Jak działa monitoring gps pojazdów ciężarowych?

Monitoring pojazdów ciężarowych obejmuje monito­ro­wanie pozycji, statusu i stylu jazdy ciężarówek we flocie za pomocą technologii GPS. Monitoring łączy się z oprogra­mo­waniem zbierającym i przetwa­rza­jącym te dane, umożli­wiając kierownikom flot sprawdzenie, gdzie znajdują się ich ciężarówki w dowolnym momencie.

Dzięki monito­ro­waniu lokalizacji każdej ciężarówki w czasie rzeczy­wistym można wydajnie zarządzać przepływem pracy, szybko reagować na niespo­dziewane zdarzenia i podejmować korzystne dla floty decyzje.

Jak działa system monitoringu ciężarówek?

Jak działa monitoring ciężarówek?

Jak działa system monitoringu ciężarówek?

Urządzenie GPS do monitoringu ciężarówek jest zainsta­lowane w ciężarówce, umożli­wiając śledzenie ruchu pojazdu w czasie rzeczy­wistym. System gromadzi ważne dane, takie jak lokalizacja, przebyty dystans, prędkość, zużycie paliwa, czas pracy na biegu jałowym i ostre hamowanie lub skręcanie.

Monitoring ciężarówek jest nieod­łącznie związane z monito­ro­waniem zasobów, gdzie urządzenia monito­rujące są umieszczane w warto­ściowych pojazdach i zasobach, takich jak przyczepy, generatory, urządzenia IT i inne elementy wyposażenia floty.

Urządzenia do monitoringu zasobów i ciężarówek są połączone z oprogra­mo­waniem do zarządzania flotą, które przetwarza zbierane przez nie dane i wyświetla je na pulpicie online. Dzięki temu firmy mogą obserwować każdy zasób i śledzić postęp pracy z nim związanej. Informacje te pomagają kierownikom flot podejmować odpowiednie decyzje w celu zwiększenia wydajności floty i bezpie­czeństwa kierowców oraz obniżenia kosztów.

W jakie funkcje jest wyposażony system monitoringu ciężarówek?

Monitoring pojazdów ciężarowych

W jakie funkcje jest wyposażony system monitoringu ciężarówek?

Dobre rozwiązanie do monitoringu ciężarówek jest wyposażone w następujące funkcje:

 • Dokładne monito­ro­wanie w czasie rzeczy­wistym: precyzyjne śledzenie czasu jazdy, przebiegu i lokalizacji ciężarówek w czasie rzeczy­wistym.
 • Dostęp do informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczy­wistym: wskazówki dotyczące alter­na­tywnych tras pozwalające uniknąć blokad, korków i opóźnień.
 • Niestan­dardowe planowanie tras: zaawan­sowane mapy, które zapewniają, że kierowcy jadą po najbardziej odpowiednich trasach dla pojazdu o danej wysokości, wadze, długości, rodzaju ładunku i maksymalnej prędkości.
 • Geofencing: wyznaczone granice geologiczne zapobie­gające kradzieży i nieau­to­ry­zo­wanemu użyciu.
 • Raporty: dostęp do szcze­gó­łowych raportów dotyczących ciężarówek i kierowców.
 • Funkcja karty drogowej: cyfrowe rejestro­wanie godzin jazdy, przebiegu i innych szczegółów podróży.
 • Informacje o stylu jazdy: wiele systemów GPS do śledzenia ciężarówek może rejestrować dane dotyczące stylu jazdy, takie jak przekra­czanie prędkości, praca na biegu jałowym, ostre skręcanie i ostre hamowanie.
 • Powia­do­mienia serwisowe: planuj prace serwisowe i konser­wa­cyjne w oparciu o informacje o przebiegu w czasie rzeczy­wistym oraz otrzymuj automa­tyczne alerty o awariach pojazdu.
 • Wykrywanie stłuczek: otrzymuj powia­do­mienia o wykryciu wypadku.

Jakie korzyści wynikają z korzystania z systemu monito­ro­wania ciężarówek?

