tillgångs nuvarande plats utan även var de befunnit sig tidigare, vilket är användbart för förvaltning av tillgångar och förbättrat resursnytt­jande.

Webfleet Solutions och tillgångs­spårning

Webfleet Solutions och tillgångs­spårning

Webfleet Solutions och tillgångs­spårning

Tillgångs­spårning i WEBFLEET ger vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer en total översikt över släp och ström­för­sedda tillgångar i ett enkelt gränssnitt. Upprätthåll dina tillgångars säkerhet, värde och effek­ti­vitet med korrekt GPS-po­si­tio­nering, nyttjan­de­rap­porter, under­hålls­med­de­landen och mycket mer.

Läs mer om hur tillgångs­spårning i WEBFLEET kan spara tid och pengar.