Flådestyring til virksom­heder af alle størrelser

Webfleet er nu en del af Bridgestone

Flådestyring til virksom­heder af alle størrelser

Webfleet er nu en del af Bridgestone

Webfleet er en af de førende udbydere af telema­tik­løs­ninger og tilbyder flådestyring, køretøj­st­e­le­matik og tjenester til opkoblede biler.

Deres prisvin­dende flådesty­rings­løsning, Webfleet, anvendes af virksom­heder af alle størrelser til at forbedre køretø­jernes ydelse, spare brændstof, støtte chauf­fø­rerne og øge flådens overordnede effek­ti­vitet.

Derudover leverer Webfleet services for de tjenester til forsikrings, udlejnings- og leasing­branchen samt til bilim­por­tører og virksom­heder, der har både erhvervs­livet og forbrugere som kunder.

De vigtigste fordele ved flådestyring

Se hvor dine køretøjer befinder sig døgnet rundt

Ved hjælp af track & trace i realtid

Spar op til 20 % på brændstof og vedli­ge­hol­delse

Ved at overvåge og analysere køreadfærd

Nem integration med eksiste­rende software og hardware

For at optimere alle dine forret­nings­pro­cesser

Reducer kørselstid, og optimer afleve­rings­ruter

Ved hjælp af profes­sionel navigation med live trafik­in­for­mation

Øg servi­ce­ni­veauet

Via dynamisk udsendelse og let chauf­førkom­mu­ni­kation

Overhold nemt myndig­hedskrav

Via registrering af antal kørte kilometer og arbejdstid samt download af fartskri­vero­p­lys­ninger

Hvordan fungerer flådestyring?

Webfleet er en online­p­latform, der forbinder dig med dine køretøjer. Funktio­na­li­teten kan udvides ved at tilføje forskelligt fjern­måleudstyr i køretøjet og/eller Driver Terminals.

Webfleet viser køretø­jernes placering i realtid, giver dig mulighed for at kommunikere direkte med dine chauffører, hjælper med at forbedre køreadfærd og ruter og dermed spare brændstof og tid.


Cloud-softwaren Webfleet på alle enheder

Dashboard, kort, rappor­tering og integration med software fra tredjepart

LINK-enhed til sporing af køretøjer

Installeret i køretøjet

Valgfrit: Driver Terminal

På køretø­jernes instru­mentbræt – med eller uden naviga­tions­system

ttt vehicle telematics sermain

Download vejledning til flådesty­rings­løs­ninger

ttt vehicle telematics sermain

Hvad er flådestyring, og hvad er fordelene?

Download hvidbog

Kom i gang med at spare

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitlig 6 til 9 måneder