Monito­ro­wanie ciężarówek GPS

Jakie korzyści wynikają z korzystania z systemu monito­ro­wania ciężarówek?

System monito­ro­wania ciężarówek, podobnie jak monitoring samochodów flotowych może pomóc operatorom flot pojazdów na kilka sposobów:

 • Większa widoczność i bezpie­czeństwo: dokładne śledzenie ciężarówek w czasie rzeczy­wistym oznacza, że znasz dokładną lokalizację pojazdów w każdym momencie, dzięki czemu możesz szybko zareagować w przypadku kradzieży lub niepra­wi­dłowego użytkowania.
 • Zwiększona wydajność przepływu pracy i produk­tywność: dzięki zopty­ma­li­zo­wanemu planowaniu tras i harmo­no­gramu kierowcy spędzają mniej czasu na trasie i mogą realizować więcej zadań.
 • Bardziej zadowoleni klienci: dokład­niejsze szacowanie czasu przybycia sprawia, że klienci nie muszą czekać na dostawę przez cały dzień. Jesteś również w stanie przestawić dowód przybycia i czas wyjazdu.
 • Krótszy przestój ciężarówki: wcześniejsze przypo­mnienia pomagają być na bieżąco z pracami konser­wa­cyjnymi i serwisowymi, a przez to na dłuższą metę obniżyć koszty napraw i zmniejszyć przestoje pojazdów.
 • Lepsza i bezpiecz­niejsza jazda: informacje o jeździe pozwalają zwiększyć wydajność i bezpie­czeństwo. Może to również pomóc ograniczyć liczbę wypadków i kar finansowych.
 • Łatwiejsze zapewnienie zgodności z przepisami: obsługa zdalnego pobierania danych cyfrowego tachografu pomaga zachować zgodność z przepisami.
 • Obniżenie kosztów floty: obniż koszty eksplo­atacji pojazdów dzięki monito­ro­waniu bieżącego i wcześniej­szego zużycia paliwa. Ogranicz potrzebę kosztownych napraw dzięki bezpiecz­niejszej jeździe i regularnym alertom.
 • Oszczędność czasu: mniej „papierkowej roboty” i mniej dzwonienia do kierowców ciężarówek to mniej czasu spędzonego na pracach admini­stra­cyjnych.

Zamów prezentację i bezpłatną konsultację⁠

Ile kosztuje monito­ro­wanie ciężarówki?

Ile kosztuje monitoring ciężarówki?

Ile kosztuje monito­ro­wanie ciężarówki?

Koszt monito­ro­wania ciężarówki zależy od liczby ciężarówek we flocie, ponieważ konieczne jest zamon­to­wanie urządzenia śledzącego w każdej z nich. Typ planu, który wybierzesz u dostawcy, również ma wpływ na koszt wdrożenia wybranego systemu monito­ro­wania ciężarówek.

Jednak wdrożenie takiego rozwiązania finalnie przynosi liczne oszczęd­ności. Na przykład – bardziej wydajna praca pozwala zaosz­czędzić czas, zmniejszyć przebieg i obniżyć koszty paliwa.

Webfleet i monito­ro­wanie ciężarówek

Monito­ro­wanie zasobów w Webfleet zapewnia firmom pełny wgląd w lokalizację ciężarówek i innych zasobów w ramach jednego interfejsu i w czasie rzeczy­wistym. Dzięki dokładnemu monito­ro­waniu ciężarówek przez GPS i automa­tycznym raportom możesz zapewnić bezpie­czeństwo floty pojazdów i poprawić jej wydajność.

Dowiedz się, jak Monito­ro­wanie zasobów w Webfleet może pomóc Ci zarządzać flotą pojazdów ciężarowych.

wfs cutting transport fleet costs whitepaper

Bezplatny podrecznik

wfs cutting transport fleet costs whitepaper

Jak obniżyć koszty floty pojazdów w firmie trans­por­towej? Dowiedz się, jak przejąć kontrolę nad kosztami eksplo­atacji.

Chcę pobrać.