Najnowszy raport Webfleet wskazuje, że dla europejskich kierowców samochodów dostawczych najważniejsze jest bezpieczeństwo

  • Jak wynika z najnowszego ogólnoeuropejskiego badania przeprowadzonego na zlecenie Webfleet, kierowcy samochodów dostawczych twierdzą, że zwiększenie bezpieczeństwa na drogach jest najważniejszym czynnikiem, który poprawiłby jakość ich pracy
  • Wywiady przeprowadzone z blisko 1000 kierowcami samochodów dostawczych wykazały, że większość z nich nie korzysta z wiodących technologii przeznaczonych do poprawy bezpieczeństwa na drogach i unikania korków, jednocześnie większość twierdzi, że chce korzystać z większej liczby rozwiązań cyfrowych
  • Mimo wyzwań stojących przed kierowcami, 48% z nich twierdzi, że dobrze wykonywana praca jest dla nich priorytetem

Amsterdam, Niderlandy (26 października 2023 r.) — Webfleet, cieszące się globalnym zaufaniem rozwiązanie Bridgestone do zarządzania flotą, opublikował wyniki nowego badania przeprowadzonego wśród prawie 1000 europejskich kierowców samochodów dostawczych. Europejski raport 2023 o kierowcach samochodów dostawczych, którego partnerem branżowym jest Polski Instytut Transportu Drogowego, pokazuje, że zawodowi kierowcy postrzegają bezpieczeństwo na drogach, korki i infrastrukturę drogową jako poważne wyzwania. Choć większość twierdzi, że chce korzystać z większej liczby rozwiązań cyfrowych, które mogą pomóc im zachować bezpieczeństwo, uniknąć korków i poprawić wydajność, każde z rozwiązań omówionych w ankiecie jest używane przeciętnie tylko przez jedną trzecią respondentów.

Bezpieczeństwo na drodze ma kluczowe znaczenie dla kierowców samochodów dostawczych

Kierowcy europejskich samochodów dostawczych zapytani o to, co zwiększyłoby ich satysfakcję z wykonywanej pracy, najczęściej odpowiadali: Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Ponadto Bezpieczny powrót do domu został uznany za drugą najważniejszą rzecz dla kierowców w odniesieniu do ich pracy. Badanie wykazało, że kwestia ta jest szczególnie powszechna we Włoszech, gdzie ponad połowa (51%) ankietowanych kierowców twierdzi, że najbardziej zależy im na bezpieczniejszych drogach. Drugie miejsce pod tym względem zajęły Niemcy, gdzie takiej odpowiedzi udzieliło 48% kierowców. Z kolei w Polsce taka deklaracja została udzielona przez 43% kierowców.

Całkowita liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Europie spadła od 2019 r., jednak wskaźnik ten nie jest jednakowy dla każdego regionu, a liczby w niektórych krajach utrzymują się na tym samym poziomie lub rosną. Polska ze statystyką na poziomie 77 wypadków śmiertelnych na milion mieszkańców znajduje się niestety w niechlubnej czołówce w EU . 42% przedstawicieli flot komercyjnych twierdzi, że uczestniczy w 1-5 kolizjach drogowych rocznie, a raport Webfleet pokazuje, że zarówno menedżerowie flot, jak i kierowcy samochodów dostawczych są bardzo zaniepokojeni kwestią bezpieczeństwa.

Ponadto, na prośbę o ocenę potencjalnych problemów na drogach, 68% kierowców uznało zatory drogowe za niezwykle trudne lub wymagające, co czyni je drugim najbardziej wymagającym czynnikiem wymienionym w raporcie. Włochy również zajęły pierwsze miejsce pod tym względem, gdzie 80% kierowców oceniło korki jako bardzo trudne lub trudne. Zaraz za nimi uplasowała się Francja z wynikiem 77%. W Polsce podobnie odpowiedziało 71% respondentów.

Kierowcy są zadowoleni, jednak większość z nich chciałoby większej digitalizacji procesów pracy.

Kierowcy samochodów dostawczych zgłosili również, że mają ograniczony dostęp do rozwiązań cyfrowych przeznaczonych do wspierania ich w codziennej pracy. Zapytani o wybór z listy dziesięciu potencjalnych rozwiązań, we wszystkich przypadkach z wyjątkiem jednego, większość stwierdziła, że nie ma do niego dostępu. Przeciętnie wskazane narzędzia były używane tylko przez jedną trzecią badanych. Mimo to, większość kierowców zapytanych o chęć korzystania z poszczególnych rozwiązań stwierdziła, że chcieliby korzystać z każdego z nich.

Pomimo wyzwań stojących przed kierowcami, zadowolenie z pracy pozostaje wysokie, a zdecydowana większość z nich deklaruje, że są bardzo zadowoleni lub zadowoleni ze swojej pracy. Dla polskich kierowców wskaźniki satysfakcji są również na wysokim poziomie: 60% jest bardzo zadowolonych, a 34% zadowolonych. 48% europejskich kierowców samochodów dostawczych twierdzi, że dobrze wykonywana praca jest dla nich najważniejszym aspektem ich pracy, co czyni ją najwyższym priorytetem. Polscy kierowcy vanów mają nieco inne zdanie w tej kwestii – najważniejszy jest dla nich bezpieczny powrót do domu (39% wskazań), dobrze wykonana praca znalazła się na drugiej pozycji (38%), a jako trzeci główny priorytet były wymieniane dobre relacje z klientami (37%).

Pełny Europejski raport 2023 o kierowcach samochodów dostawczych jest dostępny tutaj.

Wyniki naszych badań dają jasny obraz specyfiki pracy, jaką wykonują kierowcy samochodów dostawczych, ich problemów i wsparcia, jakiego potrzebują. – powiedział Dariusz Terlecki, Regional Director Poland & EE z firmy Webfleet. Istnieją różnice między poszczególnymi krajami, ale wyraźnie widać, że natężenie ruchu drogowego, bezpieczeństwo i stan infrastruktury stanowią wyzwania w całej Europie.

Większość kierowców samochodów dostawczych nadal pracuje bez wsparcia wiodących technologii, które mogłyby im pomóc w rozwiązywaniu problemów, takich jak profesjonalne nawigacje, coaching kierowców czy kamery z wbudowaną sztuczną inteligencją. Dobrą wiadomością jest to, że większość kierowców chce wsparcia ze strony tego rodzaju rozwiązań cyfrowych. Jest to sprzeczne z błędnym, pokutującym w branży przekonaniem, że kierowcy są niechętni wobec nowych technologii. Usprawnienie pracy kierowców jest korzystne dla obu stron. Rozwiązując wyzwania stojące przed kierowcami, rozwiązujemy również wyzwania stojące przed naszym biznesem.

Kontakt z prasą

Agnieszka Szwaj

Wyślij e-mail⁠

Archiwum

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

Kanał RSS

Pobierz najnowsze komunikaty prasowe Webfleet w formacie XML

RSS Feed⁠

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.