Webfleet Work App

Den perfekta följe­sla­garen för den mobila arbets­styrkan

Digita­lisera arbets­flödet och förbättra effek­ti­vi­teten på ett enkelt sätt med Webfleet Work App. Dina förare kan effektivt hantera sina dagliga uppgifter och nå först­klassig navigering från en enda enkel Android-app.

Vi presenterar Webfleet Work App

Webfleet Work App hjälper dig att

Spåra dina fordon

Hålla koll på var fordonen är i realtid inom Webfleet

Hantera din personal

Ha koll på vem som kör och se förarnas OptiDri­ve-poäng1

Ge tillför­litliga beräknade ankomst­tider

Förbättra kundupp­le­velsen med tillför­litliga beräknade ankomst­tider2

Se resein­for­mation

Få en översikt över registrerade arbetstimmar, resor eller arbets­status

Hantera dina ordrar

Skicka uppdrag och order­in­struk­tioner direkt från kontoret till Work App

Prioritera integri­teten

Skydda dina data och förarnas integritet

Huvud­funk­tioner

Spårning och sökning3

Se vagnparkens körtider, körsträckor och platser i realtid eller för en vald tidsperiod i Webfleet. Du kan spåra dina fordon med en LINK-enhet. Ett alternativ är mobil spårning som tillhan­da­hålls via förarens mobila enhet.

wf desktop mobile workapp
wf work app flexible assignment

Enkel och flexibel perso­nal­han­tering med mobil spårning

Förare kan använda Work App för att tilldela sig själva tillgängliga fordon, eller så kan du tilldela ett fordon till en viss förare på fast basis. När det sker perso­naländ­ringar kan du återanvända befintliga abonnemang för nya fordon eller förare.

Smidig kommu­ni­kation

Skicka uppdrag och order­in­struk­tioner från kontoret direkt till förarens mobila enhet. Tack vare push-no­tiser missar dina förare inga viktiga uppda­te­ringar. Håll kontakten med tvåvägs­med­de­landen så att du kan reagera snabbt om något oväntat händer.

wf work app order details
wf work app working times

Arbetstid och reselägen

Registrera arbetstimmar och resor med ett tryck på skärmen. Definiera resetyp (tjänsteresa, pendlarresa eller privat resa) eller arbets­status (i tjänst, rast eller arbete avslutat).

Först­klassig navigering med TomTom GO Fleet

Profes­sionell navigering2 för alla fordon­styper (inklusive lastbilar och elfordon) hjälper förarna att välja den snabbaste rutten med tillför­litliga beräknade ankomst­tider.

TomTom GO Fleet är vår officiella partnerapp för profes­sionell navigering. Den funkar smidigt med Work App.

Läs mer
tt go fleet moving lane guidance
wf work app dashboard logbook

Skydda dina förares integritet

Förarna kan enkelt ändra reseläge från tjänsteresa till privat med ett tryck på skärmen så att du kan värna om deras integritet när en resa inte är arbets­re­la­terad.

webfleet work app datasheet

Hämta infor­ma­tions­bladet om Webfleet Work App

webfleet work app datasheet

Vill du förbättra effek­ti­vi­teten på ett enkelt sätt? Här är en kort samman­fattning av fördelarna och funktio­nerna i Webfleet Work App.

Ladda ner datablad

TomTom GO Fleet

TomTom GO Fleet, vår officiella partnerapp för profes­sionell navigering, är sömlöst integrerad med Work App. Med TomTom GO Fleet har förarna alltid de senaste kartorna med trafi­kin­for­mation och navigering lättill­gängligt på ett enda ställe. De kan automatiskt starta rutten till order­des­ti­na­tionen från Work App, och vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer kan få insyn i aktuell beräknad ankomsttid och destination i realtid.

Först­klassig navigering

Se de snabbaste rutterna för alla fordon­styper (inklusive lastbilar och elfordon) och få tillför­litliga beräknade ankomst­tider.

tt go fleet truck restrictions
tt go fleet truck profile

Fordons­profil

Begräns­ningar och ruttbe­räk­ningar utifrån fordonets typ, motor, bränsle och last.

Intres­se­punkter

Upptäck nya platser och hitta det du söker. Se parke­rings­platser, bensin­sta­tioner och annat i närheten.

tt go fleet pois

Du behöver följande

Webfleet Work App4

Webfleet-abonnemang

Tillval: tillval: TomTom GO Fleet-appen2

Tillval: LINK-enhet5

Så här tycker våra kunder

Den här appen har ändrat spelreg­lerna för telematik.
Jag hade turen att få ta del av betatest­ningen av Webfleet Work App. Det innefattade rigorös testning och konstruktiv feedback direkt till Webfleet, och jag måste säga att de verkligen har satsat allt.
James Shivas, Simplicity Group

Få en demo

Prata med en rådgivare och ta reda på hur Webfleet Work App kan hjälpa din vagnpark.

1 OptiDri­ve-poäng är endast tillgängligt med LINK-spårning. Den är synlig för vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer i Webfleet och för förare i Work App.

2 Profes­sionell navigering ger mer exakta beräknade ankomst­tider och kräver bokning av tillägg­s­tjänst.

3 LINK-spårning kräver en LINK 740/710/530/510/410, beroende på din region.

4 Work App är endast tillgängligt till Android. Kräver en aktiv dataan­slutning (SIM eller Wi-Fi). Dataför­bruk­ningen beror på faktorer som användning och region. Appen bör endast användas med abonnemang som har obegränsat med mobildata eller automatisk kostnads­gräns för att undvika oväntade utgifter på grund av ökad dataför­brukning.

5 LINK 740/710/530/510/410 för LINK-spårning.